Loading...

recht-raad logo small

Aansprakelijk voor uitglijden op gladde vloer?

Is ondernemer aansprakelijk voor uitglijden klant op natte vloer?

aansprakelijk uitglijden natte vloer


Een ondernemer die klanten ontvangt in zijn bedrijf is verantwoordelijk voor de omgeving waarin hij zijn klanten ontvangt. Als die omgeving onveilig is en de klant daardoor schade lijdt, kan de ondernemer aansprakelijk zijn. Dat volgt uit artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek.
Bekende voorbeelden (bij juristen) zijn de klant die door een openstaand luik in een café valt, of de klant die uitglijdt over een slablaadje op de vloer van een supermarkt.

Het gerechtshof Amsterdam moest onlangs oordelen over een val van een klant op een natte vloer in een tankstation.

Wat was het geval?


Een klant van een benzinestation glijdt uit bij de WC en breekt daarbij zijn been. De vloer van de WC was nat en daardoor glad. Volgens de klant was er geen waarschuwingsbord geplaatst en waren er ook geen antisliptegels in de WC aangebracht. Hij eist € 80.000 aan smartengeld. De eigenaar van het gebouw en diens verzekeraar wijzen iedere aansprakelijkheid voor de schade echter af.

Wat zegt de rechter?

Gevallen door natte vloer.
De rechter stelt vast dat de bezoeker van de heren WC ten val is gekomen als gevolg van het feit dat de vloer van de wc nat was.

Volgens de wet is de bezitter (meestal de eigenaar) van een onroerende zaak meestal aansprakelijk voor schade die een ander lijdt als gevolg van het feit dat deze onroerende zaak gebrekkig/ondeugdelijk is ( risicoaansprakelijkheid) art. 6:174 BW) .Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de WC gebrekkig is met als gevolg dat de bezitter van deze gebrekkige zaak aansprakelijk is voor de schade.

Wat volgt uit de rechtspraak : natte vloer is niet ondeugdelijk

In vaste rechtspraak worden er echter minder ruime criteria voor aansprakelijkheid gehanteerd. Een vloer die nat en daardoor glad is, wordt niet opgevat als ondeugdelijke onroerende zaak die valt onder het bereik van art. 6:174 BW.

Belang van voldoende maatregelen.

Volgens het hof zijn er voldoende maatregelen getroffen door een WC juffrouw aan te stellen. Bovendien achtte het hof bewezen dat er buiten wel waarschuwingsborden geplaatst waren. Het is van algemene bekendheid dat een natte vloer glad kan zijn en het mag van WC bezoekers worden verwacht dat zij enige voorzichtigheid betrachten. De eis van  € 80.000 van de klant wordt dan ook afgewezen.

Conclusie:

Een gebouw met een natte vloer is niet automatisch een ondeugdelijk gebouw waarvoor een risicoaansprakelijkheid geldt. Dit neemt niet weg dat het verstandig is om risico’s zo veel mogelijk op te heffen en te zorgen voor een duidelijke waarschuwing bij een eventuele gevaarlijke situatie. De claims voor (letsel)schade kunnen immers bijzonder hoog zijn!

Advies voor ondernemers

Bekijk regelmatig of er (potentieel) gevaarlijke situaties zijn in uw bedrijf om schade aan klanten en werknemers te voorkomen.  Als potentieel risicovolle situaties niet geheel te voorkomen zijn, plaats dan zo duidelijk mogelijk waarschuwingsborden of neem andere risicobeperkende maatregelen.

Rechtshulp nodig?

Bel of mail onze ervaren bedrijfsjuristen. Bel 020 6890 863 of mail.,o.a.  ook voor zaken als productaansprakelijkheid.
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief