Loading...

recht-raad logo small

abonnementsvoorwaarden rechtshulp

 

Algemene voorwaarden rechtshulp abonnement Recht & Raad

Wat houdt het rechtshulp abonnement bij Recht & Raad in?

Het rechtshulp abonnement geeft de abonnee recht op de volgende diensten:

  • een geheel jaar lang telefonisch juridisch advies ( zie hieronder voor nadere toelichting);
  • het per juridische kwestie screenen tot maximaal 4 bladzijden van eenvoudige juridische documenten ( zie hieronder voor nadere toelichting).
  • een sterk gereduceerd uurtarief van € 175,- ex btw voor de gevallen waarbij verdere rechtshulp gewenst is ( o.a .corresponderen, procederen, contracten opstellen).
  • maandelijks onze juridische Nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte blijft van relevante wetswijzigingen en rechtspraak.

Toelichting telefonisch advies:

-het telefonisch advies betreft eerstelijns juridische dienstverlening bestaande uit kortdurend juridisch advies op basis van parate kennis van de juristen;
-ter zake van het telefonisch advies geldt een zogenaamde ‘fair use policy’. De totale tijd besteed aan gegeven adviezen dient in redelijke verhouding te staan tot het abonnementstarief ad € 325,00 ex btw per jaar. Als richtlijn geldt een maximum tijdsbesteding van 5 uur per jaar voor telefonisch advies.
-telefonisch advies ter zake van een bij Recht & Raad lopend dossier valt niet onder het gratis advies.

Toelichting screenen juridische documenten ( contracten, brieven )

Het screenen van juridische documenten dient juridische documenten te betreffen waarop het Nederlands recht van toepassing is, die niet branche specifiek zijn en betrekking hebben op 1 of meerdere van onderstaande rechtsgebieden.
Het screenen van algemene voorwaarden ( de 'kleine lettertjes' ) valt niet onder de screening service. Dit kan wel worden uitgevoerd tegen het gereduceerde uurtarief voor abonnees.

Ter zake van het screenen van juridische documenten geldt een ‘fair use policy’. Het aantal te screenen juridische documenten omvat in beginsel maximaal 25 bladzijden op jaarbasis.

Toepasselijke rechtsgebieden

De dienstverlening waarop de abonnee aanspraak kan maken, omvat juridische vraagstukken op de volgende rechtsgebieden:

arbeids- en ontslagrecht
algemeen verbintenissenrecht, contractenrecht
algemene voorwaarden ( muv. AVG kwesties )
incasso-beslag en executierecht
schade en aansprakelijkheid
onroerend goed recht
huurrecht
kooprecht
wanprestaties
merkenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht
onrechtmatige daad
burenrecht

 

Aanmelden nieuwsbrief