Loading...

recht-raad logo small

Advertentiefraude of aquisitiefraude

Het kan u zomaar overkomen. U bent druk bezig en wordt gebeld. De beller zegt uw bedrijfsgegevens te willen controleren om uw gegevens actueel te houden.
U krijgt vervolgens een fax met het verzoek om deze na controle van uw bedrijfsgegevens ondertekend te retourneren. U doet dat en blijkt dan getekend te hebben voor een advertentieopdracht voor een onbekend blad of een vage website. Vaak is dit voor meerdere advertenties en voor meerdere jaren.

Deze advertentiefraude komt al vele jaren voor en is nog steeds niet uitgeroeid. Wat zijn de juridische mogelijkheden om geen slachtoffer te worden van deze advertentiefraude?

Afhankelijk van het concrete geval kunnen de volgende juridische verweren worden gevoerd:

  1. U kunt stellen dat er geen sprake is van een wilsovereenstemming, zodat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Uw wil was er immers niet op gericht om een advertentieopdracht te geven, maar om de juistheid van uw bedrijfsgegevens te controleren en te communiceren. Vaak kunt u zich ook beroepen op dwaling en bedrog, waardoor de overeenkomst – zo deze al bestaat - ongeldig kan worden verklaard.
  2. Vaak wordt de advertentieovereenkomst getekend door een medewerker van uw bedrijf die niet bevoegd is om uw bedrijf te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld uw secretaresse. Ook dan is er geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Wel moet u hierbij bedenken dat u als eigenaar niet de schijn moet opwekken bij de adverteerder dat uw medewerker bevoegd was tot het ondertekenen van de overeenkomst. Indien u deze schijn namelijk opwekt, is er toch een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. De schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan bijvoorbeeld worden opgewekt doordat u hebt verteld dat de betreffende medewerker uw advertentiezaken regelt.
  3. In het geval er wel een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen, dient deze door beide partijen deugdelijk te worden nagekomen. U dient in beginsel de advertentiekosten te betalen, terwijl het advertentiebureau zorg dient te dragen voor een advertentie die het advertentiebedrag rechtvaardigt. Bij het leveren van hun eigen prestatie schieten de malafide advertentiebureau's meestal te kort. Vaak blijkt uw advertentie te worden opgenomen in blaadjes of op een website van amateuristische kwaliteit. Bovendien is de wijze van verspreiding van uw advertentie en de oplage meestal vaag of karig. Soms wordt het desbetreffende blaadje in het geheel niet verspreid! In dit soort gevallen hoeft u de advertentiekosten niet (geheel) te betalen.

Bij dit alles is het een voordeel dat de oneerlijke advertentiepraktijken al uitgebreid bekend zijn bij de rechters in Nederland, zodat zij de advertentieovereenkomst uiterst kritisch tegen het licht zullen houden.

In het geval u slachtoffer bent van oneerlijke advertentiepraktijken, is het raadzaam de advertentiekosten niet te voldoen en contact op te nemen met ons kantoor. Wij kunnen het advertentiebureau met juridische argumenten weerhouden om incassomaatregelen tegen u te treffen. Uiteraard is het nog beter dit soort problemen te voorkomen. Onderteken daarom geen documenten, waarvan u de inhoud niet goed heeft gelezen. Instrueer ook uw medewerkers hierover.

Als u zelf een verweerbrief wilt sturen aan het malafide advertentiebureau, bestel dan hieronder de door ons opgestelde voorbeeldbrief met daarin de juridische argumenten voor verweer. 

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863