Loading...

recht-raad logo small

Wanneer is sprake van auteursrecht?

De Auteurswet biedt bescherming aan de makers van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De literaire of wetenschappelijke waarde of de kunstzinnigheid van het werk doen in het auteursrecht niet terzake. Zo zal een eenvoudige, maar originele tekening auteursrechtelijk beschermd zijn.

Voorwaarden voor auteursrecht

Om voor bescherming in aanmerking te komen, worden maar twee eisen aan het werk gesteld:

  • het werk moet origineel zijn; de hand van de maker moet er in herkenbaar zijn
  • het werk moet zintuiglijk waarneembaar zijn, dus te zien, te lezen of te horen

Ideeën, methoden, theorieën, thema's of andere bedenksels vallen daarom niet onder het auteursrecht. Is een idee uitgewerkt in een schriftelijk stuk, dan is die tekst beschermd, maar het idee zelf niet.

Auteursrecht zit onder meer op slagzinnen, boeken, muzikale composities, toneelwerken, films, computersoftware, bouwtekeningen, lettertypen en foto's.

Het auteursrecht bepaalt wie een werk mag openbaar maken en vermenigvuldigen en beschermt de auteur tegen verminking van zijn werk.

Hoe verkrijgt u het auteursrecht?
In Nederland en in vele andere landen ontstaat het auteursrecht automatisch zodra het werk is gecreëerd. U hoeft het niet te registreren en hoeft niet te vermelden dat het auteursrecht is voorbehouden. Toch is het verstandig vast te leggen wanneer een bepaald werk is ontstaan. Zo kunt u zo nodig bewijzen dat u als eerste het betreffende werk heeft gemaakt en daarom auteursrechthebbende bent. Vastlegging kan bijvoorbeeld gebeuren door het werk van een dagstempel te laten voorzien bij de afdeling Registratie & Successie van de Belastingdienst.

Wie heeft het auteursrecht?
De Auteurswet wijst de maker van het werk als rechthebbende aan. Hierop zijn uitzonderingen, zo is de werkgever auteursrechthebbende als een werknemer een werk heeft gemaakt in het kader van zijn arbeidsovereenkomst.

Inbreuk op auteursrecht
Als rechthebbende kunt u optreden tegen inbreuk. Hiervan is sprake als een jonger werk ontleend is aan een ouder werk. Iemand mag zich wel laten inspireren door het oudere werk, maar mag geen auteursrechtelijk beschermde elementen overnemen.

Een bewerking in gewijzigde vorm van bestaand werk kan echter een nieuw werk opleveren als hieraan een eigen, originele bijdrage is geleverd. Dan is er geen inbreuk op het werk dat als voorbeeld heeft gediend. Bij de beoordeling of er sprake is van auteursrechtinbreuk gaat het om een totale indruk van de te vergelijken werken.

Indien u merkt dat er inbreuk wordt gepleegd op uw auteursrecht, of in het geval uzelf van inbreuk wordt beschuldigd, is het uiteraard verstandig hierover juridisch advies in te winnen. De juristen van Recht & Raad kunnen u bij het auteursrechtgeschil ter zijde staan en zo nodig terzake voor u procederen. Neem daarom gelijk contact met ons op als zich een auteursrechtgeschil voordoet.

Voorbeeld brief staken auteursrecht inbreuk

U kunt ook hieronder onze voorbeeld sommatiebrief bestellen om de inbreukmakende persoon te sommeren de inbreuk te staken en uw schade te vergoeden.



Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863