Loading...

recht-raad logo small

Auto met schadeverleden gekocht. Wat kun je doen?

Het zal je maar gebeuren. Je bezoekt een autoverkoper en ‘valt’ voor een mooie auto. De auto is van het juiste merk, ziet er goed uit en de prijs valt mee. Je besluit de auto te kopen en bent in de wolken.
Echter na aanschaf blijkt de auto een schadeverleden te hebben. De auto is betrokken geweest bij een ernstig ongeluk, waarna deze is opgeknapt. Je hebt een ‘kat in de zak’ gekocht.

Wat kun je doen? Is verkoper aansprakelijk? Kan de koop worden ontbonden?

Hieronder een voorbeeld van een zaak die speelde bij de kantonrechter te Groningen.

auto schadeverleden gebrek

Wat was het geval?

Verkoper heeft via een advertentie een gebruikte Audi aangeboden tegen een vraagprijs van € 13.750. De website van deze verkoper vermeldt onder meer de volgende tekst: Onze streven is om mensen hun behoefte naar een goede en vooral een betrouwbare en eerlijke auto, te kunnen voorzien.
Koper bezoekt de autodealer en heeft de Audi vervolgens gekocht voor € 13.000.
De bij de koop geleverde factuur bevat de volgende tekst:
Levering zonder enige vorm van garantie op basis van handel en gelijke kennis. Zoals gezien en bereden.

Gebreken auto blijken na levering

Twee weken na levering van de auto bemerkt koper dat de Audi gebreken heeft. Leidingen zijn verbogen, schade aan de voorzijde, airocsysteem heeft lekkage, schade linksachter, enz.
De koper verzoekt de verkoper de gebreken binnen 2 weken te herstellen of de auto terug te nemen.
Verkoper gaat hier niet op in. Verkoper is van mening dat koper de auto ‘bewust’ heeft gekocht en korting heeft gehad voor de gebreken.
Koper kan zich niet neerleggen bij de weigerachtige houding van verkoper en vordert vernietiging of ontbinding van de koopovereenkomst.

Wat zegt de rechter over het schadeverleden auto en de vordering?

Verkoper stelt in de procedure dat de auto wel voldoet aan de koopovereenkomst. Koper heeft immers een korting gekregen in verband met de schade. Verder stelt verkoper dat koper van garantie heeft afgezien en haar onderzoeksplicht niet is nagekomen.
Koper stelt dat zij geen korting heeft gekregen vanwege schade en dat zij niet heeft afgezien van garantie. Het bedingen van een korting in een verkooponderhandeling is gebruikelijk. De kantonrechter erkent deze verweren van koper.

De kantonrechter is verder van mening dat in het algemeen geldt dat indien een auto een schadeverleden heeft, een verkoper dat moet mededelen aan de koper. Aan die mededelingsplicht heeft verkoper niet voldaan.
Voorts is de kantonrechter van mening dat de auto niet veilig kan worden gebruikt. Ook weegt zwaar mee dat verkoper een professionele en deskundige partij is die geacht wordt de (concrete) schade te kunnen ontdekken en mede te delen. Door dit niet te doen beroept koper zich terecht op dwaling. Koper heeft dan ook terecht de koopovereenkomst vernietigd.
Het gevolg hiervan is dat koper de auto moet teruggeven en verkoper de koopprijs moet terugbetalen.

Rechter Den Haag over auto met schadeverleden

Ook in een ander vonnis besliste de kantonrechter in den Haag dat bij levering van een auto met schadeverleden sprake was van dwaling en dat de koop kon worden teruggedraaid.
Samengevat is de uitspraak als volgt:

Eisende partij heeft bij gedaagde partij een auto gekocht en heeft daarbij aangegeven een auto zonder schade(verleden) te willen. Na een keuring te hebben laten uitvoeren door een onafhankelijke partij, blijkt de auto toch schade te hebben gehad. Eisende partij stelt dat er sprake is van dwaling (artikel 6:228 BW) en vordert de aankoopprijs terug van gedaagde partij. De kantonrechter oordeelt dat de overeenkomst terecht is vernietigd en dat er sprake is van dwaling.

Conclusie over koop auto met schadeverleden

In het geval een professionele autoverkoper een auto wil verkopen met ernstige gebreken als gevolg van een schadeverleden, dient verkoper de gebreken aan koper te melden. Doet verkoper dat niet dan kan de koop worden teruggedraaid.
Een verweer van verkoper dat geen garantie is verstrekt en dat koper de gebreken zelf had kunnen ontdekken zal in het algemeen geen stand houden.

Heeft u een auto met gebreken gekocht?

Heeft u een auto met gebreken gekocht? Bel of mail onze advocaten en juristen voor rechtshulp. Of bestel bij ons een model brief waarmee u verkoper in gebreke kunt stellen.
Aanmelden nieuwsbrief