Loading...

recht-raad logo small

Beëindigingsovereenkomst vof voorbeeld

beëindigingsovereenkomst vof voorbeeld

Een vennootschap onder firma ( VOF ) is een veelgebruikte rechtsvorm om gezamenlijk een onderneming te voeren. De oprichtingseisen zijn gering en de vennoten zijn vrij om te regelen hoe zij hun samenwerking vorm willen geven. Maar wat als de VOF eindigt? Wat moet en kan er dan worden geregeld? Onze juristen stelden een voorbeeld van een beëindigingsovereenkomst VOF voor u op.

Het einde van de VOF


Wanneer een VOF wordt opgeheven wordt de onderneming van de VOF vaak door één van de vennoten voortgezet. De voorwaarden waarop de uitkoop van de andere vennoot plaats vindt worden meestal vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Wat kan worden vastgelegd bij VOF-beëindiging?

Bij het einde van een VOF kunnen partijen afspraken maken over velerlei zaken. Als er bij het aangaan van de VOF een VOF-contract is opgesteld, staat daar vaak in hoofdlijnen in hoe een VOF kan eindigen en wat er dient te gebeuren bij beëindiging. Een VOF-contract kan bijvoorbeeld regelen wie de onderneming of handelsnaam mag voortzetten en tegen welke voorwaarden. Kijk bij het beëindigen van een VOF daarom altijd eerst in het VOF-contract ( als dat er is ).

Voorbeelden van te maken afspraken bij beëindiging vennootschap onder firma

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden van zaken die bij het einde van de VOF geregeld moeten/kunnen worden.

- Einddatum samenwerking;
- Uitschrijving uit Handelsregister
- Wordt de onderneming voorgezet? Zo ja, wie zet de onderneming voort?
- Wat dient de voortzettende partij te betalen aan de uittredende partij?
- Als de voorzettende partij geld verschuldigd is aan de uittredende partij, mag hij in termijnen aflossen? Zo ja, welke zekerheden worden verstrekt?
- Is er sprake van Goodwill? Zo ja hoeveel? Wie krijgt wat van de Goodwill?
- Hoe worden de zaken gewaardeerd die de voorzettende vennoot overneemt?
- Krijgt de uitredende vennoot zijn inbreng terug?
- Hoe moeten de schulden en vorderingen worden opgelost en verdeeld;
- Hoe worden de klanten geïnformeerd en eventueel verdeeld?
- Wie is aansprakelijk voor niet betaalde schulden?
- Wie bewaart de boekhouding van de VOF?
- Wat gebeurt er met de handelsnaam, website, intellectuele rechten?
- Mag de uittredende vennoot concurrerende werkzaamheden verrichten?
- Enzovoorts.

Model beëindigingsovereenkomst vennootschap onder firma

Om het u gemakkelijker te maken een goede beëindigingsregeling te treffen hebben wij voor u een model contract VOF einde opgesteld. Het modelcontract is in Word zodat u het eenvoudig aan uw eigen situatie kunt aanpassen. U kunt het model Beëindigingsovereenkomst Vof hieronder bestellenFooter CTA
Aanmelden nieuwsbrief