Loading...

recht-raad logo small

Bouwrecht advocaat

Een bouwrecht advocaat: voor al uw geschillen in de bouw

Bij het verbouwen of bouwen van een woning of ander bouwwerk komt veel kijken, ook op juridisch vlak. Bij het bouwproces zijn vaak veel partijen betrokken (architect, opdrachtgever (onder)aannemers) die helaas ook met elkaar in conflict kunnen komen. Heeft u te maken met een bouw conflict, dan kunt u onze bouwrecht advocaten inhuren om het conflict juridisch op te lossen. Onderstaand leest u een aantal voorbeelden van conflicten waarin u de bouw advocaat van RECHT & RAAD kunt raadplegen.

Aansprakelijkheid bouwschade en de bouwrecht advocaat

Bij de bouw kunt u te maken krijgen met bouwschade. Niet alleen als u zelf een bouwproject bent gestart, maar ook als er bij de buren gebouwd of verbouwd wordt. Komt u in conflict met de aannemer of het bouwbedrijf over de aansprakelijkheid voor deze schade ( bijvoorbeeld als aannemer zijn waarschuwingsplicht niet nakomt ), dan kunt u een bouwrecht advocaat inhuren om dit geschil op te lossen. Niet alleen als u zelf aan het (ver)bouwen bent, maar ook als u schade heeft door de bouw of verbouwing van uw (directe) buren.

Geschil over meerwerk en minderwerk

Een onderwerp waar vaak geschillen over ontstaan bij bouw, is meerwerk of minderwerk. Er ontstaat een geschil als u vindt dat het uitgevoerde meerwerk nog bij de offerte hoort, terwijl de aannemer of het bouwbedrijf de extra werkzaamheden buiten de uitgebrachte offerte rekent. Om te voorkomen dat u moet betalen voor werkzaamheden die volgens u binnen de offerte van de aannemer of het bouwbedrijf vallen, kunt u een bouwrecht advocaat inhuren. Krijgt u gelijk, dan hoeft u geen extra kosten te betalen voor de opgevoerde 'extra' werkzaamheden.

bouwrecht advocaat

Gebreken na de bouw of verbouwing en de bouwrecht advocaat

U gaat er misschien vanuit dat uw nieuwe of verbouwde woning geheel zonder gebreken opgeleverd wordt door de aannemer, maar vaak is dit helaas niet het geval. Is er sprake van een gebrek of zijn er meerdere gebreken na oplevering, dan is het belangrijk om te weten wie hier aansprakelijk voor is. Onze bouwrecht specialisten ondersteunen u in dit juridische proces, zodat eventuele gebreken aan uw woning, bedrijf, of ander bouwwerk zonder extra kosten opgelost kunnen worden.

Te laat opleveren bouwproject

In de overeenkomst die u met uw aannemer afsluit, staat meestal hoe lang de aannemer de tijd heeft om aan uw bouwproject te werken. Op deze manier weet u wanneer er (ongeveer) opgeleverd gaat worden. Is de aannemer te lang bezig met de bouw, dan wordt niet op tijd opgeleverd. U heeft dan meestal recht op een schadevergoeding, die u samen met onze bouwrecht advocaten kunt opeisen.

Aannemer krijgt niet betaald

Bent u aannemer en betaalt uw opdrachtgever u niet? Ook dan kunt u bij onze bouwrecht-advocaten terecht. Wij helpen uw vordering te incasseren en kunnen u adviseren, bijvoorbeeld over uw mogelijke retentierecht

Voorbeeld overeenkomsten bouw

Heeft u een voorbeeld aannemingsovereenkomst bouw nodig? Bestel dan voorbeeld aannemingsovereenkomst in regie of vaste aanneemsom

RECHT & RAAD: ervaren advocaten, juristen en bouwmediator bij bouwgeschillen

Heeft u te maken met een bouw gerelateerd geschil met een aannemer, een bouwbedrijf, opdrachtgever, architect of een andere partij en komt u er niet meer zelf uit? Maak dan gebruik van de expertise van de bouwrecht advocaten van RECHT & RAAD. Samen lossen wij het conflict deskundig en goed op. Kijk ook op onze speciale website: advocaat bouwzaken.  Gaat uw voorkeur uit naar conflict oplossing via mediation,  kijk dan op onze pagina bouw mediator of bel 020 6890 863.

 Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863