Loading...

recht-raad logo small

Incasso's door @dvocaat

- Hoe laat ik mijn debiteuren vlot betalen? -

Het is vaak het laatste waar u aan toekomt: het nabellen en aanmanen van klanten die nog niet hebben betaald. Toch is het uiterst noodzakelijk om debiteuren die nog niet betaald hebben tijdig en consequent op hun betalingsachterstand te wijzen. In de praktijk blijkt namelijk dat schuldeisers die het hardst en vaakst aan de bel trekken het eerst worden betaald. Een juiste aanpak levert dus geld op!

incasso dvocaat

Een goede aanpak
Bewaak in de eerste plaats uw betalingstermijn nauwkeurig. Wordt de betalingstermijn overschreden stuur dan de debiteur een betalingsherinnering, of beter bel hem op: een persoonlijk contact leidt immers tot sneller resultaat.

Betaalt de debiteur ook niet naar aanleiding van de herinnering, dan kunt u een laatste herinnering sturen. U kunt dit echter ook overslaan en de debiteur een sommatie of ingebrekestelling sturen: dit is een brief waarin u de debiteur een laatste mogelijk geeft om op korte termijn ( bijvoorbeeld vijf dagen ) te betalen voordat u de vordering ter incasso uit handen geeft aan een advocaat, deurwaarder of incassobureau. Het is nuttig dit laatste te vermelden in uw sommatiebrief: de debiteur betaalt dan niet alleen sneller, maar u kan dan bovendien de kosten van uw rechtshelper gemakkelijker op uw debiteur verhalen.
Tip: een model van een juridisch correcte sommatiebrief kunt u hieronder bestellen.

Rente en incassering.
Verder is het goed om te weten dat u uw debiteur rente in rekening kan brengen vanaf het moment dat de betalingstermijn van uw factuur is verstreken. De hoogte van die rente is afhankelijk van wat u daarover - bijvoorbeeld via uw algemene voorwaarden - met uw debiteur heeft afgesproken. Zijn er geen rente-afspraken dan is de wettelijke rente van toepassing. Voor de actuele wettelijke rente kunt u contact met RECHT & RAAD opnemen. RECHT & RAAD kan u bovendien helpen met de incassering van uw vordering door het benaderen en zonodig dagvaarden van uw debiteur.

Direct actie: heeft u te maken met wanbetalers bel of mail ons direct. Kijk ook op onze webpagina: juridisch abonnement voor een geheel jaar lang zeer betaalbare rechtshulp.

Voorbeeld dagvaarding incasso

Wilt u zelf uw wanbetaler voor de rechter brengen en bedraagt uw vordering € 25.000 of minder? Bestel dan bij ons een modeldagvaarding incasso.

Toch hulp nodig?

Onder ons dienstmerk:: @dvocaat zullen wij uw debiteuren manen en eventuele verdere rechtshulp verlenen.

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863