Loading...

recht-raad logo small

VOF geschil, vof ontbinden, verdelen

- Een VOF-contract kan veel problemen voorkomen -

Aan een huwelijk kan een einde komen. Dit geldt ook voor een 'zaken-huwelijk', zoals de VOF (vennootschap onder firma). De vraag is dan: wat dient er te worden geregeld bij het einde van de VOF? Wie mag bijvoorbeeld het bedrijf voort zetten?, wat krijgt de ex-vennoot die vertrekt?, en hoe zit het met eventuele aansprakelijkheden?

Hieronder wat meer over de VOF en enkele aandachtspunten bij het einde van de VOF.

vof geschil ontbinden

De VOF is populair
De VOF is een veelvoorkomende samenwerkingsvorm voor met name kleine ondernemingen. Er staan tienduizenden VOF's bij de handelsregisters ingeschreven.

Een deel van de populariteit van de VOF laat zich verklaren door het feit dat een VOF makkelijk op te richten is. Zo hoeft er geen notaris aan te pas te komen en is het niet noodzakelijk om – zoals bij een B.V.- een minimumbedrag te storten.
Wel is het zeer raadzaam om bij het starten van de VOF de onderlinge afspraken vast te leggen in een VOF-contract.
In een VOF-contract kan reeds bepaald worden wat moet gebeuren indien de VOF tot een einde komt. Zo kan er geregeld worden wie de VOF mag voortzetten en hoe de vergoeding voor de vetrekkende vennoot wordt bepaald.

Wat moet worden geregeld bij het einde van de VOF?
Is er geen VOF-contract met bepalingen over het einde van de VOF, dan zal het beëindigen van de samenwerking vaak zeer moeizaam gaan. Er moet dan over veel zaken onderhandeld worden. Denk hierbij aan de volgende kwesties:

  • Wie zet het bedrijf voort? Of indien het bedrijf wordt verdeeld, wie krijgt welke klanten, de handelsnaam en welke bedrijfsmiddelen?
  • Hoe worden de klanten en relaties over de veranderingen geïnformeerd?
  • Wie betaalt de oude schulden en wie neemt welke lopende contracten over?
  • Welk bedragen krijgen de ex-vennoten nog van de (ex) VOF of welk bedrag moeten zij nog betalen?
  • Wat is het bedrijf waard? Is er sprake van Goodwill? En zo ja, hoe groot is die?
  • Welk bedrag moet aan degene die het bedrijf verlaat worden betaald?

Voorbeeld overeenkomst beëindiging VOF, ontbinding VOF

Recht & Raad kan u helpen met de onderhandelingen over de beëindiging van uw VOF-relatie. Wij kunnen de daarbij te maken afspraken voor u vast leggen in een waterdicht contract.

Wilt u zelf onderhandelen en de gemaakte afspraken vaststleggen dan kunt u hieronder een voorbeeld downloaden van een VOF-beëindigingsovereenkomst.

 

Voorkom problemen

Een vof kan een bron zijn voor conflicten. Daarom: bezint eer gij begint! Leg de regels voor de VOF en de vennoten zo veel mogelijk vast vóórdat de VOF van start gaat. Tenslotte is op dat moment nog alles 'pais en vree'.
Uiteraard is het eveneens zaak de bij de scheiding gemaakte afspraken goed op papier te zetten. Dit voorkomt onduidelijkheden en mogelijke geschillen achteraf.

In het geval u advies of rechtshulp nodig heeft bij het starten of beëindigen van de VOF, kunt u contact opnemen met Recht & Raad.
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863