Loading...

recht-raad logo small

Gebruikersovereenkomst met VvE aanleg dakterras


gebruiksovereenkomst vve dakterras

Een appartementseigenaar die een dakterras wil plaatsen zal meestal toestemming nodig hebben van de gemeente. In ieder geval is toestemming van de VVE ( vereniging van eigenaars ) nodig. In
veel gevallen is het dak van een gebouw immers gemeenschappelijk, zodat een individuele eigenaar het dak niet mag gebruiken of wijzigen zonder toestemming van de andere eigenaren.

Verbod tot aanleg dakterras

Het verbod tot het uitvoeren van werkzaamheden op het dak is overigens op te maken uit het modelreglement dat van toepassing zal zijn bij de VvE. Dat brengt met zich mee dat de VvE de eigenaar die zonder toestemming van de VvE wijzigingen aan het dak aanbrengt via de rechter kan dwingen die wijzigingen ( bijvoorbeeld het dakterras ) ongedaan te maken. Eventuele schade zal dan ook moeten worden vergoed.

Hoe een dakterras te realiseren? Toestemming vragen aan VvE

Een appartementseigenaar die een dakterras wil realiseren zal dus toestemming aan de VvE moeten vragen. De eigenaar kan daartoe een verzoek indien bij de VvE, zodat de aanvraag kan worden behandeld op een VvE vergadering, ook wel ALV genoemd. Alle appartementseigenaren kunnen dan meestemmen over het verzoek tot aanleg van een dakterras. Als een meerderheid van de eigenaren instemt met het verzoek tot aanleg van het dakterras, is de toestemming verleend. Wel kan de VvE voorwaarden verbinden aan plaatsing en gebruik van het dakterras. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afmetingen, onderhoudskosten, geluidshinder, aansprakelijkheid, gebruikstijden, wat te doen bij verkoop appartement?, etc.

Sluit gebruiksovereenkomst aanleg dakterras ( voorbeeld gebruiksovereenkomst dakterras VvE )

Om de voorwaarden die gesteld worden aan het aanleggen van een dakterras te 'borgen' is het raadzaam de voorwaarden en verdere afspraken 'zwart op wit' vast te leggen in een gebruikersovereenkomst. Een ieder, en ook opvolgende eigenaren, weet dan waar hij aan toe is. Met dit doel hebben de juristen van Recht & Raad een model 'Gebruikersovereenkomst dakterras met VVE' voor u opgesteld. Deze voorbeeldovereenkomst biedt een uitgebreide regeling over het aanleggen, onderhoud, gebruik, verzekeringen, bekostiging, aansprakelijkheid  en (eventueel) weer verwijderen van het dakterras. ( NB: wij kunnen u ook helpen aan een gebruiksovereenkomst airco of zonnepanelen

Bestel voorbeeldovereenkomst dakterras VvE

Wilt u goede en waterdichte afspraken maken over een dakterras op het appartementsgebouw, bestel dan onze gebruikersovereenkomst aanleg dakterras.

 

Rechthulp nodig? Vervangende machtiging kantonrechter

Als de VvE geen toestemming geeft voor het aanleggen van een dakterras kan de appartementseigenaar een vervangende toestemming vragen aan de kantonrechter.

Heeft u rechtshulp nodig bij het aanvargen van toestemming voor een dakterras bij de VvE of de kantonrechter?, bel ( 020 - 6890 863 ) of mail ons dan. Wij zullen u graag helpen.

Aanmelden nieuwsbrief