Loading...

recht-raad logo small

Gebruiksovereenkomst met vve voor plaatsen zonnescherm


U heeft een appartement en wil een zonnescherm plaatsen. Heeft u dan toestemming nodig van de VVE of de andere appartementseigenaren? Hoe zit dat juridisch? Als u toestemming krijgt, hoe kan dat het beste worden vastgelegd?

gebruiksovereenkomst zonnescherm vve

Toestemming van VVE nodig voor plaatsen zonnescherm

Een appartementseigenaar die een zonnescherm wil plaatsen zal toestemming nodig hebben van de VvE ( vereniging van eigenaars ). Immers wordt een zonnescherm meestal aan de gevel of anderszins buiten het appartement bevestigd. De gevel of buitenmuren van het gebouw zijn gemeenschappelijk, zodat alle appartementseigenaren daarover mee moeten beslissen. Er moet eerst toestemming verkregen worden van de VVE voordat rechtmatig het zonnescherm kan worden geplaatst.

Voorkom plaatsen zonnescherm zonder toestemming

Als appartementseigenaar doet u er verstandig aan eerst toestemming van de VVE te verkrijgen voordat u het zonnescherm plaatst. Immers de VvE kan de eigenaar die zonder toestemming het zonnescherm plaatst via de rechter dwingen de zonnescherm te verwijderen.

De VVE doet er van haar kant verstandig aan niet akkoord te gaan met plaatsing van het zonnescherm zonder haar toestemming. De kans is dan namelijk groot dat eigenaren voortaan hun ‘eigen gang’ gaan, wat het uiterlijk en leefbaarheid van het gemeenschappelijk gebouw niet ten goede zal komen.

Hoe verkrijg je toestemming van VVE voor plaatsen zonnescherm?

Een appartementseigenaar die een zonnescherm wil realiseren zal dus toestemming aan de VvE moeten vragen. De eigenaar kan daartoe een verzoek indienen bij de VvE, zodat de aanvraag kan worden behandeld op een VvE vergadering, ook wel ALV genoemd. Alle appartementseigenaren kunnen dan meestemmen over het verzoek tot plaatsing van het zonnescherm. Als een meerderheid van de eigenaren instemt met het verzoek, is de toestemming verleend. Wel kan de VvE voorwaarden verbinden aan plaatsing en gebruik van het zonnescherm. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afmetingen, kleur, aansprakelijkheid en wat te doen bij verkoop appartement?

Voordelen gebruikersovereenkomst zonnescherm

Zowel de individuele appartementseigenaar die een zonnescherm wil plaatsen, als de VVE heeft er belang bij dat duidelijke afspraken worden gemaakt over het te plaatsen zonnescherm Het is daarbij uiteraard zaak om die afspraken ‘zwart-op-wit’ vast te leggen in een document. Gebruik daarbij bij voorkeur een gebruikersovereenkomst zonnescherm. Een voorbeeld van een gebruiksovereenkomst zonnescherm met de VVE kunt u bij ons bestellen.

De VvE zal door het hanteren van een gebruikersovereenkomst eerder akkoord gaan met het plaatsen van een zonnescherm omdat in een dergelijke overeenkomst contractuele waarborgen worden vastgelegd ter zake van het plaatsen en het gebruik van het zonnescherm.

Bestel voorbeeld gebruiksovereenkomst met VvE voor zonnescherm

De juristen van Recht & Raad hebben een model overeenkomst zonnescherm met de VvE voor u opgesteld, waarin de regels omtrent plaatsing, gebruik en verwijdering van de zonnescherm ( bijvoorbeeld bij verkoop appartement ) duidelijk zijn opgeschreven.

Bestel deze gebruiksovereenkomst, zodat de in acht te nemen regels voor iedereen duidelijk zijn.
Een ieder, en ook opvolgende eigenaren, weet dan waar hij aan toe is.


Voorkom problemen en bestel voorbeeldovereenkomst zonnescherm VvE

Wilt u goede en waterdichte afspraken maken over het plaatsen van een zonnescherm aan het appartementsgebouw?, bestel dan onze gebruikersovereenkomst plaatsing zonnescherm.
Kijk ons op onze webpagina's voor plaatsen dakterras en zonnepanelen.  

Aanmelden nieuwsbrief