Loading...

recht-raad logo small

Goedkope procedure bij de rechter

Een snelle, laagdrempelige en goedkope procedure


advocaat voor ondernemers

Vanaf juli 2019 is het voor burgers maar ook voor bedrijven mogelijk om een civiel geschil aan de Overijsselse Overlegrechter voor te leggen. De Overijsselse Overlegrechter is een initiatief van de rechtbank Overijssel (locaties Zwolle, Almelo en Enschede). Alleen als beide partijen dat willen, wordt de Overijsselse Overlegrechter ingeschakeld. Het voordeel van de Overijsselse Overlegrechter is dat de zitting op korte termijn kan plaatsvinden en dat het griffierecht voor particulieren € 40,50 per partij is. Het griffierecht dat bedrijven betalen, ligt iets hoger en is afhankelijk van het financiële belang. Er hoeven geen schriftelijke stukken te worden opgesteld. Het invullen van een aanmeldformulier is voldoende.. De zitting wordt dan op korte termijn gepland. De rechter onderzoekt samen met partijen in overleg of ze er onderling uit kunnen komen. Lukt dat niet? Dan hakt de rechter alsnog de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak.

Informele procedure

Tijdens het gesprek vraagt de rechter aan de aanmelder om uit te leggen wat er aan de hand is en wat er volgens hem moet gebeuren. De rechter onderzoekt of de aanmelder er samen met de andere partij uit kan komen (een schikking). Partijen hoeven zelf geen juridische kennis te hebben. De rechter zorgt ervoor dat wetten en regels op de juiste manier worden toegepast als partijen met elkaar afspraken maken over een oplossing. Wanneer partijen zelf geen oplossing vinden, neemt de rechter een beslissing (uitspraak). 

Voor wat voor zaken?

Welke zaken behandelt de overlegrechter? De Overijsselse Overlegrechter behandelt geschillen die gaan over burenruzies, consumenten, geldvorderingen, schades, huur of arbeid. Zaken kunnen (maar hoeven niet) op voorstel of met behulp van een buurtbemiddelaar of mediator worden voorgelegd.
Een zaak aanbrengen bij de Overijsselse Overlegrechter betekent een snelle en goedkope procedure.

De juridische achtergrond

De Overijsselse Overlegrechter is een uitwerking van het bepaalde in artikel 96 van het Wetboek van Rechtsvordering waar ook de zaken van de rijdende rechter ( bekend van TV ) onder vallen. Op grond van dit artikel is het mogelijk een snelle uitspraak te verkrijgen in een civiele zaak en tegen beperkte kosten. Voorwaarde is dat de wederpartij daaraan wil meewerken. In de praktijk was 96 Rv een vergeten artikel waar weinig gebruik van werd gemaakt. De Overijsselse Overlegrechter heeft met zijn initiatief dit wetsartikel nieuwe leven willen inblazen. Ook de rechtbank in Rotterdam promoot deze laagdrempelige geschilbeslechting.

Met een beroep op artikel 96 Rv kunnen particulieren en ondernemers bij alle rechtbanken in Nederland terecht om een zaak overeenkomstig het model van de Overijsselse Overlegrechter te laten beslechten.

Rechtshulp nodig?

Heeft u zelf te maken met ene juridische vraag of geschil?, bel 020 - 6890 863 of mail onze ervaren juristen

Aanmelden nieuwsbrief