Loading...

recht-raad logo small

Hoe kan een advocaat helpen bij huurrecht?Een advocaat kent de wet goed en kan u helpen bij onder andere geschillen rondom het
huurcontract. Bij huur hebben zowel de verhuurder als huurder rechten en plichten
waaraan zij zich moeten houden. Het huurrecht is over het algemeen redelijk complex,
dus u doet er goed aan om een advocaat te raadplegen. Hij kan u bijstaan en u duidelijk
uitleggen welke rechten en plichten u heeft.

huurrecht advocaat

Wat valt er onder het huurrecht?

Er zijn drie vormen van huurovereenkomsten. Deze kunnen verdeeld worden in
overeenkomsten voor woonruimtes, overeenkomsten voor bedrijfsruimtes en algemene
overeenkomsten. De huurrechten voor woonruimtes zijn er vooral om de huurder te
helpen. Deze zorgen ervoor dat de huurder bijvoorbeeld een terechte prijs betaalt en
een goed onderhouden appartement heeft.

Bedrijfspandovereenkomsten voor horeca en winkelruimte zijn eveneens bedoeld
om de huurder te beschermen, zo gelden er bijzondere regels met betrekken tot het
opzeggen van de huur. en de huurprijs.
De algemene huurovereenkomsten zijn voor andere
huurvormen, zoals bijvoorbeeld bij het huren van een kantoor.

Hoe kan een advocaat een verhuurder helpen?

Als verhuurder heeft u verschillende plichten. Zo moet u bijvoorbeeld zorgen dat het
pand goed onderhouden wordt. Naast plichten heeft u als verhuurder ook bepaalde
rechten. Als een bewoner niet op tijd betaalt (of zelfs helemaal niet), dan kunt u als
verhuurder een advocaat inschakelen om toch de gemiste huur te ontvangen.

Ook kan de huurrecht advocaat u helpen met het doorvoeren van een huurverhoging of het opstellen van de juiste huurcontracten.

Hoe kan een advocaat een huurder helpen?

De huurrechten zijn gemaakt om de huurder te beschermen, bijvoorbeeld in het geval
van slecht onderhoud van het pand door de verhuurder. Deze zorgen er ook voor dat u
als huurder niet zomaar de woning uitgezet kan worden of dat u uw waarborgsom terugkrijgt bij het einde van de huur.
Wel zijn er ook voor u alshuurder plichten waar u zich aan moet houden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het
tijdig betalen van de huur en het niet veroorzaken.

Vraag hulp aan de advocaat huurrecht, voorkom kostbare missers!

Het huurrecht is complex. Een kostbare fout is zo gemaakt. Vraag daarom altijd hulp aan onze huurspecialisten. Wij hebben meer dan 25 jaar kennis en ervaring. Aarzel dan ook niet, maar bel 
020 - 6890 863 of mail voor rechtshulp een huurrecht advocaat van onze organisatie.
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief