Loading...

recht-raad logo small

Hulp bij ontslag


Hoe gaat ontslag in Nederland en wie kan mij helpen?


Beëindiging van een arbeidsovereenkomst ( ontslag ) in Nederland is vaak niet eenvoudig. Het is een complex en goed gereguleerd proces, beheerst door niet eenvoudige wet- en regelgeving. Of je nu een werkgever bent die een werknemer wil ontslaan of een werknemer die met baanverlies wordt geconfronteerd, het is van cruciaal belang om de regels rondom ontslag te begrijpen.
In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende redenen voor ontslag, welke instanties een ontslag behandelen en de mogelijkheden van ontslag met wederzijds goedvinden. Ook laten wij zien hoe de gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen van Recht & Raad je kunnen bijstaan. Wij helpen werknemers en werkgevers bij ontslag in het Nederlandse arbeidsrecht.

Redenen voor ontslag:

hulp bij ontslag in Nederland


Er zijn verschillende wettige redenen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst in Nederland, en deze redenen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de arbeidsrelatie. Hier zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden:

1. Slechte werkprestaties: Als een werknemer consequent niet aan de verwachte prestatienormen voldoet, kan een werkgever ontslag overwegen. Werkgevers zijn echter verplicht om de werknemer een redelijke kans te bieden om zich te verbeteren en moeten mogelijk een verbeterplan volgen.
2. Wangedrag: Wangedrag van werknemers, zoals diefstal, fraude, intimidatie of andere ernstige schendingen van het bedrijfsbeleid, kan leiden tot ontslag. Dat kan een ontslag op staande voet zijn of een ontslag vanwege ernstig verwijtbaar gedrag via een verzoekschrift aan de kantonrechter.
3. Veelvuldig verzuim: Bovenmatig verzuim kan een reden zijn voor ontslag. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zij een duidelijk aanwezigheidsbeleid hebben en dat de werknemer voldoende is gewaarschuwd en geadviseerd.
4. Reorganisatie: In situaties waarin een bedrijf een herstructurering of inkrimping ondergaat, waardoor bepaalde functies verdwijnen, kunnen werknemers om economische redenen worden ontslagen. Werkgevers moeten specifieke juridische procedure bij het UWV volgen en in dergelijke gevallen financiële compensatie bieden aan de betrokken werknemer.
5. Contractuele bepalingen in de arbeidsovereenkomst: In een arbeidsovereenkomst kunnen specifieke bepalingen worden vastgelegd waaronder beide partijen de arbeidsrelatie kunnen beëindigen. Denk hierbij aan een proefperiode of een contract voor bepaalde tijd.

Afhandeling van ontslagen:


De route die in Nederland bij ontslag moet worden gevolg is primair geregeld door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De route en procedure voor de afhandeling van ontslagen is afhankelijk van de reden achter de beëindiging. Lees hieronder.

Ontslagprocedure UWV
Als de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen om bedrijfseconomische redenen of na 2 jaar ziekte, kan de werkgever een ontslagprocedure starten bij het UWV. De werkgever vraagt vervolgens toestemming voor opzegging (ontslagvergunning) aan het UWV Werkbedrijf. De werknemer kan zich tegen dit ontslagverzoek verweren

Ontslagprocedure bij de kantonrechter
In alle andere gevallen dan hierboven genoemd is sprake van ontslag wegens persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn onvoldoende functioneren en verstoring van de arbeidsrelatie. Om dergelijke redenen kan de werkgever een ontslagverzoek indienen bij de kantonrechter. Uiteraard kan de werknemer zich in dat geval ook verdedigen.

Ontslag met wederzijds goedvinden
Naast de twee genoemde formele ontslagprocedures worden veel ontslagzaken 'onderling geregeld' door werkgever en werknemer. Partijen onderhandelen daarbij over de voorwaarden van ontslag (ontslagdatum, ontslagvergoeding, niet-concurrentiebeding, etc.). Als werkgever en werknemer overeenstemming bereiken over de voorwaarden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor kunnen beide partijen langdurige juridische procedures en mogelijke geschillen vermijden

Wie kan je helpen? Rol van de gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen Recht & Raad


Het juridisch advieskantoor Recht & Raad is een gerenommeerd kantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft een sterk trackrecord in het succesvol afhandelen van ruim 25.000 ontslagzaken met tevreden cliënten. Ons team van hoogopgeleide arbeidsrechtspecialisten kunnen zowel werknemers als werkgevers in Nederland bijstaan bij ontslag.

Wat kunnen wij voor jou doen?


Voor werknemers:
- Onze ervaren juristen bieden juridische begeleiding en ondersteuning tijdens het gehele ontslagproces, zodat je rechten gewaarborgd blijven.
- Wij onderhandelen namens jou om de best mogelijke ontslagvergoeding en andere aantrekkelijke voorwaarden te verkrijgen.
- Bij geschillen vertegenwoordigen onze ontslagspecialisten jou bij de rechter of het UWV, waarbij wordt gestreefd naar een gunstige uitkomst.

Voor werkgevers:
- Ons toegewijde team helpt jou bij het nakomen van de wettelijke vereisten voor ontslag
- Wij helpen bij het opstellen en uitonderhandelen van vaststellingsovereenkomsten.
- Bij complexe situaties of geschillen zorgen onze experts voor een sterke juridische vertegenwoordiging bij het UWV of de kantonrechter.

Conclusie:

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in Nederland wordt beheerst door een complex aan regels. Recht & Raad kent die regels en helpt jou daarbij. Met onze bewezen staat van dienst bij ontslagzaken kan Recht & Raad voor jou het beste resultaat behalen. Dus: heb je te maken met ontslag? Vraag onze arbeidsspecialisten om hulp!
Wij hebben ruim 25 jaar ervaring met arbeidszaken en ontslagzaken.

Bel 020 6160 120 of mail ons bij ontslag.
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief