Loading...

recht-raad logo small

Huurachterstand incasseren - huurschuld vorderen

 

U bent verhuurder en uw huurder betaalt niet. Ergerlijk en frustrerend! U wilt zo snel mogelijk uw geld. Maar hoe pakt u dat aan?

Stuur een aanmaning voor de huurschuld

Een huurder die op de in het huurcontract afgesproken dag ( meestal uiterlijk de eerste van de maand ) de huur niet betaalt is automatisch in verzuim. U hoeft huurder dus niet eerst in gebreke te stellen. De huur is direct opeisbaar.

Wel is het goed om een aanmaning te sturen,, zodat de huurder geconfronteerd wordt met zijn betalingsverplichting en mogelijk alsnog betaalt.

Incassering huurachterstand buiten rechte


Als uw huurder nog steeds niet betaalt, is het zaak uw vordering zo spoedig mogelijk uit handen te geven aan een advocaat, jurist, deurwaarder of incassobureau.

Na een incassobrief van één van deze rechtshulpverleners betaalt een huurder vaak alsnog. Uw incasso-opdracht kunt u mailen aan onze huurspecialisten.

huurincasso advocaat

Dagvaarding voor de rechter


Blijft uw huurder hardnekkig in verzuim met zijn betalingsverplichting dan is het zaak huurder te dagvaarden bij de kantonrechter. Onze huurecht advocaten kunnen dat voor u doen.

Naast betaling van de huurachterstand kunnen wij zo gewenst ook ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming vorderen bij een te grote huurachterstand.

Wij kunnen de huurder voor u dagvaarden in een kort geding procedure of in een ‘gewone’ bodemprocedure. De huurder wordt in beide gevallen opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

In de gerechtelijke procedure kunnen ook incassokosten, boetebedragen en proceskosten worden gevorderd.


Na het ontvangen van het vonnis

Als de rechter een veroordelend vonnis heeft gewezen, kan het vonnis ter betekening en incassering aan de deurwaarder worden gegeven. De deurwaarder kan zo mogelijk en gewenst ook het gehuurde ontruimen.


Rechtshulp in alle fases van de huurincasso

De juristen en advocaten van Recht & Raad kunnen het gehele incassotraject voor u verzorgen. Wij kunnen huurder voor u aanschrijven, dagvaarden en u bij de rechter vertegenwoordigen, ook als huurder verweer voert tegen uw vordering.

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met huurzaken en hebben veel tevreden opdrachtgevers ( zie reviews ).


Huurachterstand aanpakken

 

Heeft u te maken met huurachterstand? Neem dan vandaag nog actie door onze huurrechtspecialisten in te schakelen. Bel ( 020 6890 863 ) of mail ons vrijblijvend met uw huurzaak.

Aanmelden nieuwsbrief