Loading...

recht-raad logo small

Huurcontracten bepaalde tijd vrijwel niet meer mogelijk


Belangrijke Veranderingen in de Huurwetgeving woningen: Overgang naar Vaste Huurcontracten


Op 14 november 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de 'Wet vaste huurcontracten'. Deze nieuwe wet zal aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in de regels rond huurovereenkomsten en treedt waarschijnlijk in werking met ingang van 1 juli 2024.

Wat kun je verwachten van deze aankomende veranderingen?


Sinds de introductie van de Wet Doorstroming Huurmarkt in 2015 hadden verhuurders de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten aan te bieden die van rechtswege (automatisch) tot een einde kwamen. De bedoeling van die wet was om meer eigenaren te verleiden om hun woning (tijdelijk) te verhuren. De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zou de norm blijven.

In de particuliere verhuurmarkt bleek echter dat de tijdelijke contracten meer regel dan uitzondering werden. De conclusie van de wetgever is dan ook dat deze aanpak niet het gewenste effect heeft gehad op het beschikbare woningaanbod, terwijl de huurbescherming voor huurders afnam.
Om deze reden wil de wetgever weer terugkeren naar vaste huurcontracten als de norm. Tijdelijke huurcontracten voor maximaal 2 of 5 jaar zullen niet langer mogelijk zijn, zowel voor zelfstandige als niet-zelfstandige woonruimtes. Dit heeft tot doel de huurbescherming te versterken, hoewel er enkele uitzonderingen op deze hoofdregel bestaan.

Uitzonderingen, wanneer zijn nog wel tijdelijke huurcontracten mogelijk?

bepaalde tijd huurcontracten vrijwel niet meer mogelijkjpg


Er zijn uitzonderingen voor doelgroepcontracten, zoals campuscontracten voor studenten, contractuele verhuur aan ouderen of gehandicapten, en verhuur op basis van de Leegstandwet voor woningen die anders leeg zouden staan. Ook de diplomatenclausule maakt het mogelijk om een eigen huis tijdelijk te verhuren tijdens tijdelijk verblijf elders.

Bovendien kan de wetgever specifieke categorieën vaststellen die in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur, zoals verhuur aan internationale studenten, verhuur aan studenten of werkenden die tijdelijk in een andere gemeente moeten verblijven, verhuur in verband met sloop/renovatie of verhuur in verband met maatschappelijke opvang of sociale noodsituaties. Deze uitzonderingen zijn van toepassing op zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders, met een maximale huurperiode van twee jaar.

Uitbreiding opzeggingsmogelijkheden

Om tegemoet te komen aan de beperkte mogelijkheden voor particuliere verhuurders om tijdelijke huurcontracten af te sluiten, zijn de opzeggingsmogelijkheden uitgebreid. Bijvoorbeeld, particuliere verhuurders die niet meer dan één woning verhuren en de woning willen verkopen na "Proefsamenwonen" kunnen onder bepaalde voorwaarden opzeggen.

Een andere extra opzeggingsgrond betreft het verstrekken van woonruimte aan bloed- of aanverwanten in de eerste graad van de verhuurder, dat als "dringend eigen gebruik" wordt beschouwd. Hierbij geldt geen maximale huurperiode, maar huurders genieten nog steeds huurbescherming, en de rechter zal beoordelen of de huurovereenkomst mag eindigen.

Huurcontracten aangegaan voor de ingangsdatum nieuwe wetgeving


Het is belangrijk op te merken dat het tot de ingangsdatum van de Wet vaste Huurcontracten ( waarschijnlijk op 1 juli 2024 ) het mogelijk is om tijdelijke huurcontracten te sluiten. De nieuwe wet is niet van toepassing op bestaande tijdelijke huurcontracten.

Vragen of rechtshulp nodig? Bel onze huurspecialisten ( 020 6890 863 ) of mail ons.
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief