Loading...

recht-raad logo small

Huurkorting tijdens corona

Sinds medio maart 2020 zit Nederland in de corona crisis. De crisis heeft grote effecten op de volksgezondheid, maar ook op de financiële positie van veel ondernemers. Veel bedrijven zijn sinds maart 2020 geheel of gedeeltelijk gesloten.

huurkorting tijdens corona

Huur betalen tijdens corona


Naast personeelskosten zijn huurkosten van een bedrijfspand vaak de grootste kostenposten voor een ondernemer. Veel door de covid-pandemie getroffen ondernemers ( horeca, winkels, kappers, sportscholen. enz.) kunnen de huur daarom niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Slechts enkele verhuurders komen de huurders tegemoet door het aanbieden van uitstel van huurbetaling of een huurkorting. Veel verhuurders stellen zich echter niet coulant op en eisen volledige huurbetaling.

Kan je huurkorting afdwingen tijdens de coronacrisis?


Als je verhuurder niet mee wilt werken aan een huurkorting, is het goed om stil te staan bij de juridische mogelijkheden om huurkorting af te dwingen. Die mogelijkheden zijn er namelijk wel degelijk.

De juridische gronden: ‘onvoorziene omstandigheden’ en ‘gebrek’ aan het gehuurde.


In het recht zijn er minimaal twee belangrijke redenen op grond waarvan de huurder aanspraak kan maken op huurverlaging tijdens (gedeeltelijke) sluiting in verband met de coronamaatregelen. De sterkste reden is de bepaling rond de zogeheten ‘onvoorziene omstandigheden’. In artikel 6: 258 van het Burgerlijk Wetboek (BW is een regeling opgenomen dat een contract ( en dus ook een huurprijs ) kan worden aangepast als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat het niet meer redelijk is dat partijen zich aan de destijds overeengekomen contractvoorwaarden houden. Volgens veel rechters (waarover later meer) is de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid die verlaging van de huurprijs rechtvaardigt.

Een andere reden voor verlaging van de huurprijs is de ‘gebrekenregeling’ van artikel 7:204 BW. In de wet is bepaald dat een gebrek aan het gehuurde recht kan geven op vermindering van de huurprijs. Een gebrek is volgens dit wetsartikel niet alleen beperkt tot een fysiek gebrek ( bijvoorbeeld gat in het dak ), maar kan ook bestaan uit een andere omstandigheid waardoor het genot van het pand wordt beperkt. In de coronacrisis kan daarbij worden gedacht aan de overheidsmaatregelen die het gebruik van de gehuurde bedrijfsruimte beperken.

Maar let op: in veel huurcontracten is van de mogelijkheid om van deze gebrekenregeling gebruik te maken afgeweken. Het is dus zaak je huurcontract hierop na te lezen, of advies te vragen.

De rechtspraak over huurverlaging in verband met corona

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben al veel rechters uitspraken gedaan over huurbetaling tijdens corona. De trend van de laatste maanden is dat nogal wat rechters een huurkorting toekennen van 50% voor de periode dat een ondernemer geheel gesloten moet zijn en een korting van 25% als de ondernemer gedeeltelijk gesloten moet zijn.
Uitspraak Hoge Raad: op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over hoe de huurkorting moet worden bereken. Lees daarover meer op onze webpagina: berekenen huurkorting corona.

Samenvatting

Het heeft de voorkeur dat huurders én verhuurders samen passende afspraken maken over een huurkorting tijdens de periode van corona. Als verhuurder weigerachtig blijft huurverlaging te verlenen zijn er mogelijkheden dit af te dwingen bij de rechter. Onze gespecialiseerde huur juristen en advocaten kunnen je daarbij helpen. Bel 020 6890 863 of mail ons.

Bestel voorbeeldbrief huurkorting corona


Als je eerst zelf wilt proberen met verhuurder tot een oplossing te komen, bestel dan onze voorbeeldbrief huurkorting. De brief is opgesteld door onze ervaren huurspecialisten en juridisch volledig up to date met verwijzing naar relevante jurisprudentie. Dus bestel! Je hebt dan goede kans op een huurverlaging!Aanmelden nieuwsbrief