Loading...

recht-raad logo small

Huurrecht advocaat bedrijfsruimte

U bent ondernemer en huurt een bedrijfsruimte. Of u wilt een bedrijfsruimte gaan huren of verhuren. Het is dan goed de huurrecht regels voor bedrijfsruimte te kennen. Een foute beslissing of een verkeerde clausule in het huurcontract kan immers grote financiële gevolgen hebben. Onze huurrecht advocaten en juristen kunnen u helpen om problemen te voorkomen of op te lossen.

Twee soorten bedrijfsruimte

De juridische regels rond bedrijfshuur zijn complex. Het begint er al mee dat er voor de wet twee soorten bedrijfsruimten zijn die elk eigen rechtsregels kennen. Allereerst moet daarom worden vastgesteld onder welk type bedrijfsruimte de te (ver)huren bedrijfsruimte valt. 

De ene soort bedrijfsruimte wordt vaak de middenstandsbedrijfsruimte, of artikel 7: 290 BW bedrijfsruimte genoemd. Dit type bedrijfsruimte kent veel wettelijke regels ( bijvoorbeeld over huurverhoging en huurperiode ) waarvan partijen vaak niet contractueel mogen afwijken. Onder dit type bedrijfsruimte valt bijvoorbeeld winkelruimte en horecaruimte.

Het andere type bedrijfsruimte wordt veelal aangeduid als ‘overige bedrijfsruimte’ of artikel 7:230 a.BW bedrijfsruimte. Vaak betreft dit kantoorruimte of praktijkruimte Voor dit type bedrijfsruimte bestaan weinig dwingende regels, zodat het huurder en verhuurder grotendeels vrij staat hun eigen regels en afspraken te maken.

Waarmee kunnen onze huurspecialisten u helpen?

Opstellen en controleren huurcontract

Een huurrelatie begint met een huurcontract. Deze basis van de huurrelatie dient goed te zijn. U dient niet teveel verplichtingen op u te nemen. Uiteraard dient ook de huurprijs en huurtermijn gunstig te zijn. Onze specialisten kunnen het huurcontract voor u opstellen, beoordelen of verbeteren.

Huurverhoging

De prijzen van onroerend goed zijn de laatste jaren flink gestegen, Veel verhuurders willen daarom ook de huurprijs van bedrijfsruimte verhogen. Maar kan dat wel? Wat zijn uw rechter als huurder en verhuurder? Wij kunnen u informeren en helpen.

Huurkorting corona

Uw zaak is tijdelijk gesloten in verband met corona. Wij helpen u met het realiseren van een huurkorting corona

Wat te doen bij gebreken aan de bedrijfsruimte?

Als huurder wilt u uw werk prettig kunnen uitoefenen in de gehuurde bedrijfsruimte. Gebreken als lekkage, tocht, en andere overlast kunt u daarbij missen als kiespijn. Wat als toch sprake is van een gebrek? Is verhuurder daarvoor verantwoordelijk, kunt u de huur inhouden?, of moet u zelf uw portemonnee trekken? Leg uw situatie aan ons voor. Wij informeren u over uw mogelijkheden en kunnen u verder helpen

Huuroverdracht ( Indeplaatsstelling )

Als u als huurder uw bedrijf wilt verkopen, zal u ook de huurruimte willen overdoen aan de koper van uw bedrijf. Maar kan dat? Wat zijn de mogelijkheden? Onze specialisten zetten zich er voor in uw wensen – indien mogelijk - te realiseren.

Renovatie

De verhuurder wilt uw bedrijfsruimte renoveren. Tijdelijke sluiting en/of overlast dreigt. Wij maken ons juridisch hard om de renovatie tegen te gaan, of uw schade en overlast te beperken of te voorkomen.

Hoe zit het met het onderverhuren van bedrijfsruimte? Voorbeeld contract onderhuur bedrijfsruimte

Het onderverhuren van bedrijfsruimte is soms mogelijk, maar niet altijd. Wij kunnen voor u nagaan wat uw mogelijkheden zijn. Dat is van belang, want onbevoegde onderverhuur kan verstrekkende gevolgen hebben. Vraag daarom onze specialisten om hulp. Wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van een waterdicht onderhuurcontract.
of bestel bij ons een onderhuur contract bedrijfsruimte..


Huur beëindigen

Een huurovereenkomst kan in sommige gevallen worden opgezegd. Wij inforneren u over de (on)mogelijkheden en de in acht te nemen voorwaarden.  Wij kunnen u ook informeren over huurbescherming en ontruimingsbescherming.
Een huurovereenkomst kan ook in onderling overleg tussen huurder en verhuurder worden beëindigd. Partijen kunnen dan een huurbeëindigingsovereenkomst aangaan. U kunt een voorbeeld  huurbeëindigingsovereenkomst bij ons bestellen door te klikken op: model huurbeëindigingsovereenkomst

Voor al uw huurgeschillen

Onze juristen en advocaten hebben meer dan 20 jaar ervaring met huurrecht bedrijfsruimte Daardoor beschikken wij over uitgebreide kennis over het huurrecht en kunnen wij u uitstekend bij staan met het onderhandelen en procederen over huurgeschillen. Wij werken landelijk, zodat wij ook u kunnen helpen. Zowel huurders als verhuurders kunnen bij ons terecht.
Wacht niet te lang met het inschakelen van gespecialiseerde hulp bij huurvragen en huurgeschillen over bedrijfsruimte. Bel direct onze huurspecialisten ( 020 – 6890 863 ) of mail.

huurecht advocaat bedrijfsruimte
Aanmelden nieuwsbrief