Loading...

recht-raad logo small

Huurrecht advocaat bedrijfsruimte

huurecht advocaat bedrijfsruimte

Huurrecht advocaat bedrijfsruimte. Uw zakelijke partner bij juridische kwesties


U bent ondernemer en huurt een bedrijfsruimte. Of u wilt een bedrijfsruimte gaan huren of verhuren. Het is dan goed de huurrecht regels voor bedrijfsruimte te kennen. Een foute beslissing of een verkeerde clausule in het huurcontract kan immers grote financiële gevolgen hebben. Onze huurrecht advocaten en juristen kunnen u helpen om problemen te voorkomen of op te lossen. 

Hieronder noemen wij enkele voorbeelden waarbij onze huurrecht advocaten en huurrechtjuristen u kunnen helpen

Twee soorten bedrijfsruimte

De juridische regels rond bedrijfshuur zijn complex. Het begint er al mee dat er voor de wet twee soorten bedrijfsruimten zijn die elk eigen rechtsregels kennen. Allereerst moet daarom worden vastgesteld onder welk type bedrijfsruimte de te (ver)huren bedrijfsruimte valt. 

De ene soort bedrijfsruimte wordt vaak de middenstandsbedrijfsruimte, of artikel 7: 290 BW bedrijfsruimte genoemd. Dit type bedrijfsruimte kent veel wettelijke regels ( bijvoorbeeld over huurverhoging en huurperiode ) waarvan partijen vaak niet contractueel mogen afwijken. Onder dit type bedrijfsruimte valt bijvoorbeeld winkelruimte en horecaruimte.

Het andere type bedrijfsruimte wordt veelal aangeduid als ‘overige bedrijfsruimte’ of artikel 7:230 a.BW bedrijfsruimte. Vaak betreft dit kantoorruimte of praktijkruimte Voor dit type bedrijfsruimte bestaan weinig dwingende regels, zodat het huurder en verhuurder grotendeels vrij staat hun eigen regels en afspraken te maken.

Waarmee kunnen onze huurspecialisten u helpen?

Opstellen en controleren huurcontract

Een huurrelatie begint met een huurcontract. Deze basis van de huurrelatie dient goed te zijn. U dient niet teveel verplichtingen op u te nemen. Uiteraard dient ook de huurprijs en huurtermijn gunstig te zijn. Onze specialisten kunnen het huurcontract voor u opstellen, beoordelen of verbeteren.

Huurverhoging

De prijzen van onroerend goed zijn de laatste jaren flink gestegen, Veel verhuurders willen daarom ook de huurprijs van bedrijfsruimte verhogen. Maar kan dat wel? Wat zijn uw rechter als huurder en verhuurder? Wij kunnen u informeren en helpen.


Wat te doen bij gebreken aan de bedrijfsruimte?

Als huurder wilt u uw werk prettig kunnen uitoefenen in de gehuurde bedrijfsruimte. Gebreken als lekkage, tocht, en andere overlast kunt u daarbij missen als kiespijn. Wat als toch sprake is van een gebrek? Is verhuurder daarvoor verantwoordelijk, kunt u de huur inhouden?, of moet u zelf uw portemonnee trekken? Leg uw situatie aan ons voor. Wij informeren u over uw mogelijkheden en kunnen u verder helpen

Huuroverdracht ( Indeplaatsstelling )

Als u als huurder uw bedrijf wilt verkopen, zal u ook de huurruimte willen overdoen aan de koper van uw bedrijf. Maar kan dat? Wat zijn de mogelijkheden? Onze specialisten zetten zich er voor in uw wensen – indien mogelijk - te realiseren.

Renovatie

De verhuurder wilt uw bedrijfsruimte renoveren. Tijdelijke sluiting en/of overlast dreigt. Wij maken ons juridisch hard om de renovatie tegen te gaan, of uw schade en overlast te beperken of te voorkomen.

Hoe zit het met het onderverhuren van bedrijfsruimte? Voorbeeld contract onderhuur bedrijfsruimte

Het onderverhuren van bedrijfsruimte is soms mogelijk, maar niet altijd. Wij kunnen voor u nagaan wat uw mogelijkheden zijn. Dat is van belang, want onbevoegde onderverhuur kan verstrekkende gevolgen hebben. Vraag daarom onze specialisten om hulp. Wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van een waterdicht onderhuurcontract.
of bestel bij ons een onderhuur contract bedrijfsruimte..

Huurbescherming en verlenging huurcontract:  afhankelijk van het type bedrijfsruimte dat u huurt of verhuurt is er meer of minder huurbescherming en kan het contract wel of niet verlengd worden. Laat u hierover informeren door onze huurrecht advocaten bedrijfsruimte.

Servicekosten: regelmatig zijn er geschillen over servicekosten. Voor welke kosten is de huurder en verhuurder verantwoordelijk? En hoe moeten die kosten worden berekend?

Huurincasso: de huurder kan of wil niet betalen. Mag dat? Wat kan de verhuurder doen?


Huur beëindigen

Een huurovereenkomst kan in sommige gevallen worden opgezegd. Wij inforneren u over de (on)mogelijkheden en de in acht te nemen voorwaarden.  Wij kunnen u ook informeren over huurbescherming en ontruimingsbescherming.
Een huurovereenkomst kan ook in onderling overleg tussen huurder en verhuurder worden beëindigd. Partijen kunnen dan een huurbeëindigingsovereenkomst aangaan. U kunt een voorbeeld  huurbeëindigingsovereenkomst bij ons bestellen door te klikken op: model huurbeëindigingsovereenkomst

Naar de rechter

lost een advies of bemiddeling het geschil met uw huurder of verhuurder niet op? Dan is vaak een procedure bij de rechter noodzakelijk. Onze huurrechtspecialisten kunnen u dan helpen. Wij hebben meer dan 25 jaar proceservaring bij huurgeschillen.

Andere huurrechtproblemen: hiervoor hebben wij enkele voorbeelden genoemd van huurrecht vragen en kwesties. Ook bij andere huurrecht vragen en situaties kunnen onze specialisten u helpen


Voor al uw huurgeschillen

Onze juristen en advocaten hebben meer dan 25 jaar ervaring met huurrecht bedrijfsruimte Daardoor beschikken wij over uitgebreide kennis over het huurrecht en kunnen wij u uitstekend bij staan met het onderhandelen en procederen over huurgeschillen. Wij werken landelijk, zodat wij ook u kunnen helpen. Zowel huurders als verhuurders kunnen bij ons terecht.

Wacht niet te lang met het inschakelen van gespecialiseerde hulp bij huurvragen en huurgeschillen over bedrijfsruimte. Bel direct een huurrecht advocaat bedrijfsruimte op  020 – 6890 863  of mail.

Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief