Loading...

recht-raad logo small

Huuroverdracht bij verkoop bedrijf - Indeplaatsstelling

Stel u wilt uw bedrijf verkopen. In veel gevallen willen kandidaat-kopers pas tot zaken komen als u het bedrijf inclusief bedrijfsruimte kunt leveren. Bent u echter geen eigenaar van de bedrijfsruimte, maar 'slechts' huurder, dan kan de verhuurder 'nee' zeggen tegen de voorgenomen levering van de bedrijfsruimte aan de kandidaat-koper.

Wat betreft de overdracht van huurrechten heeft de verhuurder dus een machtspositie. Enerzijds terecht, want hij heeft er belang bij wie zijn huurder is; er zijn nu eenmaal goede en slechte huurders. Anderzijds, komt het regelmatig voor dat verhuurders misbruik maken van hun machtspositie door bijvoorbeeld serieuze kandidaat-kopers van een bedrijf als huurder te weigeren.

Ook komt het voor dat verhuurders 'een graantje mee wensen te pikken' bij de verkoop van een bedrijf, door slechts in te stemmen met de huuroverdracht, indien zijzelf een bepaald percentage van de verkoopsom van het bedrijf toucheren. Of de verhuurder wil slechts meewerken als de huurprijs fors wordt verhoogd.
Dit is een kwalijke zaak. Verhuurders kunnen op deze manier de overdracht van een bedrijf frustreren.

huuroverdracht indeplaatsstelling

De rechter schiet te hulp. Vraag toestemming huuroverdracht

Gelukkig heeft de wetgever door het invoeren van artikel 7:307 in het Burgerlijk Wetboek de machtspositie van de verhuurder teruggedrongen. Op grond van genoemd wetsartikel kan de verkoper van een bedrijf aan de kantonrechter toestemming tot in de plaatsstelling vragen, indien de verhuurder dit weigert. Andere gebruikte termen voor indeplaatsstelling zijn ook wel: huuroverdracht of huuropvolging

Aan het verzoek aan de kantonrechter zitten wel een aantal voorwaarden. Zo moet het over te dragen bedrijf uitgeoefend worden in een zogenaamde 'middenstandsbedrijfsruimte' (dit zijn voornamelijk winkels en horecabedrijven). Voorts moet de voorgedragen nieuwe huurder kredietwaardig zijn en moet hij voldoen aan de vergunningsvoorwaarden en vestigingseisen voor de uitoefening van het te kopen bedrijf.

Gevolgen indeplaatsstelling
Bij indeplaatsstelling treedt de nieuwe huurder volledig in de plaats van de zittende huurder. Hij verkrijgt in beginsel het huurrecht van zijn rechtsvoorganger met alle rechten én verplichtingen.

Voorbeeld brief verzoek indeplaatsstelling

Onze juristen hebben voor u een voorbeeldbrief voor het vragen van een indeplaatsstelling opgesteld. U kunt de brief hieonder bestellen in een bewerkbaar Word-bestand

Voorbeeld contract indeplaatsstelling

Als huurder en verhuurder een akkoord hebben bereikt over indeplaatsstelling kunnen zij hun akkoord vastleggen in een indeplaatsstellingsovereenkomst. Bestel hiervoor onderstaande overeenkomst waarmee u de indeplaatsstelling waterdicht vastlegt:

Conclusie:

Indien de huurbaas weigert mee te werken, is huuroverdracht toch vaak mogelijk!

Juridische hulp bij huuroverdracht

Bent u huurder en wilt uw verhuurder niet meewerken aan huuroverdracht, bel 020 - 6890863 of mail onze huurrecht specialisten voor rechtshulp. 

Bent u verhuurder? Ook dan kunnen wij u bijstaan.

Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863