Loading...

recht-raad logo small

Huurverhoging bedrijfsruimte

Huurverhoging of huurverlaging voor uw bedrijfsruimte 

Kantoorruimte
Voor de huurprijs van kantoorruimte geldt een simpele huurprijsregeling: de huurprijs is gelijk aan de huurprijs die tussen huurder en verhuurder is overeengekomen. Deze huurprijs valt niet te toetsen aan wettelijke regels, zodat een te hoge huurprijs tot het einde van de huurovereenkomst te hoog blijft.

Winkelruimten, enz
De huurprijs van winkelruimten, kleine ambachtsbedrijven met een verkooppunt en horecagelegenheden valt echter wel te toetsen. Dit is echter pas mogelijk telkens nadat een huurperiode van vijf jaar is verstreken. Na die vijf jaar kan zowel de huurder als de verhuurder zijn contractspartij voorstellen de huurprijs te wijzigen. Als huurder van een dergelijk huurpand zal u dan ook waarschijnlijk meemaken dat de verhuurder na vijf jaar de huurprijs wenst te verhogen. Huurprijsverhogingsvoorstellen van 20%, 30%, of zelfs wel meer, zijn niet vreemd.

Akkoord gaan met voorstel huurverhoging bedrijfspand?
Vraag is natuurlijk of u met een voorstel tot huurprijsverhoging akkoord moet gaan. Wij adviseren huurders niet akkoord te gaan met huurprijsverhogingen, tenzij de verhuurder voldoende aannemelijk kan maken dat de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden in de omgeving in de afgelopen vijf jaar op het niveau liggen van de voorgestelde nieuwe huurprijs. Is dat namelijk het geval dan kan de verhuurder, ondanks de weigering, toch de gewenste huurprijs realiseren door hiervoor toestemming te vragen aan de kantonrechter.

huurverhoging

Huurprijsverlaging?
Of het huurprijsverhogingsvoorstel van de verhuurder redelijk is, kunt u uitzoeken door bij huurders van vergelijkbare panden in uw omgeving navraag te doen over de huurprijzen die zij de afgelopen vijf jaar betaalden. Indien blijkt dat zij minder betalen dan uw huidige huurprijs, kunt u overwegen een voorstel tot huurprijsverlaging te doen aan uw verhuurder. Gaat uw verhuurder daarmee niet akkoord, dan kan de kantonrechter verzocht worden de huurprijs te verlagen. Met name gezien de huidige forse leegstand van winkelruimten zou het goed kunnen zijn dat u teveel huur betaalt. 

Voorbeeldbrief huurverhoging bedrijfsruimte ( winkelruimte, horeca, ambachtsruimte)

Bent u verhuurder van  winkelruimte, horeca, of ambachtsruimte en wilt u de huurprijs verhogen, bestel dan bij ons een juridisch correct voorbeeld huurverhoging bedrijfsruimte brief, door te klikken op: modelbrief huurverhoging bedrijfsruimte.

Hulp bij huurverhoging bedrijfsruimte, bel of mail onze specialisten!

Let op
: huurprijsprocedures bij de kantonrechter zijn nogal ingewikkeld en omslachtig. Gezien ook de vaak grote financiële belangen verdient het voorkeur uw belangen bij huurverhoging bedrijfsruimte te laten behartigen door een jurist, bijvoorbeeld één van de ervaren juristen van RECHT & RAAD.

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863