Loading...

recht-raad logo small

Woning tijdelijk verhuren


Kan ik mijn woning tijdelijk verhuren?

U wilt uw woonruimte tijdelijk verhuren, maar bent bang dat huurder recht heeft op huurbescherming. Wat zijn uw mogelijkheden om zonder doorlopende huurbescherming te verhuren?

Goede en minder goede mogelijkheden

Tot 1 juli 2016 waren de mogelijkheden om uw woning tijdelijk te verhuren beperkt. Zo kon en kan er tijdelijk worden verhuurd op grond van de Leegstandswet en als de verhuur 'naar zijn aard van korte duur' (vakantieverhuur) is. Maar aan deze mogelijkheden worden strenge eisen gesteld. Als aan die eisen niet is voldaan, kan huurder aanspraak maken op huurbescherming.

De situatie per 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer en betere mogelijkheden om uw woning tijdelijk te verhuren.
Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk uw woning tijdelijk te verhuren, zonder het risico dat de huurder na afloop van de huurovereenkomst recht heeft op huurbescherming. 

Het is mogelijk om tijdelijke huurcontracten aan te gaan van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen. Kamerverhuur is zelfs tijdelijk mogelijk tot 5 jaar (zie hieronder).  Let op: het huurcontract moet op of na 1 juli 2016 zijn afgesloten.
De afsluitdatum van het contract is bepalend, niet de ingangsdatum.

woning tijdelijk verhuren

Zelfstandige woonruimte

Voor zelfstandige woonruimte kan een huurperiode van maximaal 2 jaar worden overeengekomen. Een kortere periode mag ook.
Een langere periode dan 2 jaar mag niet! Verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst is ook niet mogelijk! Bij verlenging óf een periode van langer dan 2 jaar ontstaat een huurovereenkomst van onbepaalde tijd.

Wanneer eindigt de huurovereenkomst?

Na afloop van de tijdelijke periode eindigt de huurovereenkomst en dient huurder het (voormalig) gehuurde te verlaten.
De tijdelijke huurovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd. Wel moet verhuurder minimaal 1 maand voor afloop van de huurtermijn aan huurder schriftelijk mededelen dat de huurovereenkomst op de afgesproken datum eindigt.
Het is uiteraard verstandig die mededeling, om bewijstechnische redenen, aangetekend te versturen. De mededeling mag niet eerder dan 3 maanden voor afloop van de huurperiode worden verstuurd.

Als verhuurder verzuimt een tijdige kennisgeving van beëindiging te sturen, ontstaat een huurovereenkomst van onbepaalde tijd. Verhuurder dient daarom zijn ‘kennisgevingsplicht’ en de bijbehorende termijn goed in de gaten te houden.

De huurder mag de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De huurder is dus niet verplicht de overeengekomen tijdelijke huurperiode helemaal vol te maken.

Kamerverhuur ( onzelfstandige woonruimte )

Tijdelijke kamerverhuur is mogelijk voor een periode van maximaal 5 jaar.

Ook bij kamerverhuur geldt dat de huurovereenkomst eindigt na afloop van de afgesproken termijn, mits de verhuurder uiterlijk één maand voor het einde een schriftelijke kennisgeving aan de huurder stuurt. 

En ook bij kamerverhuur geldt dat bij verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat met doorlopende huurbescherming.

Net als de huurder van een zelfstandige woning kan een kamerhuurder de huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Verhuurder kan dat niet.

Kijk voor verdere bijzonderheden over hospita kamer verhuur op: hospita verhuur.

Huisbewaringsovereenkomst, voorbeeld contract huisbewaring

Wilt u uw woning niet verhuren, maar ook niet onbeheerd leeg laten staan? Bestel dan bij ons een juridisch correct model huisbewaringsovereenkomst.  U voorkomt daarmee huurbescherming en huurrechten, zodat u de woning weer zonder veel gedoe leeg kunt krijgen.
U kunt het contract bestellen via deze link: voorbeeld overeenkomst huisbewaring..

Woning onderverhuren, bestel voorbeeld contract onderhuur woning

Wilt u uw huurwoning onderverhuren?, Zorg dan voor toestemming van uw verhuurder ( meestal de eigenaar van het pand )  en zorg voor een goed huurcontract. U kunt het contract bij ons bestellen door te klikken op onderhuurcontract woning.

Vraag rechtshulp 

Het voorkomen van huurbescherming is voor de meeste verhuurders van groot belang. Het is dan ook zaak geen fouten te maken bij het aangaan van een huurovereenkomst. Vraag daarom onze gespecialiseerde advocaten en juristen om hulp, ook voor Engelstaligen (rental law). Ook als u een ander soortige huurkwestie heeft.

Bel 020 - 6 890 863 of mail

 

Aanmelden nieuwsbrief