Loading...

recht-raad logo small

Ingebrekestelling voorbeeld

 

Wat is een ingebrekestelling? Hoe stel ik iemand ingebreke? Met voorbeeldbrieven

U heeft een afspraak met iemand gemaakt, maar de afspraak wordt niet nagekomen. Erg vervelend. Hoe zorgt u ervoor dat er alsnog wordt gepresteerd? Of kunt u de overeenkomst ontbinden? Hoe pakt u het juridisch goed aan? Lees hieronder wat uw rechten zijn en bestel een voorbeeld ingebrekestelling.

Ingebrekestelling is vaak noodzakelijk

Als u een overeenkomst met iemand bent aangegaan moeten beide partijen hun verplichtingen nakomen. U heeft bijvoorbeeld betaald, terwijl de ander een goed product moet leveren, of een dienst correct en op tijd moet verrichten. Maar wat als dat niet gebeurt?

In veel gevallen is het nodig uw contractspartij partij een uiterste termijn te stellen zijn prestatie alsnog binnen een redelijke termijn goed na te komen. Door een uiterste redelijke termijn te stellen stelt u iemand ingebreke.
Als vervolgens niet binnen de redelijke termijn alsnog correct wordt gepresteerd, is de ander 'in verzuim'. Dat verzuim brengt met zich mee dat u eventueel de onderliggende overeenkomst kunt ontbinden en/of een schadevergoeding kunt claimen. 

Soms treedt verzuim op zonder ingebrekestelling

Verzuim is dus belangrijk om belangrijke verdere acties te ondernemen. In een aantal uitzonderlijke gevallen is voor het intreden van verzuim geen ingebrekestelling nodig. Twee van die belangrijke uitzonderingen zijn:

- uit mededelingen van de wederpartij valt af te leiden is dat deze de verplichting niet gaat nakomen;
- er is sprake van een zogenaamde fatale termijn die is overschreden ( denk bijvoorbeeld aan de bestelde bruidsjurk die nog niet op de trouwdag is geleverd ).

Helaas is het niet altijd duidelijk is of er een fatale datum is afgesproken. Ook is niet altijd helder of de ander zijn prestatie definitief niet kan of wil nakomen. Wij adviseren in dergelijke gevallen altijd voor de zekerheid de ander ingebreke te stellen.

ingebrekestelling voorbeeld

Hoe stel ik iemand ingebreke?

Ingebrekestellen moet schriftelijk
Zoals eerder vermeld stelt u iemand in gebreke door een uiterste redelijke termijn te stellen waarbinnen alsnog moet worden gepresteerd. Maar welke vorm moet een ingebrekestelling hebben?
Iemand in gebreke stellen moet volgens de wet altijd schriftelijk gebeuren. Een mondelinge mededeling volstaat niet.

Een schriftelijke ingebrekestelling kan per brief, maar ook via moderne communicatiemiddelen zoals email, Whatsapp en SMS. Echter als de ander de ontvangst van de Whatsapp, SMS of e-mail betwist heeft u een probleem. Het is daarom raadzaam de ingebrekestelling te versturen per aangetekende brief of deze te laten betekenen door een deurwaarder. Hieronder treft u een aantal voorbeeldbrieven die u kunt bestellen voor diverse juridische situaties.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Onze juristen en advocaten hebben ruim 25 jaar ervaring met partijen die hun afspraken niet (goed) nakomen. Met onze ruime kennis en ervaring hebben wij diverse voorbeeld ingebrekestellingen ontwikkeld die u hieronder kunt bestellen. Als de door u gezochte modelbrief er onverhoopt niet bijzit, bel ( 020 6890 863 ) of mail ons uw situatie. Wij maken dan voor u een op maat gemaakte ingebrekestelling of helpen uw rechten te behalen.

Voorbeeld ingebrekestelling incasso

U heeft een product of dienst geleverd, maar uw afnemer of opdrachtgever heeft nog altijd niet betaald. Het is dan zaak een goede ingebrekestelling te versturen. Als u dat goed aanpakt kunt u ook rente en incassokosten. vorderen.Voorbeeldbrief niet correcte of niet tijdige levering 

U heeft een product gekocht, maar de verkoper levert niet op tijd of niet goed. Vervelend. Versterk uw juridische positie en bestel bij ons een juridisch correct voorbeeld van een ingebrekestelling in een bewerkbaar bestand. U verhoogt daarmee sterk de kans dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.

Ingebrekestelling gebreken auto

U heeft een auto gekocht. De auto blijkt gebreken te hebben of een schadeverleden.. Wat nu? Hoe pakt u het juridisch goed aan?  Versterk uw juridische positie en bestel bij ons de juiste ingebrekestelling. De voorbeeldbrief wordt per direct geleverd in een bewerkbaar Word-bestand. .

Voorbeeldbrief melding gebreken paard

U heeft een paard of pony gekocht die gebreken blijkt te hebben. U voelt zich bekocht. Tijd voor juridische actie. U wilt de koop terugdraaien of een financiële compensatie. Maar hoe pakt u dat aan? Bestel bij ons de juiste ingebrekestelling.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling boot

U heeft een boot of schip gekocht om lekker te gaan varen. Maar algauw blijken gebreken. U pikt dat niet en wilt juridische actie. Bestel onze modelbrief om verkoper in gebreke te stellen.

Modelbrief te laat opleveren nieuwbouwhuis

U heeft opdracht gegeven voor de bouw van een huis (of ander bouwwerk), maar de aannemer levert het werk niet op tijd op. Vaak is de aannemer dan een boete verschuldigd. Met onze modelbrief claimt u op de juiste wijze uw boete en sommeert u de aannemer alsnog met spoed op te leveren.

Modelbrief levering huis met gebreken

U heeft een bestaand huis gekocht voor een stevige prijs. Het huis blijkt echter verborgen gebreken te hebben.. Bestel onze model-ingebrekestelling.  Met deze modelbrief sommeert u de verkoper op een juridisch correcte wijze de gebreken te herstellen en stelt u verkoper aansprakelijk voor schade.

Voorbeeld ingebrekestelling gebreken huurpand

U huurt een bedrijfsruimte of woonruimte.  Het gehuurde heeft echter hinderlijke gebreken. Bestel dan onze voorbeeldbrief . Met behulp van deze voorbeeld-ingebrekestelling sommeert u  uw verhuurder op een juridisch correcte wijze gebreken aan het door u gehuurde pand te herstellen en stelt u verhuurder aansprakelijk voor schade en huurgenotsderving. Hiermee versterkt u uw juridische positie. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand.

Ingebrekestellen aannemer

In de bouw kan veel misgaan. U heeft een aannemer ingeschakeld maar deze presteert niet goed, niet op tijd of in het geheel niet. Versterk uw juridische positie door aannemer in gebreke te stellen met deze voorbeeldbrief

Voorkom kostbare missers en bestel een modelbrief ingebrekestelling

Als een ingebrekestelling niet voldoet aan de voorgeschreven wettelijke eisen kan dit aanzienlijke schadelijke gevolgen hebben. Als uw brief niet goed is opgesteld kunt u mogelijk uw overeenkomst niet ontbinden en geen terugbetaling en schadevergoeding krijgen. Voorkom pijnlijke missers en bestel bij ons een correcte voorbeeldbrief of laat een ingebrekestelling op maat door onze specialisten voor u opstellen.

Met onze voordeelbrieven kunt u uw 'wederpartij' op de juiste wijze ingebreke stellen. Als u daarbij hulp nodig heeft, of als wederpartij na ontvangst van uw bericht nog altijd niet goed presteert, kunt u altijd beroep doen op onze specialisten. Bel 020 6890 863 of mail ons.
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief