Loading...

recht-raad logo small

Is verkoper aansprakelijk voor gebreken oude auto zonder garantie?

Het antwoord is JA, volgens een uitspraak van de kantonrechter te Almelo

is verkoper aansprakelijk voor gebreken oude auto zonder garantie

Wat was het geval?

Een koper heeft een oude auto (uit 2003/2004) gekocht, zonder garantie.
Reeds op de dag na aankoop van de auto gaat het motorstoringslampje branden. Hierop neemt koper direct contact op met verkoper. Verkoper heeft de storing ‘uitgelezen’ , waarna het lampje weer uit was, maar kort daarna brandde het lampje volgens koper opnieuw. Ook dit is aan verkoper gemeld. Ook is gemeld dat de auto schudt bij het starten. Korte tijd later start de auto niet meer als de motor warm is.


Koper auto vordert herstel van de gebreken

De koper van de auto heeft verkoper meerdere keren gevraagd om de gebreken aan de auto ter herstellen. Verkoper weigerde echter om nog verdere herstelwerkzaamheden aan de auto te (laten) verrichten. Verkoper is van mening dat hij niet aansprakelijk is, omdat het een oude auto betreft die zonder garantie is verkocht.
Ofwel verkoper heeft de gebreken niet hersteld, ondanks het feit dat hij door koper in gebreke is gesteld.
Hierop heeft koper de koopovereenkomst per brief ontbonden.
Bij de rechter vordert koper (o.a) terugbetaling van de koopsom en de kosten gemaakt bij een garage die over de gebreken heeft gerapporteerd ( zogenaamde ‘diagnosekosten’).


Hoe oordeelt de rechter over gebreken van een oude auto zonder garantie?

Het oordeel van de rechter luidt als volgt:

Koper heeft een auto gekocht bij verkoper. Deze auto moet op grond van artikel 7:17 BW aan de overeenkomst beantwoorden. Dit houdt – kort gezegd – in dat de auto de eigenschappen moet bezitten die koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Koper mag verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Voldoet de auto daar niet aan, dan is de auto ‘non-conform’.
Koper heeft een oude auto (uit 2003/2004) gekocht, zonder garantie. Dit betekent dat zij van deze auto niet dezelfde kwaliteit mag verwachten als van een nieuwe auto. Van een oude auto zonder garantie hoeft echter niet te worden verwacht dat deze de eerste dag na aankoop ervan al problemen met de motor heeft. Dat was bij deze auto wel het geval.
Nu de problemen met de motor zich binnen zes maanden na aflevering van de auto hebben geopenbaard, wordt op grond van artikel 7:18 lid 2 BW vermoed dat de auto bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordde. Verkoper heeft dit vermoeden niet weerlegd, zodat is vast komen te staan dat de auto bij aflevering non-conform was.
De andere (gestelde) gebreken kunnen onbesproken blijven, omdat al vaststaat dat de auto non-conform is.
Omdat koper meerdere malen om herstel van de gebreken heeft verzocht, maar verkoper herstel heeft geweigerd, was koper op grond van artikel 7:22 lid 1 onder a BW bevoegd om de overeenkomst te ontbinden en haar geld ( de koopsom) terug te vorderen. De vordering tot terugbetaling van de koopsom wordt dan ook toegewezen.
De door koper gevorderde diagnosekosten van € 337,31, worden als kosten gemaakt ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b BW toegewezen.


Conclusie:

Als er sprake is van wezenlijke gebreken aan een gekochte auto, is de professionele verkoper al snel aansprakelijk. Verkoper kan zich iha. niet verschuilen achter verweren als: ‘het was een oude goedkope auto’ en er is ‘geen garantie’ afgesproken. Een verkoper is meestal ook aansprakelijk bij de verkoop van een auto met een schadeverleden. 

Hoe kunnen wij u helpen? Vraag hulp of bestel voorbeeldbrief

Heeft u problemen met een gekochte auto?, neem dan contact met ons op, of bestel bij ons een modelbrief ingebrekestelling verkoper auto, of een modeldagvaarding auto.


Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief