Loading...

recht-raad logo small

Kan bouwwerk onrechtmatig zijn ondanks vergunning?

 

bouw stop zetten

Uw buurman wil verbouwen en heeft hiervoor een omgevingsvergunning. Kunt u
dan niets meer ondernemen ondanks onrechtmatige hinder?

Een voorbeeld uit de rechtspraktijk

Een bewoner ( we noemen hem Jansen ) heeft een dakkapel
geplaatst in de slaapkamer. Over de gehele breedte van de dakkapel zijn ramen geplaatst.

Buurman plaatst uitbouw

De buurman ( we noemen hem Pietersen ) wil zijn pand uitbreiden en heeft op zijn pand een uitbouw geplaatst. De uitbouw bevindt zich op 25 cm van de dakkapel van Jansen. Door de uitbouw komt er bijna geen licht meer in de slaapkamer van Jansen en is het niet meer mogelijk om de ramen geheel te openen.
Jansen pikt het niet
Jansen is niet gelukkig met de situatie en eist dat de uitbouw wordt verwijderd, maar Pietersen weigert dat. Hij stelt dat hij een omgevingsvergunning voor de uitbouw heeft die door de gemeente is verleend. Bovendien stelt Petersen dat hij met hoge kosten wordt geconfronteerd als hij de uitbouw zou moeten afbreken. Jansen houdt voet bij stuk en legt de zaak voor aan de rechter.

Wat vindt de rechter?

De rechter constateert dat er door de uitbouw van Pietersen aanmerkelijk minder licht is in de slaapkamer. Bovendien tilt de rechter er zwaar aan dat de vluchtroute van Jansen is geblokkeerd doordat zijn ramen slechts beperkt open kunnen. Verder beperkt het bouwwerk het uitzicht en wordt onderhoud moeilijk voor Jansen.
De rechter concludeert dan ook dat de uitbouw van Pietersen onrechtmatige hinder veroorzaakt als bedoeld in de wet ( artikel 5:37 BW ). De rechter oordeelt dan ook dat Pietersen onmiddellijk zijn uitbouw moet verwijderen. Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2019:4312.

Wat leren we van deze zaak?

Dat een buurman over een omgevingsvergunning beschikt wil niet altijd zeggen dat een
bouwwerk rechtmatig is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van strijd met het burenrecht ( denk
aan rechtstreekse inkijk ) of onrechtmatige hinder. De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2005:AT8823) heeft zich hierover al eerder uitgesproken. Het zal dan overigens in het algemeen niet de gemeente zijn die de bouwer zal sommeren het bouwwerk te verwijderen.
Juridische actie kan wel komen van de buur die de onrechtmatige hinder ondervindt

Samengevat: een omgevingsvergunning geeft geen vrijwaring. Buren kunnen bezwaar maken bij de rechter als zij onrechtmatige hinder ondervinden.

Meer info: voor meer informatie, zie onze website over bouwrecht.

Vragen of rechtshulp?  Heeft u vragen of rechtshulp nodig inzake bouwkwesties. Bel 020 6890 863 of mail ons! 

Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief