Loading...

recht-raad logo small

Kan werkgever loonschade vorderen van derden?

Kan werkgever loon verhalen op daders die werknemer mishandelen?


Tijdens ziekte van een werknemer dient werkgever het loon door te betalen. Maar wat als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door geweldplegers. Kan werkgever de loonkosten op de daders verhalen? Onderstaande uitspraak geeft inzicht in de mogelijkheden.

Wat was het geval?

Werknemer is vanaf 4 april 2014 voor de duur van 1 jaar bij werkgever, een kapsalon in dienst geweest als kapper.
In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 november 2014 is werknemer met 2 vrienden betrokken geraakt bij een vechtpartij. Werknemer is buiten het café waar hij die avond vertoefde door drie jongens aangevallen geschopt en geslagen. Werknemer heeft daardoor twee middenhandsbeentjes en zijn neus gebroken en verder een hersenschudding en diverse hoofdwonden opgelopen.

De strafrechtelijke zaak

In een procedure voor de politierechter zijn de jongens veroordeeld wegens het openlijk en in vereniging plegen van geweld tegen personen.
Als gevolg van het gepleegde geweld en de daaruit voortkomende gebreken is werknemer arbeidsongeschikt geraakt. In de periode vanaf 2 december 2014 tot en met 31 maart 2015 heeft hij niet kunnen werken of heeft hij re-integratiewerkzaamheden zonder directe loonwaarde verricht. Werkgever heeft conform de wet het loon doorbetaald. Zij is hiervoor niet verzekerd.

Werkgever vordert loonschade van de daders

In een civiele procedure vordert werkgever van de daders betaling van de loonschade, re-integratieschade en buiten rechte gemaakte juridische kosten.
De daders erkennen geen aansprakelijkheid, maar stellen dat het letsel van werknemer door eigen toedoen c.q. eigen schuld is toegebracht. Volgens de daders heeft werknemer zich niet aan de vechtpartij onttrokken, maar daaraan actief deelgenomen.

Wat zegt de kantonrechter? 

De in het geding gebrachte videobeelden toont een plotselinge en volstrekt onbegrijpelijke eruptie van geweld, aangesticht door één van de daders die vrijwel onmiddellijk wordt ‘geassisteerd’ door de andere twee. Het verweer dat werknemer zich niet aan het door hen uitgeoefende geweld heeft onttrokken is, gelet op het tijdsbestek waarbinnen het gehele incident zich heeft voltrokken -8 seconden-nauwelijks serieus te nemen. De kantonrechter acht het voldoende aannemelijk dat werknemer door dit geweld arbeidsongeschikt is geraakt.
De kantonrechter wijst de vorderingen van werkgever tot vergoeding van de loonkosten en de re-integratiekosten toe. De juridische kosten worden afgewezen bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing en omdat deze kosten gedeeltelijk worden vergoed via veroordeling van de daders in de proceskosten.

Conclusie: Als een 'derde' de arbeidsongeschiktheid van een werknemer veroorzaakt, kan werkgever in veel gevallen de loonschade op die derde verhalen. Dit geldt overigens niet alleen voor loonkosten. Ook re-integratiekosten ( kosten re-integratiebureau, aanpassing werkplek, etc.) kunnen mogelijk verhaald worden. Het hoeft daarbij niet per sé te gaan over verhaal van kosten op geweldplegers. Ook valt te denken aan kostenverhaal op veroorzakers van verkeersletsel en ( soms ook)  letsel in de sportbeoefening.  Bel bij vragen of voor rechtshulp: 020 - 6890 863 of mail.

loonschade verhalenAanmelden nieuwsbrief