Loading...

recht-raad logo small

Algemene voorwaarden

- Het belang van algemene voorwaarden is groter dan u wellicht vermoedt -

Algemene voorwaarden zijn een verzameling op schrift gestelde 'routine-afspraken'. Ze zijn bedoeld om meermalen gebruikt te worden tussen ondernemers onderling, en tussen ondernemers en consumenten. Algemene voorwaarden regelen feitelijk allerlei standaardverplichtingen die gelden naast een bepaald aantal kernverplichtingen (zoals prijs, soort, hoeveelheid, levertijd) van iedere afzonderlijke transactie. Voordeel hiervan is dat de contractspartijen hun transacties niet telkens weer tot in alle details hoeven te regelen.

algemene voorwaarden

Wat kan in Algemene Voorwaarden worden geregeld?

Door het hanteren van Algemene Voorwaarden kunt u als ondernemer uw juridische positie verstevigen. In deze voorwaarden kunt u bijvoorbeeld regelen:

  • dat u eigenaar blijft van de geleverde goederen zolang deze nog niet zijn betaald;
  • dat u niet automatisch in gebreke (en daarmee schadeplichtig) bent bij het overschrijden van de levertijd;
  • dat de afnemer binnen een x-aantal dagen moet reclameren indien de geleverde zaak gebrekkig is;
  • dat u de prijs mag verhogen indien prijsverhogende factoren zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst;
  • dat de afnemer incassokosten verschuldigd is indien hij niet op tijd betaalt.
  • dat uw aansprakelijkheid beperkt is indien uw afnemer schade lijdt ten gevolge van een gebrekkige levering.

Let op: Voor alle regelingen in de Algemene Voorwaarden geldt dat ze niet onredelijk bezwarend mogen zijn voor de contractspartij.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Heeft u eenmaal Algemene Voorwaarden op laten stellen, dan is het uiteraard zaak dat deze van toepassing zijn op uw transacties. Een simpele verwijzing op uw briefpapier naar bijvoorbeeld een depot bij de Kamer van Koophandel is hiervoor niet voldoende. U dient de tekst van de Algemene Voorwaarden vóór of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst aan u contractspartij af te geven!
Tip: Druk de tekst van uw Algemene Voorwaarden af op de achterkant van een orderbevestiging (dus niet op de factuur!), zodat uw contractspartij tijdig en volledig is geïnformeerd. RECHT & RAAD kan Algemene Voorwaarden voor u opstellen die juridisch correct en toegesneden zijn op uw bedrijfssituatie.

Voorbeeld algemene voorwaarden

Wilt u zelf uw algemene voorwaarden samenstellen, bestel dan hieronder onze juridisch correcte voorbeelden algemene voorwaarden. Onze juristen vervaardigden voor u een model voor een handelsbedrijf (1e model hieronder) en een model voor een dienstverlenend bedrijf. De modellen worden u geleverd in een bewerkbaar word-bestand, zodat u ze naar uw eigen wensen/situatie kunt aanpassen.

 Voorbeeld inkoopvoorwaarden: 

U kunt naast leveringsvoorwaarden ook inkoopvoorwaarden bij ons bestellen, zie hiervoor onze webpagina voorbeeld inkoopvoorwaarden

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863