Loading...

recht-raad logo small

Gebrekkige levering

- Uw leverancier levert niet goed; wat moet u nu doen? -

U heeft iets besteld ( via koop of huurkoop ) bij een leverancier. Na aflevering blijkt het product niet compleet, niet te functioneren of anderszins niet te voldoen aan uw verwachtingen ( bijvoorbeeld verborgen gebreken ) . Hoe moet u nu handelen? Lees hieronder en gebruik onze voorbeeldbrief.

Snel reageren
Belangrijk is om niet te lang te wachten met een reactie per brief of fax. Indien u immers uw bezwaren niet tijdig heeft geuit loopt u immers de kans dat u de bij de levering behorende factuur 'zonder protest' heeft behouden, waardoor u een eventuele gerechtelijke procedure over de gebrekkige levering zou kunnen verliezen.
Indien uw leverancier heeft geleverd onder zijn Algemene Voorwaarden, dan staat in die voorwaarden meestal vermeld binnen hoeveel dagen u moet reclameren in geval van een klacht over de levering. Kijk daarom deze voorwaarden goed na en reageer binnen de hierin gestelde termijn.

Schriftelijk reageren.
Hoewel mondeling reageren naar aanleiding van een gebrekkige levering mogelijk is - tenzij de Algemene Voorwaarden van de leverancier een schriftelijke reactie bedingen - , verdient dit zeker niet de voorkeur. De leverancier kan dan immers later ontkennen een reactie gehad te hebben. Het is daarom beter de leverancier een schriftelijke reactie te sturen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
Stel uw klachtbrief op in de vorm van een 'Ingebrekestelling'; dat wil zeggen dat u in uw brief zo exact mogelijk vermeldt wat de gebreken zijn en dat u de leverancier een uiterste termijn geeft waarbinnen hij alsnog deugdelijk dient te leveren.

Modelbrief
Een model-Ingebrekestelling voor gebrekkige leveranties kunt u hieronder bestellen. U versterkt dan uw juridische postie.

Gebrek aan auto, caravan, boot of motor

Een specifieke voorbeeldbrief voor aansprakelijkstelling voor gebreken aan een auto, motor, boot of caravan kunt u hieronder bestellen. Lees ook onze speciale webpagina over mankementen aan auto's en andere voertuigenGebrek aan huis of woning

U heeft een huis gekocht maar u ontdekt een ernstig gebrek. Mogelijk is verkoper dan aansprakelijk.  Stel verkoper dan aansprakelijk via onze modelbrief koop huis.

Tip: vooral bij uw vaste leveranciers kan een ingebrekestelling rauw op het dak vallen. Om een verstoring van de goede relatie te voorkomen adviseren wij u uw leverancier eerst te bellen over de gebrekkige levering, waarbij u hem meededeelt dat u het telefoongesprek schriftelijk zal bevestigen.

Gebrekkige of te late oplevering bouw

Heeft u te maken met een gebrekkige of te late oplevering van een huis of ander bouwwerk, kijk dan op onze website: 

bouwrecht advocaat

recht bij gebrek zaak

Gebrek aan gekocht product in de winkel?  Lees onze webpagina gebrek in winkel

 Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863