Loading...

recht-raad logo small

Productaansprakelijkheid

Een product dat niet de veiligheid biedt die mag worden verwacht, is volgens het Burgerlijk Wetboek gebrekkig. Dit heeft tot gevolg dat de producent van dat product in beginsel de schade die daardoor wordt veroorzaakt zal moeten vergoeden. Deze regel geldt in alle lidstaten van de Europese Unie.

De te verhalen schade is beperkt tot schade aan personen (dood of lichamelijk letsel) of schade aan zaken die in de privé-sfeer worden gebruikt.

De procedure om schade te verhalen is relatief eenvoudig. Schuld hoeft niet te worden aangetoond. De aanwezigheid van schade en het aantonen dat de schade veroorzaakt is door een gebrek in het product, is voldoende. Dit heet een risico-aansprakelijkheid.
Deze risico-aansprakelijkheid geldt voor een ieder die in de 'productketen' is betrokken. Derhalve kunnen ook detaillisten, tussenhandelaren, consignatieverkopers,  en importeurs worden aangesproken. Detaillisten en tussenhandelaren kunnen echter aan deze aansprakelijkheid 'ontsnappen' door tijdig de identiteit van de producent of importeur bekend te maken.

Niet te ontdekken gebreken die pas later door verbeterde inzichten aan het daglicht treden, leveren geen aansprakelijkheid op voor de producent.

Een product kan bijvoorbeeld onveilig, en daarmee gebrekkig, zijn indien:

  • de gebruiksaanwijzing ondeugdelijk is ( bijvoorbeeld bij zonnepanelen);
  • een bepaalde veiligheidsvoorziening ontbreekt;
  • het product niet bestand is tegen normaal gebruik.

De aangesproken producent kan zich eventueel verweren tegen een aansprakelijkheidsclaim door bijvoorbeeld aan te tonen dat:

  • hij het product niet in het verkeer heeft gebracht;
  • het gebrek later is ontstaan dan het moment waarop hij het in het verkeer heeft gebracht;
  • hij het gebrek niet kon constateren met de technische kennis die beschikbaar was tijdens het productieproces.
Als partijen tot een regeling komen betreffende de schadeafhandeling kan die regeling worden vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

In het geval u wordt aangesproken op grond van productaansprakelijkheid, of in het geval u schade lijdt ten gevolge van een gebrekkig product, is het raadzaam rechtshulp te vragen. Recht & Raad kan u bij deze kwestie(s) juridisch van dienst zijn. Bel: 020 - 6890 863 of mail.

VOORBEELD BRIEF AANSPRAKELIJKSTELLING

Als u zelf de verkoper van het ondeugdelijke product aansprakelijk wilt stellen, bestel dan hieronder een juridisch correct voorbeeld van een brief waarmee u verkoper aansprakelijk stelt. Dat is de eerste noodzakelijke stap voor schadeverhaal.

Wilt u een verkoper van een tweedehands product aansprakelijk stellen omdat het geleverde niet aan uw verwachtingen voldoet, klik dan op: verborgen-gebreken. 
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863