Loading...

recht-raad logo small

Verborgen gebrek auto - Wat zijn uw rechten?

Gebreken auto, is verkoper aansprakelijk?  gebruik modelbrieven en eventueel voorbeeld dagvaarding gebreken auto

U heeft een auto gekocht en wordt geconfronteerd met een (ernstig) gebrek. Zeer vervelend. U voelt zich bedonderd en wilt niet zelf voor de kosten opdraaien. U vraagt zich af of de verkoper aansprakelijk is. Hieronder beschrijven wij uw juridische mogelijkheden en kunt u een modelbrief bestellen om verkoper aansprakelijk te stellen.

Onderstaande informatie is ook te gebruiken bij de koop van een motor, caravan, camper of boot.
( See for the English text: hidden defects car ).

Wat zegt de wet over verborgen gebreken?

Volgens de wet (artikel 7:17 BW) moet het gekochte voldoen aan de redelijke verwachtingen die u aan het gekochte mocht stellen. Zo mag u verwachten dat een auto veilig genoeg is om aan het verkeer deel te nemen en dat de opgegeven kilometer stand juist is.
Wat u verder van en auto mag verwachten hangt met name af van de volgende zaken:

-het bouwjaar van de auto;
-de betaalde prijs;
-de kilometerstand
-de mededelingen van verkoper
-de onderhoudstoestand

Het zal duidelijk zijn dat je van een oudere auto minder mag verwachten dan van een nieuwe. Van een nieuwe auto mag je verwachten dat het voertuig tip top in orde is. Een tweede hands auto is echter al gebruikt en zal gebruiks- en slijtage sporen en eventuele kleine mankementen vertonen. Dat betekent dat de verkoper niet voor elk gebrek aansprakelijk is, vooral niet als de aankoopprijs laag was en de auto al behoorlijk op leeftijd.

verborgen gebrek auto  

Voorwaarden voor aansprakelijkheid verkoper?

Aan welke voorwaarden moet minimaal zijn voldaan wil verkoper aansprakelijk zijn voor verborgen gebreken aan een auto?

1. Het gebrek moet aanwezig zijn geweest bij levering van de auto.
De koper van een gebrekkige auto zal aannemelijk moeten maken dat het gebrek reeds bij levering aanwezig was. Een gebrek dat pas na aflevering ontstaat is meestal voor rekening van koper.
Let op: als er sprake is van consumentenkoop ( een consument koopt van een professionele autoverkoper) komt de wet komt de consument tegemoet, door te bepalen dat wanneer een zaak binnen twaalf maanden na aanschaf kapot gaat, de verkoper moet bewijzen dat het geleverde product wel ‘goed’ was bij levering (voldeed aan de redelijke verwachtingen, gegeven kilometerstand, leeftijd, etc).

2. Het gebrek moet ‘verborgen’ zijn geweest.
Als koper het gebrek heeft opgemerkt vóór het aangaan van de koopovereenkomst kan er vanuit worden gegaan dat het gebrek reeds is verwerkt in een lagere koopsom.

3. Koper moet aan zijn onderzoeksplicht hebben voldaan.

Van de koper van een gebruikte auto mag verwacht worden dat hij de auto goed bekijkt voordat hij tot aankoop overgaat. Deze ‘onderzoeksplicht’ is sterker naarmate de auto ouder is. Deze onderzoeksplicht geldt ook als de verkoper de auto met algemene bewoordingen heeft aangeprezen, bijvoorbeeld ‘prima autootje’.

Let op: als de verkoper van het gebrek op de hoogte was heeft hij een ’spreekplicht’, ook wel ‘mededelingsplicht’ genoemd. Omdat de mededelingsplicht voorrang heeft boven de onderzoeksplicht, kan een verkoper die van het gebrek op de hoogte was zijn aansprakelijkheid niet afweren door te wijzen op de onderzoeksplicht van de koper.

4. De auto voldoet niet aan de in redelijkheid te stellen verwachtingen (zie hierboven onder het kopje 'wat zegt de wet')

5. Als er een koopcontract is afgesloten moet bekeken worden wat in dit contract is afgesproken over de risico’s voor eventuele gebreken en eventuele garanties.

Let op: het kan zijn dat in het koopcontract is vermeld dat gebreken voor risico komen van de koper. Maar als verkoper voor het sluiten van de koopovereenkomst op de hoogte was van het gebrek, mag hij op die contractsclausule (meestal) geen beroep doen.

Garantie tweedehands auto

In sommige koopovereenkomsten van tweede hands auto’s wordt aan de koper een garantie verstrekt. In die garantieclausule zal vermeld zijn hoelang de garantie geldig is en op welke gebreken de garantie van toepassing is. Het voordeel van een garantie is dat je als koper niet hoeft aan te tonen dat het gebrek reeds bij de levering van de auto aanwezig was. Ook gebreken die na levering in de garantietermijn ontstaan zullen voor rekening van verkoper komen (tenzij de auto verkeerd is gebruikt). Over het algemeen wordt op goedkope gebruikte auto’s geen garantie gegeven. Bij duurdere auto’s soms wel, bijvoorbeeld door dealers aangesloten bij de BOVAG.

Let op: ook na afloop van de garantietermijn, kan de gedupeerde autokoper mogelijk nog herstel van het gebrek of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen. De Bovag garantie voorwaarden sluiten immers een beroep op de normale regels van het Burgerlijk Wetboek, zoals de wettelijke garantie,  niet uit. Zo gaat de wet er vanuit dat indien het gebrek zich manisfesteert binnen 12 maanden na levering, het gebrek reeds bij levering aanwezig was, zodat verkoper eerder aansprakelijk zal zijn.

Verder dient bedacht te worden dat ook een verkoper die een goedlkope oude auto zonder garantie verkoopt aansprakelijk kan zijn. 

Juridische acties bij gebrek auto

Welke juridische acties kunt u nemen als de auto niet goed is?

Meld het gebrek zo spoedig mogelijk aan de verkoper en vraag hem het gebrek op zijn kosten te herstellen.
Weigert verkoper het probleem op te lossen, stuur dan zo snel mogelijk een aangetekende brief waarin u de gebreken aan de auto opsomt en verkoper verzoekt/sommeert de gebreken binnen een redelijke termijn op zijn kosten te herstellen ( u kunt hiervoor onderstaande modelbrief gebruiken).
Blijft verkoper weigerachtig de gebreken te herstellen, dan heeft u de volgende keuzes:

-U ontbindt schriftelijk de koopovereenkomst en eist de betaalde aankoopsom terug (dat kan alleen bij ernstige gebreken);
-U laat de gebreken door een garagebedrijf herstellen en vordert de herstelkosten bij verkoper. Laat in dat geval het garagebedrijf een duidelijk rapport maken over de gebreken en bewaar de vervangen onderdelen, zodat de mankementen te bewijzen zijn.

Juridische procedure

Is verkoper, ondanks uw bovenstaande acties, niet bereid uw rechten in te willigen, dan kunnen onze juristen u juridisch bijstaan bij het verkrijgen van uw rechten, zo nodig via het starten van een gerechtelijke procedure. Uiteraard kunnen wij verkoper ook aanschrijven om alsnog een oplossing zonder procedure te bewerkstelligen.

Voorbeeld brief gebreken auto

Het is van belang dat u uw rechten niet verloren laat gaan. Een juiste aansprakelijkstelling is hiervoor een eerste vereiste. Met dit doel stelden wij voor u een juridische correcte modelbrief op waarmee u de autoverkoper kunt sommeren de gebreken te herstellen U kunt deze ‘voorbeeldbrief gebreken auto’ hieronder bestellen. De brief wordt u geleverd in een Word-model zodat u de brief eenvoudig aan uw wensen kunt aanpassen.NB: de juridische regels over gebreken die gelden bij de koop van een auto, gelden iha. ook als de auto in huurkoop is gekocht.

Ontbinden koopovereenkomst auto

Is er sprake van een ernstig gebrek aan de door u gekochte auto en heeft u verkoper in gebreke gesteld, maar weigert verkoper de gebreken te herstellen, dan kunt u overwegen de koopovereenkomst te ontbinden. Bestel bij ons een juridisch correct voorbeeld van een ontbindingsbrief door te klikken op: voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst.  Teruggedraaide kilometerteller, bestel modelbrief

Heeft u een auto gekocht met een teruggedraaide kilometerteller dan is de kans groot dat u de koopovereenkomst kunt ontbinden of vernietigen ( op grond van dwaling).  Voor dit doel stelden onze juristen een speciale modelbrief voor u op.  U kunt deze voorbeeldbrief bestellen door te klikken op: voorbeeldbrief teruggedraaide kilometerstand.Rechtshulp nodig bij verborgen gebreken?

Onze juristen en advocaten zijn specialisten in verborgen gebreken kwesties met auto's. Voor rechtshulp kunt u ons bellen ( 020 - 6890 863 ) of mailen.

Zelf procederen, bestel voorbeeld dagvaarding gebrek auto

U heeft een auto gekocht met gebreken of een schadeverleden, maar de professionele verkoper wil de gebreken niet herstellen, ook niet na een sommatiebrief. U kunt dan overwegen de verkoper te dagvaarden bij de rechter.  Onze juristen hebben met dat doel een tweetal model-dagvaardingen auto voor u opgesteld, waarmee uw zaak kan worden voorgelegd aan de rechter. U kunt kiezen uit een dagvaarding waarmee u de koopovereenkomst ontbindt en de koopsom terugvordert. Of u kiest voor de voorbeeld dagvaarding waarmee u gemaakte herstelkosten van de gebreken bij de verkoper vordert. U kunt de voorbeeld-dagvaardingen hieronder bestellen.

Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863