Loading...

recht-raad logo small

Mag ik mijn gehuurde woning verhuren? Voorbeeld onderhuur contract

Mag ik mijn gehuurde woning onderverhuren? Bestel voorbeeldcontract onderhuur woning

U huurt een woning, maar gaat tijdelijk naar het buitenland voor werk of studie. U vraagt zich dan af of u uw woning tijdelijk mag onderverhuren.

onderhuur contract woning

Toestemming van uw verhuurder altijd noodzakelijk bij onderverhuren woning

Om met de deur in huis te vallen: zonder toestemming van uw verhuurder ( dat is meestal de eigenaar van de woning ) is het onderverhuren van de gehele woning niet toegestaan. Als u zonder toestemming onderverhuurt loopt u kans uw woning kwijt te raken en/of boetes te verbeuren.

In sommige gevallen is toestemming tot onderverhuur opgenomen in uw huurcontract met de eigenaar van de woning. Maar dat komt zelden voor. In veruit de meeste gevallen zal dus afzonderlijke toestemming voor onderverhuur moeten worden gevraagd.

Regelmatig geven eigenaren toestemming voor onderhuur als huurder tijdelijk zelf niet in de woning kan verblijven, bijvoorbeeld ivm tijdelijk werken of studeren in een andere stad of land.

Onderverhuren van een deel van de woning ( bijvoorbeeld een kamer ) is overigens wel toegestaan, mits u zelf in de woning blijft wonen en mits uw huurcontract met uw verhuurder deze gedeeltelijke verhuur niet verbiedt.

Onderverhuur en huurbescherming

Belangrijk om te weten is dat als u uw woning onderverhuurt huurder alle rechten heeft dus u zelf ook heeft als huurder, waaronder huurbescherming. Huurbescherming houdt in dat de huurovereenkomst slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden opgezegd, bijvoorbeeld als onderhuurder de huur niet betaalt of ernstige overlast veroorzaakt.

Hoe kunt u de huurbescherming beperken?

Uiteraard wilt u zelf weer gebruik kunnen maken van uw woning als u terugkeert van werk of studie Het is daarom noodzakelijk om met een goed huurcontract de huurbescherming van uw onderhuurder te beperken.

De huurbescherming van onderhuurder kan op de volgende manieren worden beperkt:

1. Door een huurovereenkomst van maximaal 2 jaar aan te gaan;

En/of

2. een diplomatenclausule in de bepaalde tijd huurovereenkomst op te nemen.

Ad 1: Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar of korter geeft huurder het recht om maximaal gedurende de afgesproken bepaalde tijd in de woning te verblijven. Wel dient verhuurder tussen 1 en 3 maanden voor het verstrijken van de afgesproken bepaalde tijd aan huurder te berichten dat de huurovereenkomst niet zal worden voorgezet na afloop van de afgesproken bepaalde tijd..

Ad 2: een diplomatenclausule ten behoeve van de onderverhuurder komt er op neer dat de onderhuurder de woning moet verlaten als de verhuurder de woning zelf weer nodig heeft, bijvoorbeeld na afloop werk of studie elders. De huurovereenkomst moet dan tevens een zogeheten ontruimingsbeding bevatten.

Een goed huurcontract is essentieel, bestel voorbeeld onderhuurovereenkomst woning

Als u uw woning tijdelijk onderverhuurt wilt u natuurlijk dat uw huurder na afloop van het huurcontract de woning verlaat. Uiteraard wilt u ook dat de huurder zijn betalingsverplichtingen en andere verplichtingen correct nakomt. Het gebruik van een juridisch correct huurcontract is dan ook essentieel. Onze huurrecht juristen en advocaten hebben dan ook een juridisch correct model onderhuurovereenkomst woning voor u opgesteld. U kunt dit model hieronder bij ons bestellen.


Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief