Loading...

recht-raad logo small

Mag je foto's van internet gebruiken?

Je hebt een website, facebookpagina of blog en wilt die verfraaien met een passende afbeelding. Een plaatje zegt tenslotte vaak meer dan woorden, niet waar? Zo gezegd, zo gedaan. Je zoekt op internet naar een mooie foto en plaatst die op je site, blog of facebookpagina. 

Goed idee, of toch niet?

Bij veel mensen leeft het misverstand dat foto’s op internet vrij van auteursrechten zijn. Maar niets is minder waar. Op de meeste foto’s rust auteursrecht. Dat betekent dat de foto’s alleen met toestemming van de fotograaf (of andere auteursrechthebbende) mogen worden gebruikt. Als die toestemming er niet is kan dat grote financiële gevolgen hebben als je de foto toch gebruikt.

Voorbeeld uit de rechtspraak

De kantonrechter te Almere heeft op 6 maart 2019 geoordeeld over een zaak waarbij een internetgebruiker foto’s van het ANP (persbureau) op zijn website had geplaatst. Het ANP claimde € 1.290 als vergoeding en daarnaast haar advocaatkosten. Gedaagde verdedigde zich bij de rechter met de stellingen dat hij niet bewust was van de inbreuk, dat de foto’s van de ANP al 19 jaar oud waren en dat hij nooit eerder was aangemaand door het ANP.

Alle verweren van gedaagde worden door de rechter verworpen!

Het auteursrecht kent een geldigheidsduur van 70 jaar, zodat het auteursrecht na 19 jaar niet vervallen is. Gedaagde is volgens de rechter reeds schadeplichtig door het plaatsen van de foto’s op zijn website, hij hoeft daarvoor niet eerst aangemaand te worden. Dat gedaagde daarvan niet bewust was, doet daar – uiteraard – niets aan af. Gedaagde wordt veroordeeld tot een schadevergoeding en vergoeding van de advocaatkosten van het ANP.

Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De Stichting FotoAnoniem heeft een tarievenlijst opgesteld voor het gebruik van foto’s. De tarieven die op die lijst genoemd staan zijn afhankelijk van onder meer de afmeting van de gepubliceerde foto en de tijd dat de foto (onrechtmatig) op een website heeft gestaan. Veel rechters, zo ook de rechter in Almere, hanteren deze tarievenlijst om de hoogte van de vergoeding te bepalen die betaald moet worden aan de auteursrechthebbende. De vergoeding kan als snel hoger zijn dan duizend Euro en zelfs enkele duizenden Euro’s bedragen bij plaatsing van meerdere foto’s.

Volledige advocaatkosten vergoeding

In civiele zaken worden partijen er zelden toe veroordeeld de volledige vergoeding van de advocaatkosten van de andere partij te vergoeden, ook al staat de andere partij volledig in zijn recht. Dit is in intellectuele eigendomszaken – waar het auteursrecht ook onder valt – echter anders. In dit soort zaken is een volledige advocaatkosten veroordeling mogelijk en gebruikelijk. Dat betekent dat de inbreukmaker met hoge extra kosten kan worden geconfronteerd. 

schadevergoeding foto auteursrecht internet

Opsporing auteursrechtschending

Opsporing van illegaal gebruikte foto’s op internet is tegenwoordig een fluitje van een cent, Er is hiervoor zelfs speciale software ontwikkeld. Ook kan de fotograaf eenvoudig het onrechtmatig gebruik van zijn foto opsporen door zijn foto in de ‘image search’ van Google te plaatsen, waarna de illegale kopieën aan het licht komen.

Conclusie

Foto’s op internet worden auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders is vermeld en bij overtreding is schadevergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte flink kan oplopen.

Gebruik dus alleen foto’s met toestemming van de fotograaf en vermeld ook zijn naam bij de foto.
Tip: er zijn sites waar auteursrecht vrije foto’s worden aangeboden. Als daar niet bij zit wat u zoekt, kunt u bij diverse foto stockbureaus terecht voor legale aanschaf van foto’s.

Rechtshulp nodig?

Heeft u te maken met een auteursrecht kwestie en rechtshulp nodig? Bel ( 020 6890 863 ) of mail dan onze specialisten.

Aanmelden nieuwsbrief