Loading...

recht-raad logo small

Mag je overhangende takken snoeien?

overhangende takken snoeien

Mag je zelf overhangende takken gaan snoeien als de buurman het niet doet?

De wet inzake overhangende takken

De wet zegt dat je je buurman kunt aanmanen om zijn beplantingen die over jouw erf heenhangen te verwijderen. Indien de buurman dat ondanks jouw aanmaning nalaat mag je het overhangende zelf wegsnijden. Deze wettelijke regeling gaat echter niet altijd op. Er zijn uitzonderingen denkbaar, wat blijkt uit onderstaande zaak.

De zaak kastanjeboom

Jan heeft in zijn tuin een oude kastanjeboom op afstand van 1.90 m van de erfgrens. De takken hangen over de erfafscheiding boven 2 parkeerplaatsen behorende bij een naburig appartementencomplex. Koos die eigenaar is van dat complex met in totaal 5 parkeerplaatsen zegt hinder te ondervinden van de boom van Jan. Er kan schade aan de geparkeerde auto’s ontstaan door vallende kastanjes en door bladafval en poep van vogels die in de boom nestelen. De 2 parkeerplaatsen worden daardoor vaak niet gebruikt. Koos eist dat Jan de takken terugsnoeit tot aan de erfgrens. Als Jan binnen zes weken geen gevolg geeft aan de aanmaning van Koos, zal Koos zelf aan de slag gaan met de elektrische zaag.
Jan vindt Koos overdreven. Jan laat de boom 1x per jaar door een professioneel en erkend bedrijf snoeien. Jan ruimt zelf het bladafval op dat op de parkeerplaatsen terechtkomt. Slechts enkele weken per jaar is sprake van vallende kastanjes. Dus die hinder valt wel mee. Als Koos zelf gaat snoeien, bestaat de kans dat de boom afsterft of omwaait.

Wat vindt de rechter?

Allereerst is de rechter van mening dat de door Koos gestelde termijn van 6 weken alleszins redelijk is. Helaas voor Koos is hiermee de kous niet af. In de wet is namelijk óók bepaald dat de eigenaar van het perceel geen misbruik mag maken van zijn recht. Dat is het geval als het belang dat door het recht wordt gediend in geen verhouding staat tot het belang dat daardoor wordt geschaad.
De rechter stelt vast dat Jan elk jaar de takken die over de parkeerplaatsen heenhangen zo ver mogelijk laat terugsnoeien door een gespecialiseerd bedrijf. Daardoor is er geen gevaar voor vallende takken. Het snoeihout en bladafval worden steeds door Jan opgeruimd. Als Koos zelf gaat snoeien, is er een aanzienlijke kans dat dit schade veroorzaakt aan de kastanjeboom. Door al te drastisch snoeien kan de boom zodanig wordt aangetast dat het risico van afsterven of omvallen bestaat.
De kastanjes vallen alleen eind september en in oktober van de boom. Die overlast duurt dus maar enkele weken. In de buurt van het appartementencomplex zijn volop gratis parkeermogelijkheden. Om voor die paar weken de auto dichtbij op een andere plaats te parkeren zonder extra kosten moet geen probleem zijn.
Dit alles in aanmerking genomen oordeelt de rechter dat het belang van Jan bij handhaving van de bestaande situatie vóór gaat bij het belang van Koos om de kastanjeboom zelf te (laten) snoeien. Koos krijgt daarvoor van de rechter geen toestemming.

Conclusie

Als je de buurman een redelijke termijn hebt gegeven om de takken terug te snoeien, maar de buurman doet dat niet dan mag je zelf de takken terugsnoeien, tenzij de buurman aantoont dat zijn belang zwaarder weegt dan jouw belang, bijvoorbeeld dat de boom dreigt af te sterven.
Aanmelden nieuwsbrief