Loading...

recht-raad logo small

Mediation - een goede oplossing voor geschillen

mediation mediator

Bij een juridisch geschil  wordt al snel gedacht aan een rechtszaak om een zaak op te lossen. Maar heb je wel eens stilgestaan bij mediation?  Mediation werkt sneller en is vaak goedkoper.

Wanneer?
Als je een probleem of conflict met een ander (of anderen) hebt én er samen niet meer uitkomt, kun je - in plaats van een jurist - een Mediator inschakelen om jou en de ander te helpen om tot een oplossing te komen. Ook kun je een Mediator inschakelen om te voorkomen dat een conflict escaleert.

Wat doet een Mediator?
Met behulp van een Mediator werken jij en de andere persoon/personen (waarmee het conflict speelt) aan het oplossen van problemen, het verbeteren van de communicatie en het inzichtelijk maken van wensen en mogelijkheden.

Mediation kent een aantal belangrijke eigenschappen, zoals zelfbeschikking (de deelnemers beslissen zelf over de uitkomst van een conflict), vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De Mediator richt zich op het begeleiden van deelnemers bij het in kaart brengen van de kern van het probleem en de achterliggende belangen, het verbeteren van de communicatie met je conflictpartner, het inzichtelijk maken van wensen en mogelijkheden en omgaan met het conflict. Met een mediator werk jij met jouw conflictpartner constructief en open aan het vinden van een oplossing voor jullie conflict.

De belangen staan voorop
Er komt geen rechterlijke instantie, geschillencommissie en/of rechtsprekend orgaan aan de orde. Mediation onderscheidt zich van bemiddelen of onderhandelen door de deskundigheid van de Mediator om deelnemers te begeleiden bij onderhandelingen, die gericht zijn op alle belangen van deze deelnemers. Geen water bij de wijn doen, maar volledig in jouw belangen naar een oplossing werken. Dat is het doel.

De meest gebruikte vorm van Mediation is de faciliterende Mediation. Die vorm richt zich op het faciliteren van de communicatie, het verkennen van de (gemeenschappelijke) belangen en van mogelijke oplossingen. De Mediator is dan gericht op het proces waarin de deelnemers hun eigen overleg of onderhandeling voeren en hun eigen beslissingen nemen over de kwesties die in de Mediation aan bod komen. De Mediator zal geen aanbevelingen doen voor mogelijke oplossingen of actief naar een bepaalde oplossing toewerken.

Wat kun je van de Mediator verwachten?
Deskundigheid, duidelijkheid en oplossingsgerichtheid. Onpartijdigheid en neutraliteit spelen ook een grote rol.

Voor wie?
Voor iedereen die een (arbeids)conflict heeft, spanning of gedoe ervaart in de omgang met anderen op het werk of in de samenwerking. Of een leidinggevende die een issue of conflict heeft met een collega persoon of een groep collega's. Of iemand die een conflict heeft met een zakenpartner of zakelijke relatie.

Bel of mail ons voor een goede mediator

Heeft u een probleem of conflict? Denk dan aan mediation. Bel 020 6890 863 of mail ons voor een goede en deskundige mediator.!

Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief