Loading...

recht-raad logo small

Freelancecontract

U wilt iemand inhuren. U wilt niet vast zitten aan een arbeidsovereenkomst. U wilt een flexibele relatie aangaan met freelancer of opdrachtnemer. Daarvoor heeft u een goed contract nodig. Download nu een juridisch correct model in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 29,50

De Freelance overeenkomst en een voorbeeld-contract

In de huidige tijd worden arbeidskrachten steeds vaker ingehuurd op opdrachtbasis in plaats van via een arbeidsovereenkomst. Veel ondernemers wensen ‘flexibiliteit’ en het is nu eenmaal eenvoudiger een opdrachtovereenkomst te beëindigen dan een arbeidsovereenkomst.

Maar ook bij het verstrekken van werk buiten een arbeidsovereenkomst is het raadzaam de onderlinge afspraken goed vast te leggen in een contract. Bovendien is het noodzakelijk dat de juiste afspraken en contracten worden gehanteerd om een arbeidsovereenkomst te voorkomen. Daarom hieronder een toelichting en een voorbeeld-freelance-overeenkomst.

Wat is een opdrachtovereenkomst, ofwel een freelance-overeenkomst?

De overeenkomst waarbij een opdrachtnemer met een opdrachtgever overeenkomt buiten dienstverhouding werkzaamheden te verrichten (niet bestaande uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken, of het vervoeren van personen of zaken), wordt in juridisch jargon ‘de overeenkomst van opdracht’ genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een journalist die stukjes schrijft voor tijdschriften, of een docent die les geeft op taleninstituten. Vaak wordt hier de term freelancen gebruikt.


Opdrachtovereenkomst?, of toch een arbeidsovereenkomst?

Omdat de freelancer in de praktijk veelal verplicht is de werkzaamheden zelf te verrichten en verplicht is gevolg te geven aan instructies van de opdrachtgever (kenmerken van een arbeidsovereenkomst) is het risico groot dat de ooit bedoelde opdrachtovereenkomst ‘van kleur verschiet’ naar een arbeidsovereenkomst. Regelmatig komen er dan ook zaken voor de rechter waarbij de ‘opdrachtnemer’ beweert dat er feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat hij recht heeft op loondoorbetaling.

Ook de belastingdienst en het UWV kunnen bepalen of er voor hen sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Als het UWV en/of de belastingdienst van mening is dat sprake is van een arbeidsovereenkomst moet alsnog loonbelasting en sociale premies worden betaald. Dit kan zelfs met terugwerkende kracht tot 5 jaar na het jaar waarin afdracht had moeten plaatsvinden. Ook kan men hiervoor een boete opgelegd krijgen.

Als opdrachtgever en opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst willen voorkomen dienen zij een juridisch correcte opdrachtovereenkomst te sluiten en zich vervolgens daar ook naar te gedragen.

Welke bepalingen bevat een goede freelance-overeenkomst?

Als partijen willen voorkomen dat hun relatie als een arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd, dienen zij de kenmerkende bestanddelen van een arbeidsovereenkomst te vermijden. Die kenmerken zijn: ‘overeenkomst tot het verrichten van persoonlijke arbeid’, ‘tegen loon’ en ‘op basis van een gezagsverhouding’.
Het is daarom raadzaam in de freelance-overeenkomst:

  • het begrip loon of salaris te vermijden, maar een honorarium ex btw af te spreken;
  • te bepalen dat opdrachtnemer zich eventueel – onder nadere voorwaarden – mag laten vervangen cq het werk door een ander kan laten uitvoeren;
  • opdrachtnemer – binnen enige grenzen – vrij is bij de uitvoering van zijn werk en werktijden
  • dat opdrachtnemer ‘ondernemersrisico’ loopt, doordat hij bijvoorbeeld niet betaald krijgt bij tekort schieten in zijn prestatie;
  • (eventueel) opdrachtnemer er op te wijzen dat hij voor meerdere opdrachtgevers moet zorgdragen.

Daarnaast dienen in een opdracht-overeenkomst geen specifieke werknemersbepalingen ( zoals loonbetaling bij ziekte, vakantiedagen, concurrentiebeding, enz.) voor te komen.

Voorbeeld freelance-overeenkomst

Omdat de grens tussen een freelance-overeenkomst en een arbeidsovereenkomst snel kan worden overschreden en de belangen bij een juiste overeenkomst groot zijn, hebben wij een voorbeeld-contract voor u opgesteld dat voldoet aan de criteria van een freelance-contract. U kunt dit voorbeeld-contract hierboven downloaden in een bewerkbaar Word-bestand. Voorkom kostbare missers en schaf dit model nu aan. Na aanschaf heeft u bovendien recht op 10 minuten GRATIS advies van onze juristen.

Bestel nu uw modelovereenkomst bovenaan deze webpagina!

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863