Loading...

recht-raad logo small

Uw werknemer functioneert niet goed. Wat te doen?

U wilt van uw bedrijf een succes maken en heeft daarvoor werknemers in dienst. Niets vervelender dan een werknemer die de kantjes er af loopt, of anderszins niet goed presteert. Wat dan te doen? Een verkeerde aanpak kan ergernis en geld kosten. Wat zijn de wettelijke regels? 

Welke functie-eisen gelden er?

In de eerste plaats is van belang dat duidelijk is welke eisen aan de medewerker worden gesteld. Uiteraard dienen dat realistische eisen te zijn die passen bij de functie. Zaak is die functie-eisen vast te leggen in de arbeidsovereenkomst, zodat duidelijk is waaraan getoetst kan worden. Ofwel, een goede en complete arbeidsovereenkomst is van belang. Download daarom een juridisch correcte arbeidsovereenkomst door te klikken op model.

Dossier opbouw voor ontslag bij niet goed functioneren

Plan regelmatige functioneringsgesprekken met uw werknemer, bijvoorbeeld 2x per jaar. Maak van die gesprekken een goed schriftelijk verslag en vraag werknemer het functioneringsverslag voor ontvangst of voor akkoord te ondertekenen, zodat u bewijs heeft van het functioneringsgesprek en de inhoud daarvan.

Eventuele tussentijdse 'incidenten' ( zoals te laat komen, onaangenaam gedrag tegen klanten en collega's ) kunt u vastleggen in waarschuwingsbrieven. Download een juridisch correcte (laatste) waarschuwingsbrief door te klikken op: waarschuwing of bestel hieronder:

Verbetertraject

Als uw medewerker op bepaalde punten niet goed presteert, zal u uw samen met uw medewerker moeten werken aan verbetering van zijn prestaties. Biedt hem daarbij coaching of  scholing aan. Leg daarbij de verbeterpunten schriftelijk goed vast en spreek evaluatiemomenten af waarop u nagaat of er voldoende verbetering is opgetreden. 

De duur van een dergelijk verbetertraject is niet wettelijk bepaald, maar hangt af van de specifieke omstandigheden. Zo kan een verbetertraject van 6 maanden gepast zijn voor een werknemer die al lang in dienst is, terwijl voor een medewerker die kort in dienst is, een verbetertraject van 3 maanden voldoende kan zijn.

Voorbeeld verbetertraject, verbeterplan

Uit de rechtspraak zijn diverse criteria af te leiden waaraan een goed verbetertraject of verbeterplan aan moet voldoen.  Wij hebben aan de hand van die eisen een voorbeeld verbeterplan voor u opgesteld. U kunt dat voorbeeld bestellen door te klikken op voorbeeld verbetertraject.

Donderslag bij heldere hemel?

Een eventueel ontslag dient bij voorkeur niet als donderslag bij heldere hemel te komen. Geef uw medewerker daarom tijdig aan wat hij kan verwachten ( bijvoorbeeld ontslag ) als hij zijn presteren niet verbetert. 

ontslag disfunctioneren

Herplaatsingsplicht en alternatieven

In het geval uw werknemer - ondanks een gevolgd verbetertraject - blijft disfunctioneren, dan ligt beëindiging van de arbeidsrelatie (ontslag) voor de hand. Op grond van de wet kan dat echter niet vóórdat u heeft onderzocht of werknemer te herplaatsen is naar een andere functie binnen uw bedrijf. Doe daarom serieus onderzoek op dit punt.

Eventuele andere oplossingen zijn: outplacement of demotie.

Hoe beëindigen?

Stel er is onvoldoende verbetering in het presteren van uw werknemer en u stuurt aan op ontslag. Er zijn dan twee mogelijkheden om het ontslag te realiseren, namelijk of via een verzoek aan de kantonrechter, óf via een ontslagregeling met wederzijds goedvinden. Bij dat laatste onderhandelt u met uw werknemer over de voorwaarden van ontslag ( bijv. einddatum, eventuele ontslagvergoeding, enz.).en legt het onderhandelingsresultaat vast is een vaststellingsovereenkomst.  Een ontslag met wederzijds goedvinden is over het algemeen eenvoudiger te realiseren dan een ontslag via de kantonrechter, zodat het de voorkeur verdient om eerst te proberen of u er met uw medewerker 'uit komt'.

Wie kan u helpen bij ontslag disfunctioneren?

De juristen van Recht & Raad hebben allen ruim 20 jaar ervaring met ontslagzaken, waaronder disfunctioneringskwesties.. Voorkom kostbare missers en schakel onze ontslagadvocaten en juristen tijdig in. Gezamenlijk brengen wij uw ontslagzaak tot een goed einde. Bel: 020 - 6890 863 of mail ons. See for English: https://ontslagspecialist.nl/ontslag/dismissal-lawyer-netherlands.html 
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863