Loading...

recht-raad logo small

Outplacement


Geen enkele werkgever zit erop te wachten om werknemers te moeten ontslaan. Toch kunnen zich situaties voordoen waardoor het noodzakelijk is om personeel te ontslaan. Als dit daadwerkelijk gebeurt zijn er mogelijkheden om de situatie voor de werknemer enigszins te verzachten. U kunt hierbij denken aan het aanbieden van een outplacementtraject.

Hoe zit outplacement in elkaar?

Als er een outplacementtraject wordt opgestart dan wordt de werknemer begeleid naar werk bij een andere organisatie. Dit is goed voor zowel de werkgever als de werknemer. Niemand is er namelijk bij gebaat als een (ex-) werknemer lang thuis zit zonder een betaalde baan.

Een vergoeding voor de werknemer

Op 1 juli 2015 is de nieuwe wet WWZ ingegaan die werkgevers verplicht om werknemers die met ontslag worden bedreigd een transitievergoeding mee te geven. Dit geldt overigens alleen voor werknemers met een dienstverband van (minimaal) twee jaar. In het sociaal plan kan worden opgenomen dat deze vergoeding wordt gebruikt voor outplacement. In individuele gevallen beslist de werknemer zelf waar hij de vergoeding voor gebruikt.

Hoe besteedt een werknemer deze vergoeding?

De tijd van de gouden handdruk bij ontslag zijn voor de meeste werknemers wel voorbij. Om de kans op een nieuwe baan zo hoog mogelijk te houden maken steeds meer werknemers gebruik van een outplacementtraject. Thuis zitten en (noodgedwongen) leven van een gouden handdruk is verleden tijd. Wanneer een werknemer direct na zijn ontslag op zoek gaat naar een nieuwe baan heeft dit een positief effect op zijn kansen op de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van de hulp van een outplacementbureau worden zijn kansen op de arbeidsmarkt alleen maar groter.

Tijd steken in een outplacementtraject

Als een werknemer besluit om van outplacement gebruik te maken, is succes al snel mogelijk. In veel gevallen is er namelijk al na 4 maanden resultaat. Er zal echter wel tijd geïnvesteerd moeten worden in een outplacementtraject, het gaat immers niet vanzelf. Bij aanvang wordt vaak gestart met een oriëntatiefase. Daarna worden er trainingen gevolgd, gesprekken gevoerd en opdrachten gemaakt. Aan de hand daarvan kan er gericht gesolliciteerd worden op passende vacatures. Voordat het outplacementtraject volledig kan worden afgesloten is een werknemer ongeveer negen maanden bezig. Uiteindelijk rondt 70 procent van de werknemers een outplacementtraject succesvol af.

Belangrijke factoren

Zoals zojuist aangeven rondt ongeveer 70 procent van de werknemers het outplacementtraject binnen de afgesproken trajectperioden succesvol af. Dit betekent overigens niet dat een werknemer, die binnen dit termijn geen succes heeft, niet meer aan het werk komt. Het kost alleen meer tijd. Om een outplacementtraject succesvol te laten verlopen ben je afhankelijk van een aantal factoren. Factoren als leeftijd, competenties, opleidingen en werkervaring spelen een grote rol. Zo is er in de ene branche meer werk te vinden dan in de andere branche en komt een jonge werknemer vaak makkelijker aan het werk dan een oudere (50+) werknemer.

Help uw werknemer

Geen enkele werkgever vindt het eenvoudig om werknemers te ontslaan. Toch kunt u wat terug doen voor uw werknemer door hem een outplacementtraject aan te bieden. Dit versnelt de kans op werk en draagt daarnaast bij aan een positief imago van uw organisatie.

Opstellen en checken vaststellingsovereenkomst

Heeft u als werknemer of werkgever hulp nodig bij het opstellen of controleren van een vaststellingovereenkomst, ook dan kunnen wij u helpen.

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863