Loading...

recht-raad logo small

RSI

25  jaar geleden nog vrijwel onbekend; nu een bekend fenomeen op de werkvloer: RSI.

RSI staat voor 'Repetitive Strain Injury", dat een verzamelnaam is voor aandoeningen aan handen, armen, schouders en andere lichaamsdelen, bijvoorbeeld veroorzaakt door chronische overbelasting tijdens het werk. Wie lang achter elkaar dezelfde handelingen uitvoert, loopt kans op deze lichamelijke aandoening.

Werkgever aansprakelijk?
In het geval de RSI op het werk ontstaat, zal de werknemer zich afvragen of hij zijn schade, onder meer bestaande uit inkomensderving en smartengeld, kan verhalen op de werkgever.

Over RSI en de verhaalbaarheid van RSI-schade op de werkgever zijn intussen een aantal gerechtelijke procedures gevoerd. Omdat echter onze hoogste rechter, de Hoge Raad, zich nog niet heeft uitgesproken over RSI-zaken, valt nog niet met zekerheid te zeggen in welke gevallen de werkgever dient op te draaien voor RSI-schade. Uit de lagere rechtspraak vallen wel de volgende richtlijnen af te leiden.

In het geval de werknemer aantoont dat hij RSI heeft opgelopen op zijn werk, is de werkgever aansprakelijk voor de RSI-schade. Dit is anders indien de werkgever kan aantonen dat voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de schade te voorkomen, of dat veiligheidsmaatregelen de schade niet hadden kunnen voorkomen. De werkgever kan eventueel ook onder de schadeaansprakelijkheid uitkomen indien hij aannemelijk maakt dat de RSI-schade in belangrijke mate het gevolg is van de opzet of roekeloosheid van de werknemer.

Belangrijk is dus dat de werkgever kan aantonen dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om RSI te voorkomen. Zo zal de werkgever dienen te zorgen voor ergonomisch meubilair en voldoende afwisseling van de werkzaamheden. De werkgever dient zich daarbij tenminste te houden aan de veiligheidsmaatregelen die zijn voorgeschreven in de Arbo-wet en andere regelingen ter zake van arbeidsomstandigheden.

De zorgplicht van de werkgever bestaat er tevens uit dat hij er op toeziet dat de werknemer zich houdt aan de door hem gegeven instructies. In het geval de werkgever bijvoorbeeld instrueert om niet langer dan 1 uur achter elkaar beeldschermwerk te verrichten, dient hij er tevens op toe te zien dat de werknemer dit ook daadwerkelijk doet. Ten slotte mag van een werkgever verwacht worden dat hij de klachten van werknemers voldoende serieus neemt en actief op zoek gaat naar oplossingen voor die klachten. Indien u geconfronteerd wordt met een burn out situatie kijk dan op de webpagina: ontslag burnout of ontslaginformatie burnout.

Wij adviseren werkgevers minimaal opgemelde richtlijnen in acht te nemen. In het geval de werknemer dan toch de werkgever aansprakelijk stelt voor RSI-schade, dan heeft de werkgever in ieder geval goede verweermogelijkheden. Dit verweer is van uiterst belang, aangezien een RSI-claim tienduizenden euro's kan bedragen.

In het geval u als werkgever wordt geconfronteerd met een RSI-schadeclaim , dan kan Recht & Raad u helpen bij het verweer tegen die claim, of het opstellen van een vaststellingsovereneenkomst met finale kwijting. Wij kunnen u ook helpen als u zich afvraagt of u een werknemer kunt ontslaan tijdens ziekte. Neem daarom tijdig contact op met onze juristen. Bel 020 - 6890 863 of mail.
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863