Loading...

recht-raad logo small

Tarieven

Recht & Raad streeft ernaar de kosten van rechtsbijstand betaalbaar te houden. Daarom is het door Recht & Raad gehanteerde uurtarief aanmerkelijk lager dan het uurtarief dat bijvoorbeeld gebruikelijk is in de advocatuur (veelal € 250,-- ex btw per uur of meer).

De tarieven van Recht & Raad zijn als volgt.

Uurtarief
Het door Recht & Raad gehanteerde uurtarief bedraagt  € 195 ex btw.

Abonnement + gereduceerd tarief
Voor € 325,- ex btw per jaar kunt u een abonnement afsluiten bij Recht & Raad. Met dit abonnement heeft u recht op een geheel jaar gratis telefonisch advies, een gratis nieuwsbrief en een gereduceerd uurtarief ad € 175,-- ex BTW voor het geval er meer dan telefonische rechtshulp noodzakelijk is.

Abonnement aanvragen

Incassotarief
Tegen de volgende tarieven kan Recht & Raad de incassering van uw vorderingen verzorgen.

De buitengerechtelijke fase:

Incassering in de buitengerechtelijke fase kan plaatsvinden:

tegen uurtarief: € 195,-- ex BTW per uur zonder rechtshulpabonnement
                            € 175,-- ex BTW per uur met rechtshulpabonnement

óf in sommige gevallen

op no cure no pay basis:

over het geïncasseerde bedrag is alsdan verschuldigd:

- over de eerste € 4.000,--                   15%
- over het meerdere tot € 10.000,--       10%
- over het meerdere boven € 10.000,-- 7.5%

Dit is alles met een minimum van € 195,- ex BTW

Opgemelde tarieven betreffen het honorarium van Recht & Raad.

Daarnaast kunnen verschotten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder verschotten vallen onder meer: porti-, fax-, kopie-, reis-, telefoon-, en deurwaarderskosten.

De gerechtelijke fase vindt plaats tegen opgemelde uurtarieven.

In sommige gevallen kan ook de gerechtelijke fase op NO CURE NO PAY basis, tegen een nader overeen te komen percentage, plaatsvinden.

In de meeste gevallen zullen de incassokosten verhaalbaar zijn op de debiteur.
Raad & Raad kan dit echter niet garanderen.

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863