Loading...

recht-raad logo small

Transitievergoeding bij ontslag

U bent door economische omstandigheden, reorganisatie, of om andere redenen ( zoals niet goed functioneren), gedwongen iemand te ontslaan. Belangrijke vraag is dan: moet u een ontslagvergoeding betalen, en zo ja, hoe hoog is die vergoeding?

Kantonrechtersformule

Tot 1 juli 2015 kunt u ervoor kiezen de ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV óf de kantonrechter. Het UWV kan geen vergoeding toekennen. Indien de ontslagaanvraag ingediend wordt bij de kantonrechter, zal over het algemeen de zogeheten 'kantonrechtersformule' het uitgangspunt zijn bij het bepalen van de ontslagvergoeding. De vergoeding volgens de kantonrechtersformule komt er 'gemiddeld' op neer dat per gewerkt jaar, 1 bruto maandsalaris als vergoeding wordt betaald. Voor de nadere details over de kantonrechtersvergoeding klikt u op 'ontslagvergoeding'.

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 geldt er een ander systeem voor het bepalen van de ontslagvergoeding. Per deze datum heeft in beginsel iedereen die werkt en ontslagen wordt recht op een ontslagvergoeding die 'transitievergoeding' wordt genoemd. Het maakt dan niet uit of er sprake is van ontslag via het UWV of ontslag via de kantonrechter. De ontslagvergoeding gaat - anders dan voorheen - ook gelden voor werknemers van wie contract voor bepaalde tijd afloopt.

Niet in alle gevallen bestaat overigens recht op een ontslagvergoeding. De vergoeding geldt bijvoorbeeld niet voor:

  • werknemers die ontslagen worden in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • werknemers die zelf het initiatief tot ontslag nemen;
  • werknemers die op staande voet zijn ontslagen.

Hoogte ontslagvergoeding

transitievergoeding bij ontslag

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van leeftijd, loon en het aantal jaren dat werknemer bij werkgever heeft gewerkt. De transitievergoeding wordt als volgt berekend:

  1. Werknmeer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf eerste werkdag;
  2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
    Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Berekentool

Het berekenen van de transitievergoeding is vaak niet eenvoudig. Wij hebben daarom en berekentool voor u vervaardigd waarmee u op eenvoudige wijze online de transitievergoeding kunt berekenen. De berekentool vindt u op een van onze andere websites genaamd "Ontslagspecialist" en opent u door te klikken op: transitievergoeding nu berekenen

Er zit een maximale hoogte aan de transitievergoeding

De wetgever heeft een maximum gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding. De maximale transitievergoeding bedraagt € 84.000 bruto. Indien het jaarsalaris hoger is dan € 84.000 bruto, dan is de maximale transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Meer of minder vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid

In geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever kan werknemer een extra vergoeding aan de kantonrechter verzoeken. Indien de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld kan de vergoeding ook lager uitpakken.

Kosten die in mindering komen op de transitievergoeding.

Scholingskosten of andere kosten die werkgever voor werknemer heeft gemaakt met het doel werknemer breder inzetbaar te maken of te begeleiden naar ander werk kunnen in mindering komen op de transitievergoeding.

Gemaakte afspraken over de ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst of bij CAO

Ook na 1 juli 2015 blijft het mogelijk dat werknemer en werkgever zelf de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen. Zo zouden zij ervoor kunnen kiezen de kantonrechtersformule te blijven hanteren bij het berekenen van de ontslagvergoeding. De individuele ontslagafspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook bij CAO of bij collectief ontslag (Sociaal Plan) kan afgeweken worden van de standaard transitievergoeding.

Voor extra informatie over de vaststellingsovereenkomst kunt u ook kijken op onze speciale website 'vaststellingsovereenkomst.org' of vaststellingsovereenkomstontslag., of onze engelstalige pagina settlement agreement.

Ontslag in het onderwijs

Onze advocaten en juristen zijn ook goed thuis in het onderwijs. Bent u docent of anderszins werkzaam in het onderwijs?,  kijk dan op: vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding in het onderwijs.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Als u met uw werknemer goede afspraken heeft gemaakt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, is het zaak de afspraken waterdicht vast te leggen in een contract. U kunt daartoe onderstaand voorbeeld van een ww-veilige vaststellingsovereenkomst bestellen. Het voorbeeld-contract wordt u geleverd in een bewerkbaar Word-bestand, zodat u het naar uw eigen specifieke situatie kunt aanpassen.

Termination agreement

Bent u engelstalig? Lees dan ook onze webpagina's :Dutch employment termination en  termination agreement  

Billijke vergoeding
In sommige gevallen is naast of in plaats van een transitievergoeding ook een billijke vergoeding mogelijk. Lees hiervoor: de billijke vergoeding bij ontslag.

Direct actie:

Het ontslagrecht is niet eenvoudig. Een verkeerde aanpak kan leiden tot kostbare missers. Vraag daarom tijdig rechtshulp aan onze juristen en advocaten: bel 020 - 6890 863 of mail ons.
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863