Loading...

recht-raad logo small

Bouwexploit, aansprakelijkstelling bouwschade

Er wordt in uw buurt gebouwd en u vreest bouwschade. Uiteraard wilt u eventuele schade verhalen op de aannemer of opdrachtgever. Een eerste noodzakelijke stap is de brief of bouwexploit waarmee u de aannemer en/of opdrachtgever aansprakelijk stelt en een zogeheten nul-meting verzoekt.
Incl. BTW€ 29,50

Brief advertentiefraude

U krijgt een factuur van een bureau dat beweert een (advertentie)contract met u te hebben afgesloten. Mogelijk heeft u zelfs een handtekening gezet als gevolg misleiding? Er is sprake van advertentie- of acquisitiefraude. Hoe voorkomt u dat u moet betalen? Onze juristen stelden hiervoor de juiste modelbrief op.
Incl. BTW€ 29,50

Example letter rental deposit claim

You have rented a property in the Netherlands and have since vacated the premises. However, the landlord of your property is refusing to refund the security deposit you paid.
Incl. BTW€ 35,00

Huuropzegging bedrijfsruimte door huurder

U huurt een bedrijfsruimte en wilt de huurovereenkomst opzeggen. Dat kan alleen als er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Incl. BTW€ 32,50

Indeplaatsstelling modelbrief

Als huurder kunt u met behulp van deze voorbeeld-brief uw verhuurder verzoeken akkoord te gaan met overdracht van uw huurrechten aan de koper van uw bedrijf. Dit is de eerste noodzakelijke stap voor huuroverdracht. Hiermee versterkt u uw juridische positie. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
Incl. BTW€ 29,50

Laatste waarschuwingsbrief

Als werkgever kunt u met behulp van dit model op een juridisch correcte wijze aan werknemer een officiële (laatste) waarschuwing geven voor gedrag dat u niet accepteert. Hiermee versterkt u uw juridische positie. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
Incl. BTW€ 29,50

Model ingebrekestelling

Uw leverancier presteert niet goed. Ergerlijk. Versterk uw juridische positie en download nu een juridisch correct voorbeeld van een sommatiebrief in een bewerkbaar Word-bestand. Goede kans dat alsnog goed geleverd wordt.
Incl. BTW€ 29,50

Model sommatiebrief

Uw klant betaalt niet op tijd. Ergerlijk. U wilt alsnog zo snel mogelijk uw geld. Een juridisch goede sommatiebrief is noodzakelijk. Download nu een sommatiebrief in bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 29,50

Modelbrief claimen boete te laat opleveren huis

U heeft opdracht gegeven voor de bouw van een huis (of ander bouwwerk), maar de aannemer levert het werk niet op tijd op. Vaak is de aannemer dan een boete verschuldigd. Met onze modelbrief claimt u op de juiste wijze uw boete en sommeert u de aannemer alsnog met spoed op te leveren.
Incl. BTW€ 29,50

Modelbrief gebreken koop huis

U heeft een bestaand huis gekocht en constateert gebreken. Met deze modelbrief sommeert u de verkoper op een juridisch correcte wijze de gebreken te herstellen en stelt u verkoper aansprakelijk voor schade.
Incl. BTW€ 24,50

Modelbrief huurgebreken

Als huurder kunt u met behulp van deze voorbeeld-brief uw verhuurder op een juridisch correcte wijze sommeren gebreken aan het door u gehuurde pand te herstellen en stelt u verhuurder aansprakelijk voor schade en huurgenotsderving. Hiermee versterkt u uw juridische positie. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 29,50

Modelbrief inbreuk handelsnaam

Als ondernemer kunt u met behulp van deze voorbeeld-brief het bedrijf dat inbreuk maakt op uw handelsnaam op een juridisch correcte wijze sommeren de inbreuk te staken en uw schade te vergoeden. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand
Incl. BTW€ 32,50

Productaansprakelijkheid voorbeeldbrief

Een product dat onveilig is, is volgens de wet gebrekkig. Dit heeft tot gevolg dat de producent of leverancier van dat product de schade die daardoor wordt veroorzaakt zal moeten vergoeden. Bestel hieronder onze juridisch correcte brief waarmee u de leverancier van het product aansprakelijk stelt. De voorbeeldbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 29,50

Protest tegen te hoge rekening aannemer

U heeft uw aannemer opdracht gegeven tot het verrichten van een (bouw)werk. De aannemer stuurt u echter een hogere rekening dan is afgesproken. Protesteer tegen de te hoge rekening met behulp van onze modelbrief.
Incl. BTW€ 29,50

Sommatie auteursrecht brief

Als auteursrechthebbende kunt u met behulp van deze voorbeeld-brief de persoon die inbreuk maakt op uw auteursrecht op een juridisch correcte wijze sommeren inbreuk te staken en uw schade te vergoeden. Het model ontvangt u in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 29,50

Staande voet brief werkgevermodel

Aan ontslag op staande voet worden strenge juridische eisen gesteld. Met deze juridisch correcte voorbeeld brief kunt u een werknemer die een dringende reden voor ontslag geeft op de juiste wijze op staande voet ontslaan. De modelbrief wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeld brief Aannemingsovereenkomst beëindigen als opdrachtgever, modelbrief ontbinden Aanneemovereenkomst

U heeft een aannemer de opdracht geven werk voor u te verrichten. Helaas heeft u moeten ondervinden dat de aannemer niet op komt dagen en het werk niet afmaakt.
Incl. BTW€ 42,50

Voorbeeld brief aansprakelijkstelling aannemer

U heeft een aannemer ingeschakeld maar deze presteert niet goed, niet op tijd of in het geheel niet.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeld brief aansprakelijkstelling makelaar

U heeft een huis gekocht en zich daarbij laten begeleiden door een makelaar (aankoopmakelaar). Het huis blijkt echter verborgen gebreken te hebben of andere tekortkomingen waarover de makelaar u niet (goed) heeft geïnformeerd.
Incl. BTW€ 37,50

Voorbeeld brief huuropzegging bedrijfsruimte

Voorbeeld brief opzeggen huur kantoorruimte, opslagruimte, artikel 7: 230 BW bedrijfsruimte
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeld brief huurverhoging vrije sector woning

U verhuurt een woning in de vrije sector. U wilt de huurprijs aanpassen aan de marktprijs.
Incl. BTW€ 47,50

Voorbeeld brief melding gebreken paard

U heeft een paard gekocht die gebreken blijkt te hebben. Het paard voldoet niet aan de verwachtingen. Erg vervelend. U wilt de koop terugdraaien of een financiële compensatie. Maar hoe pakt u dat aan?
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeld brief tegen huurverhoging bedrijfsruimte

U huurt een bedrijfsruimte. Uw verhuurder wil de huurprijs fors verhogen in verband met de hoge prijsinflatie sinds de oorlog in de Oekraïne.
Incl. BTW€ 47,50

Voorbeeld brief waarborg opeisen terugvorderen

Je hebt een woning gehuurd, maar inmiddels verlaten. De verhuurder heeft echter niet de betaalde waarborgsom aan je terugbetaald. Uitermate vervelend. Je vraagt je af hoe je dit juridisch goed moet aanpakken.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeld verbeterplan verbetertraject

Als een werknemer niet goed presteert is dat niet goed voor uw onderneming. U wilt daarom de prestaties van de werknemer verbeteren. Als dat niet gebeurt naar aanleiding van een aantal besprekingen is het zaak met werknemer een officieel verbeterplan of verbetertraject aan te gaan.
Incl. BTW€ 42,50

Voorbeeldbrief auto teruggedraaide kilometerstand

U heeft een auto gekocht waarvan de kilometerstad blijkt teruggedraaid. U voelt zich opgelicht en wil daar juridisch wat aan doen.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeldbrief huurkorting Corona

U huurt een bedrijfsruimte maar bent getroffen door de coronamaatregelen van de Overheid.
Incl. BTW€ 49,50

Voorbeeldbrief huurverhoging bedrijfsruimte

U bent verhuurder van een bedrijfsruimte ex artikel 7: 290 BW (winkelruimte, horeca, ambachtsbedrijf) en wenst de huurprijs na 5 jaar te verhogen. Maar hoe pakt u dat aan?
Incl. BTW€ 49,50

Voorbeeldbrief ingebrekestelling gebrek boot

U heeft een boot gekocht die gebreken blijkt te hebben. Erg vervelend.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeldbrief melding gebreken auto

U heeft een auto gekocht die gebreken blijkt te hebben. Erg vervelend. Versterk uw juridische positie en download nu een juridisch correct voorbeeld van een sommatiebrief aan de verkoper van de auto in een bewerkbaar Word-bestand. Goede kans dat de kwestie alsnog wordt opgelost.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst

U heeft een zaak (bijvoorbeeld auto, boot, motor, camper, paard, TV, enz.) gekocht met een gebrek. U voelt zich bekocht. U heeft de verkoper al verzocht het gebrek te herstellen, of een vervangend product te leveren. Maar de verkoper weigert. Wat dan?
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeldbrief ontslag geven in de proeftijd

Als werkgever kunt u met behulp van deze modelbrief op een juridisch correcte wijze aan werknemer laten weten dat de arbeidsovereenkomst in de proeftijd wordt beëindigd.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeldbrief opschorten loon

U heeft een werknemer in dienst die zich niet houdt aan de verzuimvoorschriften (bijv. niet verschijnen bij de bedrijfsarts). U wilt uiteraard dat werknemer zich wel aan de verzuimvoorschriften houdt. Een effectieve stap is dan vaak een brief aan de werknemer waarbij u meldt dat het loon wordt opgeschort.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeldbrief opzegging huur bedrijfsruimte ex artikel 7: 290 BW

Voorbeeld brief opzegging huur bedrijfsruimte ex artikel 7: 290 BW ( winkel, horeca, etc)
Incl. BTW€ 45,00

Voorbeeldbrief overtreding concurrentiebeding

U bent werkgever en uw werknemer overtreedt zijn concurrentiebeding. Uiteraard kunt u daarmee niet akkoord gaan.
Incl. BTW€ 32,50

Voorbeeldbrief schorsing werknemer

U bent werkgever en uw werknemer heeft zich misdragen. Mogelijk is ontslag op staande voet op zijn plaats, maar u wilt eerst de feiten onderzoeken. U kunt de werknemer dan schorsen gedurende dat onderzoek. Het is zaak de schorsing schriftelijk op de juiste wijze aan werknemer te bevestigen.
Incl. BTW€ 49,50

Voorbeeldbrief schorsing werknemer als disciplinaire maatregel

U bent werkgever en uw werknemer heeft zich niet goed gedragen. U kunt dan overwegen uw werknemer te schorsen als disciplinaire maatregel. U dient de schorsing op de juiste wijze te bevestigen aan uw werknemer.
Incl. BTW€ 49,50

Voorbeeldbrief sommatie huurder stoppen overlast

U bent verhuurder van een woning of bedrijfsruimte. Uw huurder bezorgt overlast aan u en/of de buren. U heeft dan de plicht om als verhuurder op te treden tegen de huurder.
Incl. BTW€ 42,50

Voorbeeldbrief stopzetten loon

U heeft een werknemer in dienst die zich niet houdt aan re-integratievoorschriften bij ziekte. U wilt uiteraard dat werknemer zich wel houdt aan de re-integratie-voorschriften. Een effectieve stap is dan vaak het sturen van een brief aan de werknemer dat het loon wordt stopgezet.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeldbrief verzoek toestemming aan VVE voor plaatsten zonnepanelen

U bent eigenaar van een appartementsrecht in een VVE en wilt zonnepanelen plaatsen. Voor plaatsing van de zonnepanelen heeft u dan toestemming nodig van de VVE.
Incl. BTW€ 45,00

Voorbeeldbrief waarbij werkgever ontslagname werknemer bevestigt

U bent werkgever en uw werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst op. Als u met die opzegging akkoord bent, is het raadzaam die opzegging te bevestigen.
Incl. BTW€ 37,50

Voorbeeldbrief waarschuwing opschorten loon

U heeft een werknemer in dienst die zich niet houdt aan de verzuimvoorschriften (bijv. niet verschijnen bij de bedrijfsarts). U wilt uiteraard dat werknemer zich wel aan de verzuimvoorschriften houdt. Een effectieve stap is dan vaak het waarschuwen van de werknemer dat het loon wordt opgeschort.
Incl. BTW€ 29,50

Voorbeeldbrief waarschuwing stopzetten loon

U heeft een werknemer in dienst die zich niet houdt aan re-integratievoorschriften bij ziekte. U wilt uiteraard dat werknemer zich wel houdt aan de re-integratie-voorschriften. Een effectieve stap is dan vaak het waarschuwen van de werknemer dat het loon wordt stopgezet.
Incl. BTW€ 29,50

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863