Loading...

recht-raad logo small

Voorbeeld dagvaarding auto gebreken

U heeft een auto gekocht, maar het blijkt dat de auto gebreken heeft. Wat kunt u dan doen? Wat is uw juridische positie?

voorbeeld dagvaarding gebreken auto

Uw juridische positie bij gebreken aan auto

Als u een auto koopt mag u er (in het algemeen) op vertrouwen dat de auto normaal kan worden gebruikt. Dat volgt uit artikel 7: 17 BW ( Burgerlijk Wetboek).
Een auto die ernstige gebreken heeft kan meestal niet normaal worden gebruikt, vooral niet als de auto door het gebrek of de gebreken onveiilig is.

Als u de auto niet normaal kunt gebruiken, of als de auto anderszins niet aan de redelijke verwachtingen voldoet, is verkoper er toe gehouden de gebreken op zijn kosten te herstellen. Er zijn wel enige uitzonderingen op deze herstelplicht. Zo zal verkoper in het algemeen niet tot herstel verplicht zijn als u als koper het gebrek eenvoudig had kunnen constateren voor of bij het aangaan van de koopovereenkomst, of als de prijs van de auto erg laag is en de auto erg oud.

Wat kunt u doen bij gebreken aan de auto?

Als u gebreken aan de gekochte auto constateert is het allereerst zaak dat u verkoper zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de gebreken. Doe dat bij voorkeur schriftelijk of per e-mail zodat u bewijs heeft van uw melding. Bij uw melding noemt u de gebreken en verzoekt u de verkoper de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen op zijn kosten..  Een goede modelbrief voor herstel gebreken auto kunt u hieronder bestellen.  Verkoper weigert herstel gebreken aan auto, wat dan?

Als verkoper herstel van de gebreken op zijn kosten weigert, kunnen onze juristen uw verkoper sommeren de gebreken alsnog te herstellen. Neem hiervoor contact op met ons kantoor. 

U kunt verkoper dagvaarden, bestel ons voorbeeld dagvaarding gebreken auto

Vaak is een sommatiebrief van ons kantoor afdoende om verkoper de gebreken aan de auto te laten herstellen. Maar soms is een sommatiebrief niet voldoende. De autoverkoper kan dan gedagvaard worden.  Wij kunnen verkoper dagvaarden, maar u kunt dat eventueel ook zelf doen met behulp van een model-dagvaarding-auto-gebreken die onze juristen voor u hebben samengesteld. U kunt een voorbeeld dagvaarding hieronder bij ons bestellen. Wij hebben een tweetal voorbeeld modeldagvaardingen, namelijk een voorbeeld als u de koopovereenkomst wilt ontbinden en een voorbeeld als u de auto wilt behouden maar de herstelkosten van de gebreken op de verkoper wilt verhalen.

Heeft u hulp nodig in uw zaak tegen uw autoverkoper, bel 020 6890 863 of mail onze gespecialiseerde juristen.


Aanmelden nieuwsbrief