Loading...

recht-raad logo small

Voorbeeld huurkoopovereenkomst

voorbeeld huurkoopovereenkomst

Huurkoop is een speciaal soort koopovereenkomst. Bij een huurkoopovereenkomst sluiten de huurverkoper en huurkoper een overeenkomst waarbij de koopsom in termijnen (bijvoorbeeld in maandelijkse termijnen) wordt voldaan. In de tussentijd wordt de verkochte zaak feitelijk ter beschikking gesteld aan de huurkoper, maar gaat juridische eigendom van de zaak pas over op de koper als deze de koopsom en eventuele bijkomende verplichtingen geheel heeft voldaan.

Wat kan in huurkoop worden verkocht?

Vrijwel elke soort zaak kan in huurkoop worden verkocht. De huurkoopovereenkomst wordt vaak gebruikt voor het kopen van een auto, maar kan bijvoorbeeld ook de koop van een huis, bedrijfsmiddelen, of zelfs een hele onderneming betreffen.

Verschil met huur, lease en gewone koop

Huurkoop verschilt van gewone koopovereenkomst doordat de juridische eigendom pas op termijn aan de koper overgaat. Huurkoop verschilt van huur en lease doordat de koper uiteindelijk eigenaar wordt van de zaak, wat bij huur en lease ( tenzij een koopoptie in de huur- of leaseovereenkomst is opgenomen) niet het geval is.

Voordelen huurkoop

De huurkoopovereenkomst heeft voordelen voor zowel de huurkoper als de huurverkoper.
Het voordeel voor de huurkoper is dat hij de koopsom in termijnen – en dus niet ineens – hoeft te betalen. De huurkoopovereenkomst is daarmee een kredietvorm.
Het voordeel voor de huurverkoper ten opzichte van een koop op afbetaling is dat hij eigenaar blijft van de verkochte zaak zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen. De huurkoopconstructie geeft de huurverkoper dus een stuk zekerheid.

Belang opstellen juist contract 

Bij het aangaan van een huurkoopovereenkomst is het zaak een goed contract op te stellen. Zo moet onder meer geregeld worden:

  • wanneer en hoe de eigendom overgaat;
  • welke betalingsverplichtingen huurkoper heeft;
  • wie het risico draagt voor beschadiging, diefstal of te niet gaan van de zaak;
  • hoe huurkoper met de gekochte zaak dient om te gaan zolang hij nog geen eigenaar is;
  • wie en hoe de zaak dient te worden verzekerd;
  • hoe de verkoper de zaak terug krijgt als er niet wordt betaald;
  • enzovoorts.

Laat uw contract opstellen of download een voorbeeld huurkoopovereenkomst

De juristen en advocaten van Recht & Raad hebben veel ervaring met het opstellen van huurkoopcontracten. Vraag daarom naar onze hulp en tarieven.
Wilt u liever zelf een huurkoopovereenkomst opstellen met behulp van een juridisch correct modelcontract huurkoop download dan hieronder één van onze modelcontracten. U kunt kiezen uit twee voorbeeldcontracten. Het ene huurkoopmodel is bedoeld voor het in huurkoop (ver)kopen van een onderneming, het andere contract kan worden gebruikt voor de huurkoop van andere zaken, zoals machines, voertuigen en alle andere zaken (behalve onroerend goed).

                                                 


Voorbeeld huurkoop auto

De huurkoop van een auto komt regelmatig voor. Omdat een huurkoopcontract van een auto op een aantal punten verschilt van de huurkoop van andere zaken, stelden wij een apart model huurkoop auto voor u op. U kunt dit voorneeld contract  hieronder bestellenHuurkoop woning of onroerend goed

Ook onroerend goed of een woning ( huis ) kan ik huurkoop worden gekocht of verkocht. Wij stelden hiervoor een model huurkoopovereenkomst onroerend goed voor u op die u hieronder kunt bestellen.  Vragen over het huurkoopcontract?

Voor vragen of andere rechtshulp over huurkoopcontracten kunt u ons bellen op 020 – 6890 863 of mail.
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863