Loading...

recht-raad logo small

Voorbeeld inkoopvoorwaarden - met model voorwaarden


Het belang van goede voorwaarden voor inkoop, bestel een juridisch goed voorbeeld

Als u een bedrijf heeft, doet u zaken. U sluit bijvoorbeeld contracten met afnemers , toeleveranciers en dienstverleners. Het is dan van belang algemene voorwaarden te hanteren. U staat dan juridisch sterker bij juridische claims, wijziging van prijzen, wanprestatie van uw klant of leverancier, enzovoorts.

voorbeeld inkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden en inkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden zijn vrij algemeen bekend en worden vaak gehanteerd. Het zijn de bekende ‘kleine lettertjes’ waaronder een leverancier zijn producten en diensten aanbiedt. Veel minder bekend en minder gebruikt zijn algemene inkoopvoorwaarden. Dat is niet terecht. Juist het gebruik van inkoopvoorwaarden zorgt ervoor dat u als ondernemer sterk staat als uw leverancier of dienstverlener niet goed presteert of zijn prijzen plots wil verhogen.

WAT ZIJN INKOOPVOORWAARDEN?

Inkoopvoorwaarden zijn een set van algemene regels die u van toepassing verklaart op de overeenkomsten die u met uw leverancier of dienstverlener sluit. U hoeft dan niet telkens bij het aangaan van een overeenkomst te onderhandelen over de voorwaarden ( met uitzondering van de prijs, hoeveelheid en leveringsdatum ).
Uw voordeel: tijdsbesparing en een juridisch sterke positie!


Welke onderwerpen staan er in de inkoopvoorwaarden?

In inkoopvoorwaarden kunnen diverse onderwerpen worden geregeld. We noemen enkele voorbeelden:

• Wanneer komt een overeenkomst tot stand? ( zodat u niet te snel gebonden bent ).
• Het uitsluiten van wijzigingen van de inkoopprijs, meerwerk, etc.
• Duidelijke afspraken over leveringstermijnen
• De gevolgen wanneer de leverancier of dienstverlener de afspraken niet nakomt.
• Hoe moet leverancier het product leveren?, denk aan locatie, verpakking, verzendkosten e.d.
• Voor welke zaken is leverancier aansprakelijk?
• Wat betalingstermijnen gelden er?
• Uw recht op opschorting van betaling of afstel van betaling bij wanprestatie van leverancier of dienstverlener
• aansprakelijkheid van de leverancier voor niet of te laat nakomen
• Dat de intellectuele eigendomsrechten ( zoals auteursrecht ) overgaan naar u als inkoper
• Geheimhoudingsverklaring omtrent uw producten en bedrijfsinformatie
•Het recht dat van toepassing is in geval van een conflict.
• De rechter die bevoegd is bij een conflict


Hoe gebruikt u inkoopvoorwaarden?

Als u uw inkoopvoorwaarden van toepassing wilt laten zijn op de producten of diensten die u inkoopt is het te adviseren de inkoopvoorwaarden toe te voegen aan uw offerte aanvraag bij uw leverancier of dienstverlener.
In het geval uw leverancier of dienstverlener ook algemene voorwaarden hanteert, zijn de voorwaarden van toepassing van de partij die het eerst naar zijn algemene voorwaarden verwijst. Dit is niet het geval als de andere partij de toepasselijkheid nadrukkelijk van de hand wijst. Zorg er daarom voor dat u altijd zo snel mogelijk laat weten dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.

Voorbeeld inkoopvoorwaarden

Om uw bedrijf te voorzien van algemene inkoopvoorwaarden hebben onze ervaren juristen model inkoopvoorwaarden opgesteld. Deze set voorwaarden bevat velerlei belangrijke bepalingen die ervoor zorgen dat u juridisch sterk staat bij het zaken doen met leveranciers en dienstverleners.

U kunt het voorbeeld algemene inkoopvoorwaarden hieronder bij ons bestellen. Sta sterk en bestel nog vandaag ons model inkoopvoorwaarden.


Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief