Loading...

recht-raad logo small

voorbeeld overeenkomst zonnepanelen en vve

Nederland verduurzaamt. Om opwarming van de aarde tegen te gaan, plaatsen steeds meer mensen zonnepanelen op het dak. Als je een eigen huis hebt is dat vrij eenvoudig. Maar hoe zit het als je een appartement hebt in een flatgebouw? Het dak is dan gemeenschappelijk. Hoe regel je dan de plaatsing van zonnepanelen? wat zijn de juridische aspecten?

Zonnepanelen en de Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wanneer meerdere woningen samen deel uitmaken van één bouwkundig object, dan kunnen deze woningen worden verkocht als appartementsrecht. Als koper van een appartementsrecht ben je dan lid van de VvE.
De VvE zorgt voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Hierbij valt te denken aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten.

In de splitsingsakte die bij het gebouw hoort staat beschreven welke gedeelten van het gebouw gemeenschappelijk zijn. Een individuele eigenaar van een appartementsrecht mag niet zonder toestemming van de VvE wijzigingen aan de gemeenschappelijke ruimten ( zoals het dak ) aanbrengen. Zie hier het probleem: ook al wilt u graag zonnepanelen plaatsen op het dak, dat kan niet zonder toestemming van de VvE.

Vraag toestemming aan de VvE

De VvE zal niet zomaar toestemming geven om zonnepanelen te plaatsen. Regelmatig weigert de VvE toestemming, of stelt zij strikte voorwaarden aan plaatsing. Dat laatste is terecht, want het plaatsen van zonnepanelen kan schade aan het dak en kans op lekkages met zich meebrengen. Bovendien: wat gebeurt er met de zonnepanelen als de appartementseigenaar zijn appartementsrecht verkoopt? Al die zaken, en meer, moeten goed geregeld worden, liefst in een waterdicht contract.


Voorbeeld contract plaatsing zonnepanelen

Onze juristen hebben voor VvE's en appartementseigenaren een uitgebreid modelcontract plaatsing zonnepanelen opgesteld. Het voorbeeldcontract kunt u bij ons bestellen en wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand, zodat u uw eigen gegevens kunt invullen.

Voorkom onnodige juridische missers en kostbare fouten en klik op bestel voorbeeld overeenkomst plaatsing zonnepanelen VvE

zonnepanelen vve