Loading...

recht-raad logo small

Voorbeeld pachtovereenkomst

De Pachtovereenkomst

Een pachtcontract wordt veelal gebruikt in de agrarische sector, waarbij grond tegen een vergoeding in gebruik wordt gegeven aan een agrariër (pachter) die de opbrengt van het land mag behouden. De wettelijke regels aangaande dergelijke pachtzaken staan vermeld in titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek.

Bedrijf verpachten

De term 'pachtovereenkomst'wordt in de praktijk ook vaak gebruikt bij het huren van een bedrijf, bijvoorbeeld een horecabedrijf.  Wilt u een bedrijf verpachten (verhuren)?,  lees dan hieronder verder en bestel bij ons een goed pachtcontract.

voorbeeld pachtovereenkomst

Pachten is huren

Bij het pachten van een bedrijf is het de bedoeling van partijen dat de 'pachter' voor zijn rekening en risico het bedrijf van de 'verpachter' gaat exploiteren tegen betaling van een periodieke vergoeding. De verpachter blijft hierbij eigenaar van het bedrijf. 

Bij de pachtovereenkomst stelt dus de verpachter - tegen betaling van een vergoeding - zijn bedrijf ter beschikking van de pachter. Omdat deze gang van zaken alle elementen bevat van de huurovereenkomst, zoals 'huur' in de wet is omschreven, is het juridisch correcter te spreken van huur in plaats van pacht.

Waaraan moeten pachter en verpachter zich houden?

De partijen betrokken bij een 'pachtovereenkomst' (eigenlijk een huurovereenkomst) zijn voor een groot deel vrij om die afspraken te maken die zij zelf willen. Maar dat geldt niet voor alle onderwerpen. Het verpachte bedrijf omvat namelijk vaak een bedrijfsruimte waarop dwingende wettelijke regels uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, waarvan partijen niet mogen afwijken. Iets dergelijks geldt voor dwingendrechtelijke regels uit het arbeidsrecht als bij de overname van het bedrijf werknemers betrokken zijn.

Belang van een goed pachtcontract

In een pachtcontract kunnen en moeten veel onderwerpen worden geregeld, denk bijvoorbeeld aan:

  • wat wordt verpacht?
  • pachtsom
  • hoe lang wordt verpacht
  • verhoging pachtprijs
  • onderhoud van het verpachte
  • risico's van beschadiging, verloren gaan
  • verzekeringen
  • ontbinding bij wanprestatie

Voorbeeld pachtcontract

Het hanteren van een uitgebreid en juridisch correct pachtcontract is van groot belang voor zowel pachter als verpachter. Partijen weten dan klip en klaar waar zij aan toe zijn en voorkomen daardoor kostbare missers.

Onze specialisten kunnen u helpen met het opstellen van een goede pachtovereenkomst. U kunt ons daarvoor altijd bellen   ( 020 - 6890 863 ) of mailen.

Wilt u liever zelf de pachtovereenkomst opstellen, download dan hieronder ons model pachtcontract. De modelovereenkomst wordt u na betaling geleverd in een bewerkbaar Word-model.


Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863