Loading...

recht-raad logo small

Waarschuwingsplicht aannemer

waarschuwingsplicht aannemer 2


Als opdrachtgever van een bouwwerk kan u geconfronteerd worden met grote schade of gebreken ontstaan door een ontwerpfout. U vraagt zich dan af of de schade kan worden verhaald op de aannemer. Bent u aannemer dan zal u zich afvragen of u aansprakelijk bent voor gebreken in het bouwontwerp. De zogeheten ‘waarschuwingsplicht’ van aannemer speelt een belangrijke rol bij de beantwoording van die vragen.

Wie is aansprakelijk voor fouten in het bouwontwerp?


Bij de gewone aannemingsovereenkomst is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van het ontwerp, van de bouw- en bestektekeningen en voor het verstrekken van de juiste gegevens aan de aannemer. Voor de uitvoering van de bouw is de aannemer verantwoordelijk.
Maar de aannemer heeft ook de plicht de opdrachtgever tijdig te wijzen op kenbare fouten in het ontwerp of in de bouwtekeningen. De aannemer heeft dan een ‘waarschuwingsplicht’. Voldoet de aannemer niet aan die waarschuwingsplicht, dan kan hij (mede) aansprakelijk zijn voor de schade die voortkomt uit het foutieve ontwerp of de onjuiste bouwtekeningen.

Hoe ver gaat de waarschuwingsplicht van de aannemer?


Als de opdrachtgever het ontwerp en de bouwtekeningen heeft laten opstellen door de architect, mag niet verwacht worden dat de aannemer tot in de kleinste details het gehele bouwwerk tegen het licht houdt en doorrekent. Wel zal de aannemer de stukken die hij ontvangt van de architect of van de opdrachtgever moeten bestuderen om te zien of op basis daarvan de bouw zonder problemen kan worden uitgevoerd. Als de aannemer vervolgens fouten ontdekt moet de aannemer de opdrachtgever zo snel mogelijk waarschuwen.

Wat zijn de gevolgen van niet voldoen aan waarschuwingsplicht?


Een opdrachtgever hoeft zelden zelf de schade te dragen die voortvloeit uit bouwfouten Uitzonderingen zijn de gevallen waarbij de opdrachtgever op bouwtechnische gebied veel deskundiger is dan de aannemer. Daarbij moet worden bedacht dat de deskundigheid van de door opdrachtgever ingeschakelde architect of andere adviseurs aan de opdrachtgever zal worden toegerekend.
Een aannemer die niet voldoet aan zijn waarschuwingsplicht, zal vaak aansprakelijk zijn voor de schade. Die aansprakelijkheid kan beperkt worden als de rechter van mening is dat de opdrachtgever zelf beter had moeten opletten of dat de toezicht bij de bouw tekort schoot.

Advies voor aannemers: leg waarschuwing schriftelijk vast en waarschuw op tijd


Als aannemer moet u zo snel mogelijk de opdrachtgever waarschuwen nadat u de fout in het ontwerp of in de bouwtekeningen heeft ontdekt. Zo mogelijk nog vóórdat de bouwwerkzaamheden worden gestart. De opdrachtgever heeft dan de kans om de fouten te herstellen en de schade zo veel mogelijk te beperken. De waarschuwing moet u schriftelijk doen. Gebruik bij voorkeur het woord ‘waarschuwing’ in uw schrijven en geef daarbij uw argumenten. En stuur de brief aangetekend, zodat u bewijs heeft van versturen.

Rechtshulp nodig?

Heeft u als opdrachtgever of aannemer te maken met aansprakelijkheid in de bouw, bel 020 6890 863, of mail dan onze bouwrecht juristen en advocaten.
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief