Loading...

recht-raad logo small

Wanneer kan ik het loon opschorten of stopzetten? VoorbeeldbrievenU bent werkgever en heeft te maken met een werknemer die zich ziek heeft gemeld. De zieke werknemer is echter niet bereikbaar voor de arbo-arts, of houdt zich niet aan andere verzuimvoorschriften. Wat kunt u dan doen? Kunt u het loon opschorten of stopzetten?

Wat is het verschil tussen opschorten van loon en stopzetten van loon?

Opschorten van loon komt er op neer dat u betaling van loon uitstelt. Werknemer is dan zijn loon niet definitief kwijt, maar krijgt dit pas op een later moment dan gebruikelijk uitbetaald, namelijk zodra hij zich weer aan de verzuimvoorschriften ( bijvoorbeeld bezoeken Arbo-arts ) houdt.

Stopzetten van loon komt er op neer dat de werknemer zijn loon definitief kwijt is over de periode dat hij bepaalde verplichtingen niet nakomt. Het gaat dan met name om re-integratieverplichtingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het niet meewerken aan genezing, weigering passende arbeid te verrichten en weigering mee te werken aan het opstellen/evalueren/bijstellen van een plan van aanpak.

Kunt u het loon stopzetten?

Het loon stopzetten van de werknemer die zich niet houdt aan de verzuimvoorschriften ( bijvoorbeeld niet beschikbaar houdt voor controle door Arbo-arts ) mag niet. De wetgever is van mening dat u een ‘prikkel’ moet geven aan de werknemer om zich aan de verzuimvoorschriften te houden door het opschorten van het loon. U kunt het loon dus wel opschorten.

loon stopzetten loon opschorten voorbeeldbrief

Hoe schort u het loon op?

De wet ( artikel 7:629 lid 7 BW ) verplicht u als werkgever de werknemer eerst te waarschuwen voordat u het loon opschort. Doe dat altijd schriftelijk ( bij voorkeur aangetekend ) en zo snel mogelijk.

Wij hebben een voorbeeld brief waarschuwing loon opschorting voor u opgesteld, bestel deze hieronder:

 

Bestel voorbeeld brief loonopschorting

In het geval uw werknemer zich niets aantrekt van uw waarschuwingsbrief loonopschorting en de verzuimvoorschriften blijft negeren, kunt u het loon daadwerkelijk opschorten.
Onze juristen hebben voor u een modelbrief loonopschorting opgesteld. Met gebruikmaking van onze voorbeeldbrief loonopschorting weet u zeker dat u geen fouten maakt.

Bestel deze brief hieronder.

 

Bestel voorbeeldbrief waarschuwing loonstopzetting

Zoals hiervoor gemeld kan het loon wel worden stopgezet als de werknemer zich niet houdt aan de wettelijke regels voor de re-integratie ( artikel 7: 629 lid 3 BW ). Ook dan is het noodzaak werknemer hierover eerst te waarschuwen.  Bestel daarom onze modelbrief waarschuwing loonstopzetting.Voorbeeldbrief loonstopzetting

Als de werknemer zich ondanks uw waarschuwing nog steeds niet aan de re-integratieverplichtingen houdt kunt u het loon daadwerkelijk stopzetten. Gebruik hiervoor onderstaande modelbrief stopzetten loonVragen of rechtshulp nodig bij loon stopzetten of loon opschorten?

Een zieke werknemer kan veel zorgen geven en complexe juridische situaties. Voorkom fouten. Bestel onze voorbeeldbrieven of vraag hulp aan onze specialisten. Bel 020 6890 863 of mail ons.
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief