Loading...

recht-raad logo small

Wanneer kan verwijdering van een boom geëist worden?

boom verwijderen hinder

Optreden tegen hinderlijke bomen van de buren


De hoofdregel
In de wet staat dat een boom minimaal 2 meter van de erfgrens geplant moet worden. Als de boom toch binnen de 2 meter is geplant kunnen de buren verwijdering van de boom eisen. Dat is slechts anders als:

  • de boom niet hoger is dan de schutting
  • uw gemeente dit toestaat. Informeer naar de regels bij uw gemeente
  • daarnaast verjaart na 20 jaar een verplichting om de boom te verplaatsen of te verwijderen.

Kan een buur nooit met succes optreden tegen buren met een boom die op meer dan 2 meter van de erfgrens staat?

De eigenaar van een erf mag mag geen onrechtmatige hinder aan eigenaars van andere erven toebrengen. Dit is geregeld in artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel noemt onder andere “het ontnemen van licht” als vorm van hinder. Bomen kunnen lichtinval wegnemen. Bomen kunnen daarnaast ook andere vormen van hinder veroorzaken.
Het gaat in dit wetsartikel niet om last, maar om overlast. Niet iedere vorm van hinder is namelijk onrechtmatig. Of het toebrengen van hinder onrechtmatig is, is blijkens vaste rechtspraak afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval.

De rechter heeft onlangs beslist over een fors gegroeide boom waardoor buurman hinder ondervindt

Wat was het geval?

Buurman A en buurman B zijn al jarenlang buren van elkaar. Ruim 30 jaar geleden heeft buurman A in zijn tuin een els geplant. De boom staat op 3,7 m van de erfgrens. In de loop der jaren is de boom fors gegroeid en steekt enkele meters boven de huizen uit.
Buurman B zegt veel hinder te hebben van de boom. Hij heeft door een deskundige een bezonningsonderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat hij in zijn keuken in juni slechts twee minuten en 24 seconden zonlicht heeft. Zonder de boom zou dat 53 minuten en 24 seconden zijn. Dat is een afname van zonlicht van maar liefst 95%.
Verder stelt buurman B ook veel last te hebben van bladafval. Het kost hem wekelijks veel energie om het bladafval en de elzenkatjes van zijn terrein te verwijderen. Ook zorgt het bladafval ervoor dat zijn regenwaterafvoer verstopt en dat de tegels in de voortuin die naar zijn voordeur leiden glad worden. Dat brengt een gevaarlijke situatie met zich mee.

Volgens buurman A valt het allemaal wel mee. Er hangen geen takken van de els over de erfgrens en de els is niet buitenproportioneel. Een beetje bladafval in een woonomgeving met aangrenzende tuinen is normaal. Dat is een veelvoorkomend natuurverschijnsel dat een buurman maar moet dulden. De lichthinder die door de boom wordt veroorzaakt, blijft binnen de perken, zeker gezien het feit dat de keuken van buurman B op het noorden ligt en daardoor sowieso weinig direct zonlicht heeft.
De boom staat op meer dan de wettelijke afstand van twee meter van de erfgrens. Het uitgangspunt is dan dat de hinder die de boom veroorzaakt niet onrechtmatig is. Als de buurman meent dat dit wel het geval is, ligt de bewijsbal daarvoor bij hem.

Wat zegt de rechter?

Volgens de rechter slaagt buurman B niet in dat bewijs. Een afname van zonlicht met 95% lijkt heel wat, maar in aantallen minuten is dat niet zo. Door de ligging van de keuken op het noorden valt er toch al weinig zonlicht naar binnen. Ook enkele andere bomen en een schuur van buurman B zorgen ervoor dat er weinig zonlicht naar binnenkomt. Daarbij betreft het een keukenraam en geen beperking van lichtinval in de woonkamer. De overige stellingen van overmatig bladafval, verstopte regenafvoer en gevaarlijk gladde tegels zijn door buurman B op geen enkele wijze onderbouwd. Daarom oordeelt de rechter dat de hinder niet onrechtmatig is. Buurman A hoeft de els niet te verwijderen. Buurman B moet € 2.618 aan proceskosten betalen!

Conclusie:

Als een boom meer dan 2 meter van de erfgrens staat zal er niet snel sprake zijn van onrechtmatige hinder. De 'gedupeerde' buurman moet de onrechtmatige hinder bewijzen. Als dat bewijs er niet is, kan de boom blijven staan. Bel voor rechtshulp: 020 6890 863 of mail.
Footer CTA

Aanmelden nieuwsbrief