Loading...

recht-raad logo small

Wanneer moet meerwerk worden betaald?


meerwerk betalen

U bent opdrachtgever van een bouwklus ( badkamer, woning. dakkapel, etc. ). U heeft een vaste prijs afgesproken met de aannemer, zodat u weet waar u financieel aan toe bent. Maar toch confronteert de aannemer u plotsklaps met een meerwerkfactuur. Kan dat? Moet u betalen? Wat zijn uw rechten?

Moet meerwerk worden betaald?

Als er een vaste prijs is afgesproken voor een te verrichten klus, hoeft er geen meerprijs te worden betaald. Dat kan anders zijn indien u als de opdrachtgever veranderingen of toevoegingen wenst. Een extra rekening voor meerwerk is dan mogelijk onder voorwaarde dat de aannemer u tijdig gewezen heeft op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, óf als u dat als opdrachtgever zelf heeft begrepen of had moeten begrijpen. Dit volgt uit het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:755 BW).

Een aannemer moet de opdrachtgever dus tijdig op de hoogte brengen dat gewenste wijzigingen extra kosten met zich meebrengen. Er geldt dus een mededelingsplicht voor de aannemer. Dit is dus slechts anders als de opdrachtgever dat uit zichzelf heeft begrepen of had moeten begrijpen.

Heeft de aannemer ook een mededelingsplicht met betrekking tot de omvang van de kostenverhoging?

In een recent gewezen arrest beantwoordde de Hoge Raad deze vraag.

Wat was het geval?

Opdrachtgever heeft opdracht gegeven aan een aannemer om een aantal raatliggers (stalen hoofdliggers) te maken voor een prijs van € 9.000,- exclusief btw. Enige tijd na opdrachtverlening vraagt de aannemer aan de opdrachtgever of het de bedoeling is de raadliggers compleet af te maken. Hij heeft alleen opdracht voor het produceren van de liggers als raatligger en geen verdere bewerkingen. De opdrachtgever verstuurt vervolgens de detaillering van de raatliggers naar de aannemer. Na levering van de raadliggers stuurt de aannemer een factuur van € 9.000,- exclusief btw voor de geoffreerde werkzaamheden en een 2e factuur van € 42.564,36 inclusief btw voor de aanvullende werkzaamheden die als meerwerk worden omschreven.

De opdrachtgever weigert de 2e factuur te betalen. Natuurlijk begreep opdrachtgever toen hij de definitieve tekeningen onder ogen kreeg, dat de aannemer het werk niet voor € 9.000 zou kunnen maken. Dat heeft hij in een e-mailbericht ook aan de aannemer laten weten. Maar dit is in de ogen van de opdrachtgever onvoldoende. Daarvoor zou volgens hem ook vereist zijn dat de opdrachtgever (een reëel) inzicht heeft in de omvang van de prijsverhoging dan wel de (concreet) te verwachten meerkosten. Volgens opdrachtgever had de aannemer hem van tevoren duidelijk moeten maken welke kosten het meerwerk met zich mee zou brengen. Dan had hij daar ja of nee tegen kunnen zeggen. De aannemer heeft dat niet gedaan.

Hoge Raad
De Hoge raad is het niet eens met het standpunt van de opdrachtgever. Volgens de Hoge Raad blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de omstandigheid dat het voor de opdrachtgever duidelijk had moeten zijn dát het meerwerk prijsverhoging meebrengt, voldoende is voor prijsverhoging, ook als inzicht in de omvang van de prijsverhoging ontbreekt. Als de opdrachtgever inzicht wil hebben in de hoogte van de kosten voor het meerwerk, moet hij daarover zelf informatie inwinnen bij de aannemer. Hij kan dan beslissen of hij de gewenste toevoegingen of veranderingen in het werk wil opdragen. Deze actie heeft opdrachtgever niet ondernomen en dat komt nu voor zijn rekening en risico.
De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:989) oordeelt dat opdrachtgever de kosten voor het meerwerk aan de aannemer moet voldoen. Als de prijs daarvoor niet is bepaald, zoals in dit geval, dan zegt de wet dat de opdrachtgever ‘een redelijke prijs’ is verschuldigd . Voor de door aannemer als meerwerk verrichte werkzaamheden vindt de rechter een bedrag van € 42.564 niet onredelijk!

Conclusie

Bent u opdrachtgever van een bouwwerk en is er sprake van wijzigingen van de opdracht, vraag dan vooraf naar de mogelijke prijsconsequenties. Zo voorkomt u dat u achteraf met de aannemer in een discussie over de prijs van het meerwerk verzeild raakt. Overigens is ook een aannemer gebaat bij duidelijke afspraken over de kosten van toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk. De aannemer kan hiermee immers discussie over zijn facturen voorkomen.

Hulp nodig bij uw zaak?

Bent u opdrachtgever of aannemer bij een bouwzaak en heeft u een geschil? Bel ( 020 6890 863 ) of mail onze specialisten.


Aanmelden nieuwsbrief