Loading...

recht-raad logo small

Wanneer verjaart een vordering? Hoe voorkom ik verjaring?

Wat is verjaring? 

Als een klant iets bij u koopt, moet hij dat uiteraard betalen. U krijgt dan een vordering op hem. Na verloop van tijd verjaart deze vordering; u kunt betaling dan niet meer afdwingen en kunt naar uw geld fluiten.
Als schuldeiser is het daarom belangrijk om verjaringstermijnen in de gaten te houden en op tijd te ‘stuiten’. Na stuiting begint weer een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Veel vorderingen verjaren na vijf jaar. Ingeval van consumentenkoop is dat al na 2 jaar. Welke verjaringstermijn voor uw situatie geldt hangt af van het type vordering dat u op iemand heeft. Hieronder de belangrijkste regels:

  • Een vordering tot nakoming van verbintenis uit een overeenkomst (zoals betaling van een geleverde prestatie) verjaart 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden.
  • Wanneer een vordering opeisbaar wordt, is vaak contractueel bepaald, zoals bijvoorbeeld de afloop van een vervaltermijn voor betaling van een factuur.
  • Een vordering tot vergoeding van schade als gevolg van een onrechtmatige daad of wanprestatie verjaart 5 jaar na aanvang van de dag waarop de benadeelde zowel met de schade als de aansprakelijke partij bekend is geworden.
  • Heeft u een vonnis waarbij uw tegenpartij tot betaling s veroordeeld, dan verjaart uw vordering pas na 20 jaar na de dag van de uitspraak door de rechter.

verjaring vordering

De verjaring stuiten. 

Als schuldeiser kunt u de verjaring stuiten. Dat kunt u doen op de volgende wijze.

Schriftelijke mededeling

U kunt de verjaring stuiten door uw klant, de schuldenaar, onverkort te laten weten dat u de vordering nog niet vergeten bent en dat u absoluut wilt dat hij zijn vordering betaalt. Het gaat erom dat voor uw klant voldoende duidelijk is dat u als schuldeiser uw recht op nakoming en het eventueel opstarten van een gerechtelijke procedure onvoorwaardelijk voorbehoudt. In verband met de bewijslast moet u dat schriftelijk per aangetekend schrijven of email doen.

Het is voldoende om uw klant mee te delen dat u absoluut wilt dat hij betaalt. U hoeft dus niet meteen allerlei juridische volzinnen te formuleren en u hoeft ook niet te dreigen met de rechter. Dit kan immers de standpunten verharden. Op deze manier heeft u een goede kans de relatie goed te houden en dit kan belangrijk zijn als u deze afnemer als klant wilt behouden.
Wilt u dus de relatie goed houden, stuur dan geen aanmaning, maar deel de andere partij schriftelijk mee dat u zich alle rechten op nakoming voorbehoudt. U heeft immers geleverd, dus uw klant moet zijn kant van de overeenkomst nakomen en betalen. 

Betalingsregeling afsluiten?

Als u bereid bent uw klant in termijnen te laten betalen, dan kunt u overwegen een betalingsregeling aan te gaan. Houd er dan rekening mee dat ook dan de verjaringstermijn doorloopt. Denk dus niet dat u er wel uitkomt, maar stuur ‘gewoon’ een stuitingsbrief aan het einde van de verjaringstermijn.
Door verjaring kan uw vordering in rook opgaan. U kunt dit voorkomen door de verjaring te stuiten. Doe dit om bewijsproblemen te voorkomen schriftelijk. De juristen van Recht & Raad kunnen u daarbij van dienst zijn.

Rechtshulp nodig? Of behoefte aan een model sommatiebrief of in gebreke stelling?

Als u problemen heeft met het incasseren van uw vordering, dan kunnen de juristen van Recht & Raad u van dienst zijn in het buitengerechtelijke incassotraject en zo nodig ook bij de rechter. Bel 020 6890 863 of mail ons. Of bestel bij ons een model sommatiebrief als uw afnemer niet betaalt of een model ingebrekestelling als uw leverancier niet goed presteert.
Footer CTA
Aanmelden nieuwsbrief